NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Ustroj Hrvatske biskupske konferencije

Predsjednik

HBK

mons.

Želimir Puljić


Potpredsjednik

HBK

:

kardinal Josip Bozanić

Stalno vijeće HBK

:

mons

. Želimir Puljić,

predsjednik


kardinal Josip Bozanić, potpredsjednik


mons. Đuro Hranić


mons.Dražen Kutleša

 

I. BISKUPSKE KOMISIJE HBK


1. Biskupska komisija HBK za liturgiju

Predsjednik: mons. Ivan Šaško

Č

lanovi

:

mons. Tomislav Rogić

mons. Zdenko Križić

Tajnik: fra Ante Crnčević

2. Biskupska komisija HBK za odnose s Europskom unijom

Predsjednik: kardinal Josip Bozanić

Članovi:

mons. Ivan Devčić

mons. Vjekoslav Huzjak

3. Biskupska komisija HBK za Hrvatski Caritas

Predsjednik: mons. Josip Mrzljak

Članovi:

mons. Juraj Jezerinac

mons. Mile Bogović

4. Biskupska komisija HBK za dijalog sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom

Predsjednik: mons. Marin Barišić

Članovi:

mons. Antun Škvorčević

mons. Đuro Hranić

mons. Vlado Košić

5. Biskupska komisija HBK za odnose s državom

Predsjednik: mons. Dražen Kutleša

mons. Đuro Hranić

mons. Antun Škvorčević

mons. Jure Bogdan

mons. Vjekoslav Huzjak

mons. Mijo Gorski

6.

Biskupska

komisija

za

Papinski

hrvatski

zavod

sv

.

Jeronima u Rimu

Članovi:

mons. Marin Srakić

mons. Ante Ivas

mons. Dražen Kutleša

mons. Ivan Šaško

mons. Tomo Vukšić


7. COMECE - Vijeće biskupskih konferencija zemalja Europske Unije

Delegat: kardinal Josip Bozanić

Zamjenik: mons. Vjekosalv Huzjak


II. VIJEĆA HBK


1. Vijeće HBK za nauk vjere

Predsjednik

:

mons

.

Valentin

Pozai

ć

2. Vijeće HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju

Predsjednik: mons. Đuro Hranić

3. Vijeće HBK za kler

Predsjednik

:

mons

.

Vjekoslav

Huzjak

4.

Vije

ć

e

HBK

za

sjemeni

š

ta

i

duhovna

zvanja

Predsjednik

:

mons

.

Marin

Bari

š

i

ć

   Tajnica: s. Danijela Anić

5. Vijeće HBK za ustanove posvećenoga života i družbe aposolskog života

Predsjednik

:

mons

.

Mate

Uzini

ć

Tajnica: Ana Dagelić

6. Vijeće HBK za život i obitelj

Predsjednik: mons. Mate Uzinić

   Tajnica: Zrinka Gregov

7. Vijeće HBK za laike

Predsjednik: mons. Ivan Devčić

Tajnica: Marija Žebec

8.  Vijeće HBK za za katolički odgoj i obrazovanje - za predškolske, školske i   visokoškolske katoličke crkvene ustanove

     

Predsjednik: mons. Antun Škvorčević

      Tajnica: Ivana Petrak

9.  Vijeće HBK za ekumenizam i dijalog

Predsjednik: mons. Vlado Košić

Tajnik: o. Jure Zečević, OCD

10. Vijeće HBK za kulturu i crkvena kulturna dobra

Predsjednik: mons. Želimir Puljić

11. Vijeće HBK za misije

Predsjednik

:

mons

.

Slobodan

Š

tambuk

12.

Vije

ć

e

HBK

za

pastoral

migranata

Predsjednik: mons. Ivica Petanjak

13.

Vije

ć

e

HBK

i

BK

Bosne

i

Hercegovine

za

hrvatsku

inozemnu

pastvu

Presjednik: mons. Pero Sudar

U okviru Vijeća djeluje:

Nacionalni ured za hrvatsku inozemnu pastvu

Ravnatelj: dr. Tomislav Markić

 


III. KOMISIJE HBK


1. Pravna komisija HBK

Predsjednik: mons. Dražen Kutleša

Tajnica: Lucija Boljat

2. Komisija HBK "Justitia et Pax"

Predsjednik: mons. Vjekoslav Huzjak

Tajnik: Anto Mikić

3. Mješovita komisija Hrvatske biskupske konferencije (HBK) - Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i

poglavarica

(HKVRPP)

HBK:

mons. Želimir Puljić

mons. Mile Bogović

mons. Ante Ivas

mons. Mate Uzinić

mons. Antun Škvorčević


4. Komisija HBK i BKBiH za hrvatski martirologij
     

Predsjednik: mons. Mile Bogović

 

IV. ODBORI HBK


1. Odbor HBK za mlade

Predsjednik: mons. Mijo Gorski

Tajnica: Ivana Čogelja

2. Odbor HBK za sredstva društvenih komunikacija

Predsjednik: mons. Ivan Devčić

3. Odbor HBK za pastoral osoba lišenih slobode

Predsjednik: mons. Nikola Kekić

4. Odbor HBK za pastoral Roma

Predsjednik: mons. Đuro Hranić

Tajnica: s. Karolina Miljak

5. Odbor HBK za pastoral djelatniak u zdravstvu
     

Predsjednik: mons. Valentin Pozaić


V. TAJNIŠTVO HBK


Sjedište:

Ksaverska cesta 12a

, 10000

Zagreb

Generalni tajnik:

mons.  Enco Rodinis

Zamjenik generalnog tajnika:

mons. Fabijan Svalina

Tajnica:

s

. Luca Dabić


VI. 

UREDI TAJNIŠTVA HBK


1. Financijski ured HBK

Ksaverska cesta 12a

, 10000 Zagreb

Predstojnik: mons.  Enco Rodinis

2. Nacionalni katehetski ured HBK

Ksaverska cesta 12a

, 10000 Zagreb

Predstojnik: mons. dr. Ivica Pažin

Tajnica: Anita Vranić

3. Tiskovni ured HBK

Ksaverska cesta 12a

, 10000 Zagreb

Predstojnik: g. Zvonimir Ancić

4. Ured HBK za obitelj

Ksaverska cesta 12a

, 10000

Zagreb

Voditelj:  Petar Krešimir Hodžić

5. Ured HBK za laička društva, pokrete i zajednice

Ksaverska cesta 12a

, 10000

Zagreb

Tajnica: Marija Žebec

6. Ured HBK za mlade

Ksaverska cesta 12a

, 10000

Zagreb

Tajnica

:

Ivana

Č

ogelja

7. Nacionalni ured HBK za katoličke škole   


      Ksaverska cesta 12a

, 10000

Zagreb

Voditeljica

:

Ivana

Petrak


VII. USTANOVE

HBK


1.

Sredi

š

nja

ustanova

HBK

za

uzdr

ž

avanje

klera

i

drugih

crkvenih

slu

ž

benika

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Ravnatelj: mons.  Enco Rodinis

2. Hrvatski Caritas

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predsjednik: mons. Josip Mrzljak

Ravnatelja: mons. Fabijan Svalina

3. Hrvatski katolički radio

     

Voćarska 106, 10000 Zagreb

Ravnatelj: Zvonimir Ancić

4. Informativna katolička agencija – IKA

Kaptol 4, 10000 Zagreb

Ravnatelj: mons. Enco Rodinis

5. Centar za promicanje socijalnoga nauka Crkve

V

.

D

.

pro

č

elnik

:mons. Enco Rodinis

6. Hrvatski institut za liturgijski pastoral

     

Pročelnik: fra Ante Crnčević


Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured