NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Ante Jurić
umirovljeni nadbiskup splitsko makarski

Rođen je 17. svibnja 1922. u Vranjicu. Završio je klasičnu gimnaziju u Splitu, a Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu.

Za svećenika je zaređen 18. svibnja 1947. u Vranjicu. Vršio je sljedeće službe: od 1947. do 1953. bio je župnik u Desnama; u Splitu je od 1953. do 1957. stariji prefekt i vicerektor u Dijecezanskom sjemeništu; od 1957. do 1963. rektor istoga sjemeništa; od 1968. do 1970. duhovnik u Bogoslovnom sjemeništu; od 1970. do 1978. duhovnik u Dijecezanskom sjemeništu; od 1978. do 1988. župnik je dekan i biskupski vikar u Makarskoj.

Nadbiskupom splitsko-makarskim imenovan je 10. rujna 1988., a za biskupa je zaređen 16. listopada iste godine u Splitu. Umirovljen je 17. lipnja 2000. godine.

adresa:
telefon:
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured