NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Dražen Kutleša
porečko pulski biskup

Mons

.

Dra

ž

en

Kutle

š

a

ro

đ

en

je

25.

rujna

1968.

godine

u

Tomislavgradu

u

Bosni

i

Hercegovini

.

Nakon

zavr

š

enog

sjemeni

š

ta

u

Dubrovniku

,

nastavlja

studij

filozofije

i

teologije

u

Bogoslovnom

sjemeni

š

tu

u

Sarajevu

.

Za

sve

ć

enika

je

zare

đ

en

29.

lipnja

1993.

za

Mostarsko

-

duvanjsku

biskupiju

.

Godine

1994.

postigao

je

bakalaureat

pri

teolo

š

kom

fakultetu

u

Zagrebu

,

a

2001.

na

Papinskom

sveu

č

ili

š

tu

Urbanianumu

postigao

je

doktorat

iz

kanonskog

prava

.

Od 1993. do 1995. bio je župni vikar u mostarskoj katedrali. Od 1998. do 2006. mons. Kutleša obavljao je sljedeće službe: župni upravitelj u Grudama, docent kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, vicekancelar u biskupskoj kuriji, član zbora konzultora i prezbiterskog vijeća, član Komisije Iustitia et pax Biskupske konferencije BiH. Od 2006. djelatnik je Kongregacije za biskupe. Od 2011. suradnik je Kongregacija za kauze svetih i disciplinu sakramenata. Autor je nekoliko publikacija i surađuje u katoličkom mjesečniku Crkva na kamenu. Za porečko pulskog biskupa koadjutora imenovao ga je papa Benedikt XVI. 17.listopada 2011. godine. Za biskupa je zaređen u porečkoj katedrali 10. prosinca 2011. godine.

Službe u HBK:

  • Predsjednik Pravne komisije HBK

  • Član Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu

adresa:
telefon:
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured