NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Svetac dana

27.4. bl. Ozana Kotorska

Na današnji je dan 1565. godine na glasu svetosti u Kotoru u 72. godini života umrla blažena Ozana Kotorska. Punih je 50 godina provela u dragovoljnom zatvoru posvetivši se molitvi, postu i pokori. Njezin su život mnogi cijenili pa su joj se obraćali za savjet te je uvelike utjecala na svoju sredinu. Rođena je u Relezima u Crnoj Gori 1493. godine u pravoslavnoj obitelji kao Katarina Kosić. Nakon očeve smrti u 14. godini života napustila je roditeljsku kuću i sljedećih sedam godina u Kotoru radila kao kućna pomoćnica. Ozanin se duh počeo okretati Bogu još dok je kod kuće bila pastirica. Boraveći u prirodi spoznavala je sve više i više Boga i njegovu neizmjernost. Ta se spoznaja nastavila u Kotoru, posebice u obitelji Aleksandra Buća gdje je radila, a njegova gospođa, pobožna i plemenita žena, poučila je Ozanu u katoličkoj vjeri i pripremila je za sakramente. U to vrijeme u Kotoru je bilo tzv. zazidanih djevica, pa je i Katarina nakon jedne propovijedi odlučila slijediti taj primjer. Za to je dobila dopuštenje 1514. godine, a prije toga je postala dominikanska trećoredica, obukavši njihov habit i uzevši ime Ozana. Sedam je godina provela u ćeliji uz crkvu sv. Bartola. Nakon toga preselila se u isposnicu uz crkvu sv. Pavla gdje je doskora nastao samostan u kojem su djevojke slijedile Ozanin primjer. General dominikanaca dopustio ime je da nose bijeli škapular koji je inače bio pridržan sestrama drugoga dominikanskoga reda. Potvrda je to njihova uzorna života o čemu je glas dopro i do Rima.


<   9/2018  >
 1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 1819 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured