Prva poslanica Korinćanima

UVOD

Naslov, pozdrav, zahvala

I. RAZDORI I SABLAZNI

1. STRANKE U KORINTSKOJ CRKVI

Podjela među vjernicima

Svjetska i kršćanska mudrost

Prava uloga propovjednikova

Zaključak

Opomena

2. RODOSKVRNUĆE

3. PRIZIV NA POGANSKE SUDOVE

4. BLUDNOST

II. ODGOVORI NA RAZLIČITA PITANJA

1. ŽENIDBA I DJEVIČANSTVO

2. BLAGOVANJE MESA ŽRTVOVANA IDOLIMA

Pavlov primjer

Pouka Izraelove prošlosti

Sveta gozba

Rješenje poteškoća

3. RED NA VJERSKIM SASTANCIMA

Nošenje prijevjesa

Gospodnja večera

Dari Duha

Usporedba s tijelom

Hvalospjev ljubavi

Dari u zajednici

III. USKRSNUĆE MRTVIH

Način uskrsnuća

Pobjednički hvalospjev

ZAKLJUČAK