Prva poslanica Solunjanima

NASLOV I POZDRAV

I. ODNOS MISIONARA PAVLA I SOLUNJANA

1. OSNUTAK CRKVE

Zahvala Bogu za obraćenje Solunjana

Pavlovo djelovanje u Solunu

Vjera i strpljivost Solunjana

2. NAKON ODLASKA VJEROVJESNIKA

Pavao šalje Timoteja u Solun

Zahvala za dobre vijesti

Pavlova molitva

II. SMJERNICE I POTICAJI

Svetost, čistoća i ljubav

Uskrsnuće o Kristovu Dolasku

Budnost u iščekivanju Dolaska Gospodinova

Nekoliko zahtjeva zajedničkog života

ZAVRŠNA ŽELJA I POZDRAV