Treća Ivanova poslanica

Pozdrav

Pohvala Gaju

Prijekor Diotrefu

Svjedočanstvo o Demetriju

Zaglavak