Poslanica Efežanima

NASLOV I POZDRAV

I. OTAJSTVO SPASENJA I CRKVE

1. BOŽJI NAUM SPASENJA

2. SPASITELJSKI NAUM BOŽJI OSTVAREN U NAMA

3. ŽIDOVI I NEZNABOŠCI SJEDINJENI

U ISTOM SPASENJU

4. PAVLOVA ULOGA U SPASENJU

Pavao poslužitelj otajstva Kristova

Pavlova molitva

II. NOVI ŽIVOT KRŠĆANA

Poticaj na jedinstvo

Novi život u Kristu

Obiteljsko ćudoređe

Duhovni boj

OSOBNE OBAVIJESTI I POZDRAVI