Poslanica Galaćanima

UVOD

Naslov i pozdrav

Evanđelje je samo jedno

I. PAVLOVA OSOBNA OBRANA

Božji poziv

Pavao priznat u Jeruzalemu

Petar i Pavao u Antiohiji

Pavlovo evanđelje

II. ZAKON I VJERA

Vjera opravdava

Zakon, izvor prokletstva

Zakon ne dokida obećanja

Uloga Zakona

Doba vjere

Božje posinstvo

Pavao i Galaćani

Dva Saveza: Hagara i Sara

III. EVANĐELJE KRŠĆANSKE SLOBODE

Odgovorna sloboda

Sloboda i ljubav

Živjeti po Duhu

Primjena načela ljubavi

VLASTORUČNI ZAKLJUČAK