Poslanica Hebrejima

PROSLOV: NARAV I ULOGA KRISTOVA

I. SIN UZVIŠENIJI OD ANĐELA

1. SIN BOŽJI

2. PRESUDNOST NAVIJEŠTENOGA SPASENJA

3. PROSLAVLJENI BRAT LJUDI

II. ISUS VELIKI SVEĆENIK

VJERAN-OVJEROVLJEN I MILOSRDAN

÷A. ISUS JE VJERAN-OVJEROVLJEN

1. VJERNIJI OD MOJSIJA

2. ULAZAK U POČINAK BOŽJI PO VJERI

Snaga Riječi Božje

Zaključak

÷B. ISUS JE MILOSRDAN VELIKI SVEĆENIK

III. PRAVO SVEĆENIŠTVO ISUSA KRISTA

÷A. UVODNE OPOMENE

Kršćanska zrelost

Riječi nade i ohrabrenja

÷B. VELIKI SVEĆENIK PO REDU÷MELKISEDEKOVU

1. MELKISEDEK

Uvod

Melkisedek i levitsko svećeništvo

2. OD LEVITSKOG DO MELKISEDEKOVSKOG SVEĆENIŠTVA

Dokidanje starog svećeništva

Nepromjenljivost Kristova svećeništva

÷C. SAVRŠENOST VELIKOGA SVEĆENIKA÷ISUSA

1. STARO BOGOSLUŽJE NEDOSTATNO

Uvod

Neuspješnost staroga Saveza

Ustanove starog bogoštovlja nedjelotvorne

2. ŽRTVA KRISTOVA DJELOTVORNA I KONAČNA

Nove uredbe

Novi Savez

Ulazak u nebo

÷D. KRIST - UZROK VJEČNOGA SPASENJA

Nedostatnost zakona s ponavljanjem žrtava

Kristova žrtva zamjenjuje izvanjske žrtve

Krist Veliki svećenik zamjenjuje stare svećenike

Novi Savez dostaje bez žrtava

ZAKLJUČNA OPOMENA

Od izlaganja k poticanju

Strašni izgledi grešnika

Velikodušnost u prošlosti

IV. VJERA I USTRAJNOST

1. VJERA PRAOTACA

2. POTREBA POSTOJANOSTI

Poziv na postojanost

Temelji jakosti

V. PORAVNITE STAZE

1. ESHATOLOŠKA OPOMENA

2. KRŠĆANSKO VLADANJE

3. JELA ILI MILOST

ZAKLJUČAK

Popratna riječ