Evanđelje po Ivanu

PROSLOV

I. PRVA PASHA

1. UVODNI TJEDAN

Ivanovo svjedočanstvo

Prvi učenici

Svadba u Kani

2. BLAGDAN PASHE

Čišćenje Hrama

Boravak u Jeruzalemu

3. OBJAVA OTAJSTVA DUHA

Razgovor s Nikodemom

II. PUT U SAMARIJU I GALILEJU

Posljednje svjedočanstvo Krstiteljevo

Spasitelj svijeta objavljuje se Samarijancima

Isus liječi sina kraljeva službenika

III. DRUGI BLAGDAN U JERUZALEMU

Ozdravljenje uzetoga

Besjeda o Sinovljevim djelima

IV. PASHA KRUHA ŽIVOTA

Isus hrani pet tisuća ljudi

Isus hoda po moru

Besjeda u Kafarnaumu: Isus kruh života

Petrova ispovijest

V. BLAGDAN SJENICA

Isus ide u Jeruzalem

Isus proglašuje svoje božansko poslanje

Rasprave o Isusovu podrijetlu

Isus navješćuje svoj odlazak

Obećanje Duha Svetoga

Ponovne rasprave o Kristovu podrijetlu

Preljubnica

Isus - svjetlost svijeta

Upozorenje nevjernim Židovima

Vjera u Isusa daje slobodu

Ozdravljenje slijepa od rođenja

Isus - Dobri pastir

VI. BLAGDAN POSVETE HRAMA

Isus se proglašava Sinom Božjim

Isus se povlači u Pereju

Lazarova bolest i smrt

Isus je život

Uskrišenje Lazarovo

Židovski glavari izglasaše smrt Isusovu

VII. POSLJEDNJA PASHA - PROSLAVA SINA ČOVJEČJEGA

1. PRIJE MUKE

Pomazanje u Betaniji

Isusov mesijanski ulazak u Jeruzalem

Neki Grci traže Isusa

Isus tumači smisao svoje smrti

Zaključak: nevjerovanje židovsko

2. POSLJEDNJA VEČERA - PROSLAVA SINA ČOVJEČJEGA

Isus pere noge učenicima

Izdajica prokazan

Rastanak: nova zapovijed

Isus i Petar

Isus - put do Oca

Obećanje Duha

Trs i loza

Mržnja svijeta na Isusove učenike

Djelovanje Duha Svetoga

"Opet ćete me vidjeti"

Završetak govora: pobjeda nad svijetom

Isusova svećenička molitva

3. MUKA I SMRT

Isus izdan i uhvaćen

Isus pred Anom

Zataja Petrova

Veliki svećenik ispituje Isusa

Petar ponovno zatajuje Isusa

Isus pred Pilatom

Isus osuđen na smrt

Raspeće

Dioba odjeće

Majka Isusova - majka učenika

Isusova smrt

Probodeni bok

Ukop Isusov

VIII. USKRSNI DANI

Prazan grob

Ukazanje Mariji Magdaleni

Ukazanje učenicima

Ukazanje u nazočnosti Tominoj

Zaključak: svrha ove knjige

DODATAK

Ukazanje Isusovo kod Tiberijadskog jezera

Isus podjeljuje Petru prvenstvo

Zaključak