Poslanica Kološanima

UVOD

Naslov i pozdrav

Zahvala za vjeru i dobročinstvo

Molitva za napredak Kološana

I. DOGMATSKI DIO

Kristovo prvenstvo

Kološani dionici spasenja

Pavlovo nastojanje oko pogana

Pavlova briga za vjeru Kološana

II. UPOZORENJE PROTIV ZABLUDA

Živjeti po pravoj vjeri

Krist gospodar ljudi i anđela

Krivo i pravo bogoštovlje

Novi život u Kristu

III. POTICAJI

Velikodušnost novog života

Obiteljsko ćudoređe

Apostolski duh

OSOBNE OBAVIJESTI

Pozdravi i blagoslov