Evanđelje po Luki

PROSLOV

I. KRSTITELJEVO I ISUSOVO ROĐENJE I SKROVITI ŽIVOT

Navještenje Krstiteljeva rođenja

Navještenje Isusova rođenja

Marijin pohod Elizabeti

Hvalospjev Marijin

Rođenje Ivana Krstitelja

Hvalospjev Zaharijin

Krstiteljev skroviti život

Rođenje Isusovo

Pohod pastira

Obrezanje i prikazanje u Hramu

Šimunovo proroštvo

Anino proroštvo

Isusov skroviti život

Isus među učiteljima

Isus u Nazaretu

II. PRIPRAVA ISUSOVA DJELOVANJA

Propovijedanje Ivana Krstitelja

Isusovo krštenje

Zakonsko porijeklo Isusovo

Kušnja u pustinji

III. ISUSOVO DJELOVANJE U GALILEJI

Isus se vraća u Galileju

Odbačen u Nazaretu

Naučava u Kafarnaumu i liječi opsjednutoga

Ozdravljenje Šimunove punice i drugih bolesnika

Ostavlja Kafarnaum i prolazi Judejom

Prva četiri učenika

Ozdravljenje gubavca

Ozdravljenje uzetoga

Poziv Livija

Rasprava o postu

Trganje klasja u subotu

Ozdravljenje u subotu

Izbor dvanaestorice

Mnoštvo hrli za Isusom

Nastupna besjeda

Ljubav prema neprijateljima

Milosrđe i dobrohotnost

Stablo se pozna po plodovima

Djela ne samo riječi

Vjera rimskog satnika

Uskrišenje sina udovice iz Naina

Isusovo svjedočanstvo o Ivanu

Isusov sud o suvremenicima

Isusov odnos prema grešnicima

Žene u službi Isusovoj

Prispodoba o sijaču

Zašto Isus govori u prispodobama

Prispodoba o svjetiljci

Prava rodbina Isusova

Stišana oluja

Ozdravljenje opsjednutoga

Ozdravljenje bolesne žene

i uskrišenje Jairove kćeri

Poslanje dvanaestorice

Herod i Isus

Isus hrani pet tisuća ljudi

Petrova vjeroispovijest

Prvi navještaj muke i uskrsnuća

Uvjeti za nasljedovanje Isusa

Preobraženje

Opsjednuti padavičar

Drugi navještaj muke i uskrsnuća

Tko je najveći?

"Tko nije protiv vas, za vas je"

IV. ISUS NA PUTU PREMA JERUZALEMU

Negostoljubivi Samarijanci

Zahtjevi apostolskog poziva

Poslanje sedamdesetdvojice

Prijetnja neobraćenim gradovima

Pravi razlog apostolske radosti

Evanđelje objavljeno jednostavnima

Zapovijed ljubavi

Milosrdni Samarijanac

Marta i Marija

Pouka o molitvi

Isus i Beelzebul

Ponovni pad

Pravo blaženstvo

Jonin znak

Druga prispodoba o svjetiljci

Protiv farizeja i zakonoznanaca

Protiv licemjerja

Koga se treba bojati

Priznati se Kristovim pred ljudima

Zgrtanje varava bogatstva

Pouzdanje u providnost

Budni sluge

Veliko dijeljenje svijeta

Znakovi vremena

Nagoditi se s protivnikom

Brzo promijenite život!

Neplodna smokva

Ozdravljenje zgrbljene žene u subotu

Prispodoba o gorušičinu zrnu

Prispodoba o kvascu

Odbačenje nevjernih Židova.

Poziv poganima

Herod lisica

Prijetnja Jeruzalemu

Opet ozdravljenje u subotu

Pouka o poniznosti

Izbor uzvanika

Prispodoba o uzvanicima

Odreći se svega

Tri prispodobe o milosrđu

Izgubljena i nađena ovca

Izgubljena i nađena drahma

Izgubljeni i nađeni sin

Nepošteni upravitelj

Ne može se služiti dvojici gospodara

Protiv pohlepnih farizeja

Vječnost Zakona

Nerazrješivost ženidbe

Bogataš i Lazar

Sablazan

Bratska opomena

Moć vjere

Služiti ponizno

Deset gubavaca

Bog će uspostaviti svoje kraljevstvo

Ustrajnost u molitvi

Farizej i carinik

Isus i djeca

Opasnost bogatstva

Treći navještaj muke i uskrsnuća

Jerihonski slijepac

Zakej carinik

Prispodoba o mnama

V. ISUSOVI POSLJEDNJI DANI U JERUZALEMU

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Isus plače nad Jeruzalemom

Izgon trgovaca iz Hrama

Poučavanje u Hramu

Odakle Isusu vlast?

Vinogradari ubojice

Porez caru

Uskrsnuće mrtvih

Krist, Sin i Gospodin Davidov

Isusov sud o pismoznancima

Udovičin darak

ESHATOLOŠKA BESJEDA

Uvod

Prethodni znaci

Razorenje Jeruzalema

Svršetak svijeta i Dolazak Sina Čovječjega

Vrijeme Dolaska neizvjesno

Budnost. Noćni tat

Posljednji dani Isusovi

VI. MUKA

Zavjera protiv Isusa i Judina izdaja

Priprava za pashalnu večeru

Pashalna večera

Ustanovljenje Euharistije - Večere Gospodnje

Tko je najveći?

Nagrada apostolima

Proroštvo o Petrovoj zataji

Čas odlučne borbe

Molitva na Maslinskoj gori

Isus uhvaćen

Petar se odriče Isusa

Prva zlostavljanja

Isus pred židovskim Vijećem

Pred Pilatom

Isus pred Herodom

Pilat osuđuje Isusa na smrt

Križni put

Raspeće

Dobri razbojnik

Isusova smrt

Ukop

VII. NAKON USKRSNUĆA

Uskrsnuće Isusovo

Ukazanje učenicima na putu u Emaus

Isus se ukazuje apostolima

Uzašašće