Evanđelje po Mateju

I. ROĐENJE I DJETINJSTVO ISUSOVO

Kraljevsko rodoslovlje Isusovo

Navještenje Josipu

Poklon mudraca

Bijeg u Egipat

Pokolj nevine dječice

Povratak iz Egipta u Nazaret

II. PROGLAŠENJE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA - KRALJEVSTVA NEBESKOGA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Propovijedanje Ivana Krstitelja

Krštenje Isusovo

Kušnja u pustinji

Povratak u Galileju i početak javnog djelovanja

Četiri prva učenika

Isus poučava i ozdravlja

2. EVANĐEOSKA BESJEDA NA GORI

Blaženstva

Sol zemlje i svjetlost svijeta

Kršćanski zakon usavršenje Mojsijeva

Nova pravednost veća od stare

Srdžba

Preljub

Rastava

Zakletva

Osveta

Ljubav prema neprijateljima

Milostinja u skrovitosti

Molitva u skrovitosti

Prava molitva. Očenaš

Post u skrovitosti

Osigurano blago

Nutarnja svjetlost

Ne može se služiti dvojici gospodara

Pouzdanje u Božju providnost

Ne sudite!

Ne obeščaćujte svetinje!

Uspješnost molitve

Zlatno pravilo

Dva puta

Lažni proroci

Pravi učenici

Kuća na stijeni i kuća na pijesku.

Zaključak besjede na gori

III. PROPOVIJEDANJE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO: DESET ČUDESA

Ozdravljenje gubavca

Vjera jednoga rimskog satnika

Ozdravljenje Petrove punice i drugih bolesnika

Zahtjevi apostolskog zvanja

Stišana oluja

Opsjednuti iz Gadare

Ozdravljenje uzetoga

Poziv Mateja

Rasprava o postu

Ozdravljenje bolesne žene

i uskrišenje Jairove kćeri

Dva slijepca

Opsjednuti njemak

Ovce bez pastira

2. APOSTOLSKA BESJEDA

Ustanovljenje dvanaestorice

Poslanje dvanaestorice

Apostole čeka progonstvo

Propovijedati treba otvoreno i smjelo

Veliko dijeljenje svijeta: zašto progon apostola

Treba se odreći svega

Zaključak apostolske besjede

IV. OTAJSTVO NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Pitanje i svjedočanstvo Ivanovo

Isusov sud o suvremenicima

Prijetnja neobraćenim gradovima

Evanđelje jednostavnima

Spasiteljski poziv

Trganje klasja u subotu

Ozdravljenje u subotu

Isus "Sluga Jahvin"

Odakle Isusu snaga

Grijeh protiv istine

"Iz obilja srca usta govore"

Znak Jonin

Ponovni pad

Prava rodbina Isusova

2. BESJEDA U PRISPODOBAMA

Uvod

Sijač

Zašto Isus govori u prispodobama

Tumačenje prispodobe o sijaču

Kukolj

Zrno gorušičino

Kvasac

Isus poučava narod u prispodobama

Isus tumači prispodobu o kukolju

Blago i dragocjeni biser

Ribarska mreža

Završetak prispodoba: nove i stare istine

V. CRKVA - PRVINE NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Posjet Nazaretu

Herod i Isus

Isus hrani pet tisuća ljudi

Isus hoda po vodi

Ozdravljenja u genezaretskom kraju

Prepirke o farizejskim predajama

Strankinja vjeruje u Isusa

Mnoga ozdravljenja uz Galilejsko more

Isus hrani četiri tisuće ljudi

Znak Jonin

Kvasac farizejski i saducejski

Ispovijest Petrova

Prvi navještaj muke i uskrsnuća

Uvjeti nasljedovanja Isusova

Preobraženje

Opsjednuti padavičar

Drugi navještaj muke i uskrsnuća

Hramski porez

2. BESJEDA O CRKVI

Tko je najveći

Sablazan

Izgubljena ovca

Bratska opomena i zajednička molitva

Oproštenje uvreda

Prispodoba o okrutnom dužniku

VI. SKORA BUDUĆNOST NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Nerazrješivost ženidbe

Dragovoljna uzdržljivost

Isus i djeca

Bogati mladić

Opasnost od bogatstva

Nagrada Isusovim sljedbenicima

Radnici posljednjeg sata

Treći navještaj muke i uskrsnuća

Ne gospodujte nego služite!

Dva jerihonska slijepca

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Izgon trgovaca iz Hrama

Neplodna smokva

Odakle Isusu vlast?

Prispodoba o dva sina

Vinogradari ubojice

Prispodoba o svadbenoj gozbi

Porez caru

Uskrsnuće mrtvih

Najveća zapovijed

Krist, sin i Gospodin Davidov

Licemjerje i taština pismoznanaca i farizeja

"Jao vama pismoznanci i farizeji!"

Skora kazna

Prijekor Jeruzalemu

2. ESHATOLOŠKA BESJEDA - DOVRŠENJE BOŽJEG DJELA

Uvod

Početak nevolja

Razorenje Jeruzalema

Dolazak Sina čovječjega

Iznenadnost ovih događaja

Prispodoba o budnom upravitelju

Prispodoba o deset djevica

Prispodoba o talentima

Posljednji sud

VII. MUKA I USKRSNUĆE

Zavjera protiv Isusa

Pomazanje u Betaniji

Judina izdaja

Pashalna večera

Ustanovljenje Euharistije - Večere Gospodnje

Proroštvo o Petrovoj zataji

Molitva u Getsemanskom vrtu

Isus uhvaćen

Isus pred Vijećem

Petar se odriče Isusa

Isus predan Pilatu

Judina smrt

Pred Pilatom

Trnova kruna

Raspeće

Isusova smrt

Ukop

Straža na grobu

Uskrsnuće Isusovo

Prijevara židovskih glavara

Ukazanje u Galileji. Sveopće poslanje