Otkrivenje

PROSLOV

I. PISMA MALOAZIJSKIM CRKVAMA

Pozdrav

Uvodno viđenje

Crkvi u Efezu: ohladnjela ljubav

Crkvi u Smirni: vjernost u progonu

Crkvi u Pergamu: jasno opredjeljenje

Crkvi u Tijatiri: kriva snošljivost

Crkvi u Sardu: prividno kršćanstvo

Crkvi u Filadelfiji: hrabra izdržljivost

Crkvi u Laodiceji: posvjetovnjačenje i mlakost

II. PROROČKA VIĐENJA

1. DOGAĐAJI PRIJE VELIKOGA DANA BOŽJEGA

Bog Janjetu povjerava sudbinu svijeta

Jaganjac otvara sedam pečata

Sluge Božje bit će pošteđene

Slavodobiće izabranika na nebu

Sedmi pečat

Molitve svetih pospješuju Veliki dan

Prve četiri trublje

Peta trublja

Šesta trublja

Prijeti konačna kazna

Dva svjedoka

Sedma trublja

Žena i Zmaj

Zmaj i Zvijer

Pratnja Jaganjčeva

Anđeli navješćuju čas suda

Kosidba pogana

Mojsijev i Jaganjčev hvalospjev

Sedam čaša gnjeva Božjega

2. KAZNA BABILONA

Bludnica velika

Zvijer i Bludnica

Anđeo navješćuje pad Babilona - Bludnice

Narod Božji mora bježati

Tužaljke nad Babilonom - Bludnicom

Pobjednička pjesma u nebu

3. ISTREBLJENJE POGANSKIH NARODA

Prvi boj za dovršenje djela Božjega

Tisućgodišnje kraljevstvo

Drugi boj za dovršenje djela Božjega

Sud nad narodima

4. NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

Nebeski Jeruzalem

Novi Jeruzalem

ZAVRŠETAK