Poslanica Rimljanima

UVOD

Proslov

Zahvala i molitva

I. SPASENJE PO VJERI

A. OPRAVDANJE

Navještaj poruke o spasenju

1. GNJEV BOŽJI NAD POGANIMA I ŽIDOVIMA

Nad poganima

Nad Židovima

Unatoč Zakonu

Židov kao i poganin

Unatoč obrezanju

Unatoč obećanjima Božjim

Svi su grešni

2. PRAVEDNOST BOŽJA I VJERA

Objavljenje spasiteljske pravednosti Božje

Uloga vjere

3. SVJEDOČANSTVO PISMA

Abraham opravdan vjerom

Nezavisno od obrezanja

Nezavisno od Zakona

Abrahamova i kršćanska vjera

B. SPASENJE

Opravdanje zalog spasenja

1. OSLOBOĐENJE OD GRIJEHA,

SMRTI I ZAKONA

Adam i Krist

Krst

Kršćanin slobodan od grijeha

Kršćanin oslobođen Zakona

Uloga Zakona

Nutarnja borba

2. ŽIVOT PO DUHU

Djeca Božja po Duhu

Određeni za slavu

Naum spasenja

Pjesan ljubavi Božjoj

3. IZRAEL I KRŠĆANI

Povlastice Izraelove

Bog ostaje vjeran obećanjima

Bog nije nepravedan prema Izraelu

Nevjera predviđena u Starom zavjetu

Židovi nisu priznali pravednosti Božje

Mojsije o pravednosti Božjoj

Imali su dovoljno svjetla

Nemaju isprike

Izraelova je nevjernost samo djelomična

Izraelova je nevjernost privremena

Izrael i nevjeran ostaje izabrani narod

Izraelovo obraćenje

Teologija povijesti

Hvalospjev mudrom milosrđu Božjemu

II. PRIMJENA: NOVI ŽIVOT U KRISTU

Duhovno bogoslužje

Ponizna ljubav u zajednici

Poslušnost vlastima

Ljubav - ispunjenje Zakona

Kršćanin dijete svjetlosti

Ljubav prema slabima

Nikoga ne uznemirujte

Treba ugađati drugima, ne sebi

Poziv na jedinstvo

ZAKLJUČAK

Pavlova misionarska služba

Pavlove nakane

Preporuke i pozdravi

Naknadna opomena

Pozdravi Pavlovih suradnika