Poslanica Titu

Naslov i pozdrav

#1Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti (2) u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže, (3) a u svoje doba očitova riječ svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga: (4) Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!

Postavljanje starješina

(5) Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio: (6) je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna... (7) Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, (8) nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv, (9) priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

Borba protiv krivih učitelja

(10) Jer mnogi su nepokorni, praznorječni i zavodnici, ponajpače oni iz obrezanja. (11) Njima treba začepiti usta jer cijele domove prevraćaju naučavajući što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka. (12) Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni." (13) Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri, (14) da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraćaju od istine. (15) Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest. (16) Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga niječu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.

Neke staleške dužnosti

#2Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku: (2) starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti; (3) starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra (4) da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu, (5) neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala. (6) Mladiće isto tako potiči da budu razumni. (7) U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost, (8) riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo. (9) Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugađaju im, ne proturječe, (10) ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.

Temelj staleških dužnosti

(11) Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; (12) odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, (13) iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. (14) On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. (15) To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.

Opće dužnosti vjernika

#3Podsjećaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo, (2) nikoga da ne pogrđuju, da budu neratoborni, popustljivi, da očituju svaku blagost prema svim ljudima. (3) Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.

Temelj dužnosti vjernika

(4) Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, (5) on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom (6) koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, (7) da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Posebni savjeti Titu

(8) Vjerodostojna je ovo riječ i hoću da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima. (9) A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svađa, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni. (10) S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini (11) znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.

Osobne obavijesti, završni pozdravi i želje

(12) Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odlučio ondje prezimiti. (13) Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane. (14) A i naši neka se uče prednjačiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni. (15) Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama!