Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Prva Ivanova poslanica UVOD Zajedništvo s Ocem i Sinom po Utjelovljenju

1

1Što bijaše od po?etka, što smo ?uli, što smo vidjeli o?ima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rije?i, Životu - 2 da, Život se o?itova, i vidjeli smo i svjedo?imo, i navješ?ujemo vam Život vje?ni, koji bijaše kod Oca i o?itova se nama - 3 što smo vidjeli i ?uli, navješ?ujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. 4 I to vam pišemo da radost naša bude potpuna. I. HODITI U SVJETLOSTI 1. uvjet: ne griješiti 5 A ovo je navještaj koji smo ?uli od njega i navješ?ujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! 6 Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne ?inimo istine. 7 Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, ?isti nas od svakoga grijeha. 8 Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. 9 Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit ?e nam grijehe i o?istiti nas od svake nepravde. 10nemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i rije?i njegove nema u nama.

2

1Dje?ice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. 2 On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. 2. uvjet: ?uvati zapovijedi, osobito ljubav 3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove ?uvamo. 4 Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne ?uva, lažac je, u njemu nema istine. 5 A tko ?uva rije? njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. 6 Tko veli da u njemu ostaje, valja mu i?i putom kojim je on hodio. 7 Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od po?etka. Ta stara zapovijed jest rije? koju ste ?uli. 8 A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita ve? svijetli. 9 Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. 10 Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. 11 A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi o?i. 3. uvjet: ne povoditi se za svijetom 12 Pišem vama, dje?ice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. 13 Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od po?etka. Pišem vama, mladi?i, jer ste pobijedili Zloga. 14 Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od po?etka. Napisah vama, mladi?i, jer ste jaki i rije? Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. 15 Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi O?eve. 16 Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda o?iju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. 17 Svijet prolazi i požuda njegova, a tko ?ini volju Božju, ostaje dovijeka. 4. uvjet: kloniti se antikrista 18 Djeco, posljednji je ?as! I, kako ste ?uli, dolazi Antikrist. I sad su se ve? mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji ?as. 19 Od nas izi?oše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se o?ituje da nisu od nas. 20 A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje svi imate. 21 Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine. 22 Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj 23 tko nije?e Oca i Sina. Svaki koji nije?e Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. 24 A vi - što ?uste od po?etka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što ?uste od po?etka, i vi ?ete ostati u Sinu i Ocu. 25 A ovo je obe?anje koje nam on obe?a: život vje?ni. 26 Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. 27 A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pou?ava. Nego njegovo vas Pomazanje u?i o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nau?ilo, ostanite u Njemu. 28 I sada, dje?ice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku. 29 znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji ?ini pravdu od njega ro?en. II. ŽIVJETI KAO DJECA BOŽJA

3

1Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne o?itova što ?emo biti. Znamo: kad se o?ituje, bit ?emo njemu sli?ni, jer vidjet ?emo ga kao što jest. 1. uvjet: ne griješiti 3 I tko god ima tu nadu u njemu, ?isti se kao što je on ?ist. 4 Tko god ?ini grijeh, ?ini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje. 5 I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu. 6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. 7 Dje?ice, nitko neka vas ne zavede! Tko ?ini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. 8 Tko ?ini grijeh, od ?avla je jer ?avao griješi od po?etka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela ?avolska. 9 Tko god je ro?en od Boga, ne ?ini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je ro?en od Boga. 10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca ?avolska: tko god ne ?ini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga. 2. uvjet: ?uvati zapovijedi, osobito ljubav 11 Jer ovo je navještaj koji ?uste od po?etka: da ljubimo jedni druge. 12 Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna. 13 Ne ?udite se, bra?o ako vas svijet mrzi. 14 Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo bra?u; tko ne ljubi, ostaje u smrti. 15 Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vje?noga života. 16 Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za bra?u. 17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? 18 Dje?ice, ne ljubimo rije?ju i jezikom, ve? djelom i istinom. 19 Po tom ?emo znati da smo od istine. I umirit ?emo pred njim srce svoje 20 ako nas ono bilo u ?em osu?uje. Jer Bog je ve?i od našega srca i znade sve. 21 Ljubljeni, ako nas srce ne osu?uje, možemo zaufano k Bogu. 22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove ?uvamo i ?inimo što je njemu drago. 23 I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. 24ko ?uva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao. 3. uvjet: kloniti se antikrista

4

1Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. 2 Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. 3 A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste ?uli da dolazi i sad je ve? na svijetu. 4 Vi ste, dje?ice, od Boga i pobijedili ste ih jer je mo?niji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. 5 Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša. 6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude. III. NA IZVORIMA LJUBAVI I VJERE 1. Na izvoru ljubavi 7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je ro?en i poznaje Boga. 8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. 9 U ovom se o?itova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinoro?enoga posla u svijet da živimo po njemu. 10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. 11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 12 Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. 13 Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. 14 I mi smo vidjeli i svjedo?imo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. 15 Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. 17 U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. 18 Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi. 20 Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. 21vu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

5

1Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je ro?en. I tko god ljubi roditelja, ljubi i ro?enoga. 2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. 3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove ?uvati. A zapovijedi njegove nisu teške. 4 Jer sve što je od Boga ro?eno, pobje?uje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. 2. Na izvoru vjere 5 Ta tko to pobje?uje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? 6 On, Isus Krist, do?e kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedo?i jer Duh je istina. 7 Jer troje je što svjedo?i: 8 Duh, voda i krv; i to je troje jedno. 9 Ako primamo svjedo?anstvo ljudi, svjedo?anstvo je Božje ve?e. Jer ovo je svjedo?anstvo Božje, kojim je svjedo?io za Sina svoga: 10 Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedo?anstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, u?inio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedo?anstvo kojim je svjedo?io Bog za Sina svoga. 11 I ovo je svjedo?anstvo: Bog nam je dao život vje?ni; i taj je život u Sinu njegovu. 12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. ZAKLJU?AK 13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vje?ni. DODACI 14 I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. 15 I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da ve? imamo što smo od njega iskali. 16 Vidi li tko brata svojega gdje ?ini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat ?e mu život - onima koji ?ine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. 17 Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. 18 Znamo: tko god je ro?en od Boga, ne griješi; nego Ro?eni od Boga ?uva ga i Zli ga se ne doti?e. 19 Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. 20 Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vje?ni.