Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Tre?a Ivanova poslanica Pozdrav Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini. Pohvala Gaju 2 Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. 3 Veoma se obradovah kada do?oše bra?a i posvjedo?iše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. 4 ?uti da moja djeca po Istini žive! - nema mi ve?e radosti od toga. 5 Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što ?iniš za bra?u, i to za došljake. 6 Oni posvjedo?iše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ?eš u?initi ako ih ispratiš Boga dostojno. 7 Jer poradi Imena izi?oše i ne primaju ništa od pogana. 8 Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine. Prijekor Diotrefu 9 Pisao sam nešto Crkvi: ali Diotref, koji ho?e da bude prvi me?u njima, ne prima nas. 10 Zato ako do?em, spo?itnut ?u mu djela koja ?ini naklapaju?i zlobne rije?i o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima bra?e, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve. Svjedo?anstvo o Demetriju 11 Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro ?ini, od Boga je; tko zlo ?ini, nije vidio Boga. 12 Za Demetrija svjedo?e svi, i sama Istina, a i mi svjedo?imo. A znaš da je naše svjedo?anstvo istinito. Zaglavak 13 Mnogo bih ti imao pisati, ali ne?u da ti pišem crnilom i perom. 14 Nadam se da ?u te uskoro vidjeti pa ?emo iz usta u usta govoriti.