Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do

19

19Tada Pilat uze i izbi?eva Isusa. 2 A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. 3 I prilazili su mu i govorili: "Zdravo kralju židovski!" I pljuskali su ga. 4 A Pilat ponovno izi?e i re?e im: "Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice." 5 Izi?e tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: "Evo ?ovjeka!" 6 I kad ga ugledaše glavari sve?eni?ki i sluge, povikaše: "Raspni, raspni!" Kaže im Pilat: "Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice." 7 Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim." 8 Kad je Pilat ?uo te rije?i, još se više prestraši 9 pa ponovno u?e u dvor i kaže Isusu: "Odakle si ti?" No Isus mu ne dade odgovora. 10 Tada mu Pilat re?e: "Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?" 11 Odgovori mu Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima ve?i grijeh onaj koji me predao tebi." 12 Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: "Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru." 13 ?uvši te rije?i, Pilat izvede Isusa i posadi na suda?ku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Plo?nik, hebrejski Gabata - 14 a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: "Evo kralja vašega!" 15 Oni na to povikaše: "Ukloni! Ukloni! Raspni ga!" Kaže im Pilat: "Zar kralja vašega da razapnem?" Odgovoriše glavari sve?eni?ki: "Mi nemamo kralja osim cara!" Raspe?e 0 27,32-34. 37; Mk 15,22-24. 26; Lk 23,33-34) 16 Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. 17 I nose?i svoj križ, izi?e on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. 18 Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. 19 A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazare?anin, kralj židovski." 20 Taj su natpis ?itali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i gr?ki. 22 Pilat odgovori: "Što napisah, napisah!" Dioba odje?e 0 27,35-36; Mk 15,24-25; Lk 23,34) 23 Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na ?etiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. 24 Rekoše zato me?u sobom: "Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane" - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše me?u se haljine moje, za odje?u moju baciše kocku. I vojnici u?iniše tako. Majka Isusova - majka u?enika 0 27,55-56; Mk 15,40-41; Lk 23,49) 25 Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. 26 Kad Isus vidje majku i kraj nje u?enika kojega je ljubio, re?e majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim re?e u?eniku: "Evo ti majke!" 27 I od toga ?asa uze je u?enik k sebi. Isusova smrt 0 27,45-54; Mk 15,33-39; Lk 23,44-48) 28 Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, re?e: "Žedan sam." 29 A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. 30 ?im Isus uze ocat, re?e: "Dovršeno je!" I prignuvši glavu, preda duh. Probodeni bok 31 Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. 32 Do?oše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. 33 Kada do?oše do Isusa i vidješe da je ve? umro, ne prebiše mu golijeni, 34 nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah pote?e krv i voda. 35 Onaj koji je vidio svjedo?i i istinito je svjedo?anstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete 36 jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost ne?e slomiti. 37 I drugo opet Pismo veli: Gledat ?e onoga koga su proboli. Ukop Isusov 0 27,56-61; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56) 38 Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio u?enik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. 39 A do?e i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu no?u - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. 40 Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova obi?aj za ukop. 41 A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. 42 Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. VIII. USKRSNI DANI Prazan grob 0,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12)