Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Poslanica Jude apostola Pozdrav Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, ?uvanima za Isusa Krista - pozvanima. 2 Obilovali miloš?u, mirom i ljubavlju! Povod 3 Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedni?kom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. 4 Jer ušuljali se neki, odavna ve? zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega prome?u u razuzdanost i nije?u jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. Krivi u?itelji i kazna koja im prijeti 5 Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. 6 I an?ele, koji nisu ?uvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sa?uvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vje?nim okovima; 7 kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom pÓuti, stoje za primjer, ispaštaju?i kaznu u vje?nom ognju. Njihove hule 8 Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Veli?anstvo, pogr?uju Slave. 9 Kad se Mihael arkan?eo s ?avlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izre?i pogrdan sud protiv njega, nego re?e: "Sprije?io te Gospodin!" 10 A ovi pogr?uju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. 11 Jao njima! Putom Kajinovim po?oše, i zabludi se Bileamovoj za pla?u podaše, i propadoše od pobune Korahove. 12 Oni su ljage na vašim agapama, bezobzirno se s vama goste?i i napasaju?i se; oblaci bezvodni što ih vjetrovi raznose, stabla besplodna u kasnoj jeseni, dvaput usahla, iskorijenjena, 13 bijesno morsko valovlje što ispjenjuje svoje sramote, zvijezde lutalice kojima je spremljena crna tmina dovijeka. 14 O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: "Gle, do?e Gospodin sa Desttisu?ama svojim 15 suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rije?i koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." 16 To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. 17 A vi, ljubljeni, sjetite se rije?i što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. 18 Oni vam govorahu: "U posljednje ?e vrijeme biti podrugljivaca koji ?e se povoditi za bezbožnim požudama svojim." 19 To su sija?i razdora, sjetilnici koji nemaju Duha. Poticaji vjernima 20 A vi, ljubljeni, nazi?ujte se na presvetoj vjeri svojoj mole?i se u Duhu Svetom, 21 uš?uvajte se u ljubavi Božjoj, iš?ekuju?i milosr?e Gospodina našega Isusa Krista za vje?ni život. 22 I jedne, svadljivce, karajte, 23 druge spasavajte otimaju?i ih ognju, tre?ima se pak smilujte sa strahom, mrze?i i haljinu puti okaljanu. 24 Onomu koji vas može o?uvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju -