Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do

17

17Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, 2 i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. 3 I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. 4 A Petar prihvati i re?e Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako ho?eš, na?init ?u ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." 5 Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" 6 ?uvši glas, u?enici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. 7 Pristupi k njima Isus, dotakne ih i re?e: "Ustanite, ne bojte se!" 8 Podigoše o?i, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. 9 Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte vi?enje dok Sin ?ovje?ji od mrtvih ne uskrsne." 10 Upitaše ga u?enici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da do?e Ilija?" 11 On im odgovori: "Ilija ?e doduše do?i i sve obnoviti. 12 No velim vam: Ilija je ve? došao, ali ga ne upoznaše, ve? u?iniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu ?ovje?jemu trpjeti od njih." 13 Tada razumješe u?enici da im to re?e o Ivanu Krstitelju. Opsjednuti padavi?ar 0 9,14-29; Lk 9,37-43) 14 Kada do?oše k mnoštvu, pristupi mu ?ovjek, padne pred njim na koljena 15 i re?e: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjese?ar i zlo mu je. ?esto doista pada u oganj i ?esto u vodu. 16 Dovedoh ga tvojim u?enicima i ne mogoše ga izlije?iti." 17 A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!" 18 I zaprijeti Isus zloduhu te on izi?e iz njega. I ozdravi dje?ak toga ?asa. 19 Tada u?enici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?" 21