Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do

4

1Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga ?avao iskuša. 2 I propostivši ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, napokon ogladnje. 3 Tada mu pristupi napasnik i re?e: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom." 4 A on odgovori: "Pisano je: Ne živi ?ovjek samo o kruhu, nego o svakoj rije?i što izlazi iz Božjih usta." 5 ?avao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama 6 i re?e mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: An?elima ?e svojim zapovjediti za tebe i na rukama ?e te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." 7 Isus mu kaza: "Pisano je tako?er: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" 8 ?avao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu 9 pa mu re?e: "Sve ?u ti to dati ako mi se ni?ice pokloniš." 10 Tada mu re?e Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" 11 Tada ga pusti ?avao. I gle, an?eli pristupili i služili mu. Povratak u Galileju i po?etak javnog djelovanja 0 1,14-15; Lk 4,14-15) 12 A ?uvši da je Ivan predan, povu?e se u Galileju. 13 Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na podru?ju Zebulunovu i Naftalijevu 14 da se ispuni što je re?eno po proroku Izaiji: 15 Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska - 16 što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. 17 Otada je Isus po?eo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" ?etiri prva u?enika 0 1,16-20; Lk 5,1-11; Iv 1,35-42) 18 Prolaze?i uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. 19 I kaže im: "Hajdete za mnom, u?init ?u vas ribarima ljudi!" 20 Oni brzo ostave mreže i po?u za njim. 21 Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u la?i su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. 22 Oni brzo ostave la?u i oca te po?u za njim. Isus pou?ava i ozdravlja 0 1,39; Lk 6,17-19) 23 I obilazio je Isus svom Galilejom nau?avaju?i po njihovim sinagogama, propovijedaju?i Evan?elje o Kraljevstvu i lije?e?i svaku bolest i svaku nemo? u narodu. 24 I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazli?itijih bolesti i patnja - opsjednute, mjese?are, uzete - i on ih ozdravljaše. 25 Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. 2. EVAN?EOSKA BESJEDA NA GORI Blaženstva 020-23)