Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Poslanica Titu Naslov i pozdrav

1

1Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti 2 u nadi života vje?noga što ga, prije vremena vjekovje?nih, obe?a Bog, On koji ne laže, 3 a u svoje doba o?itova rije? svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga: 4 Titu, pravomu sinu po zajedni?koj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega! Postavljanje starješina 5 Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio: 6 je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna... 7 Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, 8 nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv, 9 priljubljen uz vjerodostojnu rije? nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike. Borba protiv krivih u?itelja 10 Jer mnogi su nepokorni, praznorje?ni i zavodnici, ponajpa?e oni iz obrezanja. 11 Njima treba za?epiti usta jer cijele domove prevra?aju nau?avaju?i što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka. 12 Re?e netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Kre?ani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni." 13 Svjedo?anstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri, 14 da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvra?aju od istine. 15 Sve je ?isto ?istima; okaljanima pak i nevjernima ništa ?isto, nego su im okaljani i razum i savjest. 16ovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga nije?u - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni. Neke staleške dužnosti

2

1Ti, naprotiv, govori što se prili?i zdravu nauku: 2 starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti; 3 starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego u?iteljice dobra 4 da urazumljuju mla?e neka ljube svoje muževe, djecu, 5 neka budu razumne, ?iste, ku?evne, dobre, podložne svojim muževima da se rije? Božja ne bi pogr?ivala. 6 Mladi?e isto tako poti?i da budu razumni. 7 U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u pou?avanju - nepokvarljivost, ozbiljnost, 8 rije? zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemaju?i o nama re?i ništa zlo. 9 Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, uga?aju im, ne proturje?e, 10 ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga. Temelj staleških dužnosti 11 Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; 12 odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, 13 iš?ekuju?i blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. 14 On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i o?isti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. 15govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlaš?u. Nitko neka te ne prezire. Op?e dužnosti vjernika

3

1Podsje?aj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo, 2 nikoga da ne pogr?uju, da budu neratoborni, popustljivi, da o?ituju svaku blagost prema svim ljudima. 3 Jer i mi neko? bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. Temelj dužnosti vjernika 4 Ali kad se pojavila dobrostivost i ?ovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, 5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi u?inismo, nego po svojem milosr?u: kupelji novoga ro?enja i obnavljanja po Duhu Svetom 6 koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, 7 da opravdani njegovom miloš?u budemo, po nadi, baštinici života vje?noga. Posebni savjeti Titu 8 Vjerodostojna je ovo rije? i ho?u da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednja?iti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima. 9 A ludih se raspra, i rodoslovlja, i sva?a, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni. 10 S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini 11 znaju?i da je izopa?en i da griješi: on sam sebe osu?uje. Osobne obavijesti, završni pozdravi i želje 12 Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odlu?io ondje prezimiti. 13 Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane. 14 A i naši neka se u?e prednja?iti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.