Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Hagaj Obnova Hrama

1

1Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, do?e rije? Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sve?eniku: 3 Zato je došla rije? Jahvina preko proroka Hagaja: 4 A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim ku?ama, dok je ovaj Dom razvaljen. 5 I zato, ovako sada govori Jahve nad Vojskama: Razmotrite svoje putove! 7 Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Razmotrite svoje putove! 8 Idite na goru, dovezite drva i podignite opet Dom; bit ?e mi to milo i proslavit ?u se" - govori Jahve. 9 "Nadaste se obilju, a gle, malo je; što dovezete ku?i, ja otpuhnem. A zašto?" - rije? je Jahve nad Vojskama. "Zato što je Dom moj razvaljen, dok se svaki od vas brine za dom svoj. 11 Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja ra?a, na ljude i stoku i na svaki trudno ste?en plod." 12 A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki sve?enik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i rije?i proroka Hagaja u onome radi ?ega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve. 13 Tada Hagaj, glasnik Jahvin, po Jahvinu nalogu ovako re?e narodu: "Ja sam s vama" - rije? je Jahvina. - 14 Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom sve?eniku, i duh svemu ostalom narodu te oni do?oše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega. 15aše to dvadeset i ?etvrtoga dana šestog mjeseca. Slava Hrama

2

1Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, do?e rije? Jahvina preko proroka Hagaja: 2 "Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sve?eniku, i ostalom narodu: 4 Budi, dakle, junak, Zerubabele - rije? je Jahvina - budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki sve?eni?e! Budi junak, narode sve zemlje - rije? je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - rije? je Jahve nad Vojskama! 10 Dvadeset i ?etvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, do?e rije? Jahvina preko proroka Hagaja: 11 Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj sve?enike što kaže Zakon i reci: 13 Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se one?istio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo ne?isto?" Sve?enici odgovoriše: "Bilo bi ne?isto." 14 Onda Hagaj ovako re?e: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - rije? je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je ne?isto!" Obe?anje žetve 15 "A sada, promislite u srcu, od današnjega dana unapredak: Prije negoli se po?e stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetištu, 16 kakvi ono bijaste? Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica, a bješe ih samo deset! Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bješe ih samo dvadeset! 17 Udarao sam snije?u, medljikom i grÓadom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" - rije? je Jahvina. 18 "Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak - od dvadeset i ?etvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro 20 Dvadeset i ?etvrtoga dana istoga mjeseca do?e rije? Jahvina Hagaju drugi put: