Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do

1

1Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: 2 da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne rije?i; 3 da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost; 4 da se dade pamet neiskusnima, mladi?u znanje i umije?e; 5 kad mudar ?uje, da umnoži znanje, a razuman ste?e mudrije misli; 6 da razumije izreke i prispodobe, rije?i mudraca i njihove zagonetke. 7 Strah je Gospodnji po?etak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. I. PROSLOV PREPORUKA MUDROSTI Kloniti se loša društva 8 Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9 Jer ?e ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata. 10 Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj; 11 ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, ?ekamo u zasjedi nevina ni za što; 12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob; 13 naplijenit ?emo svakojaka blaga, napuniti svoje ku?e plijenom; 14 bacat ?eš s nama svoj ždrijeb, svi ?emo zajedno imati jednu kesu." 15 Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze. 16 Jer na zlo tr?e svojim nogama i hite prolijevati krv. 17 Jer uzalud je razapinjati mrežu pred o?ima svima pticama. 18 A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu. 19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane. Opomena nemarnima 20 Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas; 21 propovijeda po bu?nim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje rije?i: 22 "Dokle ?ete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle ?e podsmjeva?ima biti milo podsmijevanje, i dokle ?e bezumnici mrziti znanje? 23 Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, ho?u vas pou?iti svojim rije?ima. 24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi. 25 Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene; 26 zato ?u se i ja smijati vašoj propasti, rugat ?u se kad vas obuzme tjeskoba: 27 kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28 Tada ?e me zvati, ali se ja ne?u odazvati; tražit ?e me, ali me ne?e na?i. 29 Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30 niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31 Zato ?e jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32 Jer glupe ?e ubiti njihovo odbijanje, a nemar ?e upropastiti bezumne. 33ko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla." Zaštita od loša društva