Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Jona Jona protiv svog poslanja

1

1Rije? Jahvina do?e Joni, sinu Amitajevu: 2 "Ustani," re?e mu, "idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu, jer se zlo?a njihova popela do mene." 3 A Jona ustade da pobjegne u Taršiš, daleko od Jahve. Si?e u Jafu i na?e la?u što je plovila u Taršiš. Plati vozarinu i ukrca se da otplovi s njima u Taršiš, daleko od Jahve. 4 Ali Jahve podiže na moru silan vjetar i nastade nevrijeme veliko na moru te mišljahu da ?e se la?a razbiti. 5 Uplašiše se mornari; svaki zazva svoga boga, i da bi je olakšali, stadoše iz la?e bacati tovar što bijaše u njoj. Jona pak bijaše sišao na dno la?e, legao i zaspao tvrdim snom. 6 Zapovjednik la?e pristupi mu i re?e: "Što spavaš kao zaklan? Ustaj i prizivlji Boga svojega! Možda ?e nas se sjetiti Bog taj da ne poginemo." 7 Potom rekoše jedni drugima: "Hajde da bacimo ždrijeb da vidimo od koga nam do?e ovo zlo." Baciše ždrijeb i pade ždrijeb na Jonu. 8 Oni mu onda rekoše: "Kaži nam: zbog koga nas ovo zlo sna?e, kojim se poslom baviš, odakle dolaziš, iz koje si zemlje i od kojega naroda?" 9 On im odgovori: "Ja sam Hebrej, i štujem Jahvu, Boga nebeskoga, koji stvori more i zemlju." 10 Ljudi se uplašiše veoma i rekoše mu: "Što si to u?inio!" Jer bijahu doznali da on bježi od Jahve - sam im je to pripovjedio. 11 Oni ga zapitaše: "Što da u?inimo s tobom da nam se more smiri?" Jer se more sve bješnje dizalo. 12 On im odgovori: "Uzmite me i bacite u more, pa ?e vam se more smiriti, jer znam da se zbog mene diglo na vas ovo veliko nevrijeme." 13 Ljudi uzeše veslati ne bi li se primakli kopnu, jer se more sve bješnje dizalo protiv njih. 14 Tad zazvaše Jahvu i rekoše: "Ah, Jahve, ne daj da poginemo zbog života ovoga ?ovjeka i ne svali na nas krv nevinu, jer ti si Jahve: ?iniš kako ti je milo." 15 I uzevši Jonu, baciše ga u more - i more presta bjesnjeti. 16a velik strah Jahvin obuze ljude te prinesoše žrtvu Jahvi i u?iniše zavjete. Jona izbavljen

2

1Jahve zapovjedi velikoj ribi da proguta Jonu. Tri dana i tri no?i ostade Jona u ribljoj utrobi. 2 Iz utrobe riblje stade Jona moliti Jahvu, Boga svojega. 3 On re?e: "Iz nevolje svoje zavapih Jahvi, i on me usliša; iz utrobe Podzemlja zazvah, i ti si mi ?uo glas. 4 Ti me baci moru u dubine, i voda me opte?e. Sve poplave tvoje i valovi oboriše se na me. 6 Vode me do grla okružiše, bezdan me opkoli. Trave mi glavu omotaše, 8 Samo što ne izdahnuh kad se spomenuh Jahve, i molitva se moja k tebi vinula, prema svetom Hramu tvojemu. 9 Oni koji štuju isprazna ništavila milost svoju ostavljaju. 10 A ja ?u ti s pjesmom zahvalnicom žrtvu prinijeti. Što se zavjetovah, ispunit ?u. Spasenje je od Gospoda." 11a Jahve zapovjedi ribi i ona izbljuva Jonu na obalu. Obra?enje Ninive i božanski oprost

3

1Rije? Jahvina do?e Joni drugi put: 2 "Ustani," re?e mu, "idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ?u ti re?i." 3 Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Jahve zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga - tri dana hoda. 4 Jona pro?e gradom dan hoda, propovijedaju?i: "Još ?etrdeset dana i Niniva ?e biti razorena." 5 Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najve?ega do najmanjega. 6 Glas doprije do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. 7 Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: "Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. 8 Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrije?u, da glasno Boga zazivlju i da se obrati svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je ?inio. 9 Tko zna, možda ?e se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?" 10 vidje što su ?inili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesre?e kojom im bijaše zaprijetio i ne u?ini. Prorokov gnjev i Božji odgovor

4

1Joni bi veoma krivo i rasrdi se. 2 I ovako se pomoli Jahvi: "Ah, Jahve, nisam li ja to slutio dok još u svojoj zemlji bijah? Zato sam htio prije pobje?i u Taršiš; jer znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosr?em i da se nad nesre?om brzo sažališ. 3 Sada, Jahve, uzmi moj život, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti." 4 Jahve odgovori: "Srdiš li se ti s pravom?" 5 Jona izi?e iz grada i sjede s istoka gradu; na?ini ondje kolibu i sjede pod njom u hlad da vidi što ?e biti od grada. 6 A Jahve Bog u?ini da izraste bršljan nad Jonom i pruži sjenu njegovoj glavi te da ga izlije?i od zlovolje. Jona se bršljanu veoma obradova. 7 Ali sutradan, u osvit zore, Bog zapovjedi crvu da podgrize bršljan, i on usahnu. 8 Kad je ogranulo sunce, posla Bog vru? isto?ni vjetar; sunce je palilo glavu Joninu te je sasvim klonuo. Poželje umrijeti i re?e: "Bolje mi je umrijeti nego živjeti." 9 Bog upita Jonu: "Srdiš li se s pravom zbog bršljana?" On odgovori: "Da, s pravom sam ljut nasmrt." 10 Jahve mu re?e: "Tebi je žao bršljana oko kojega se nisi trudio, nego je u jednu no? nikao i u jednu no? usahnuo.