Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Mihej

1

1Rije? Jahvina, upu?ena Miheju Moreše?aninu u vrijeme Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Njegova vi?enja o Samariji i o Jeruzalemu. I. SU?ENJE IZRAELU PRIJETNJE I OSUDE Sud Samariji 2 ?ujte, narodi, vi svi! Slušaj, zemljo, i sve što te ispunja! Gospod Jahve protiv vas ?e svjedo?iti - Gospod iz svetoga Hrama svojega! 3 Jer evo: Jahve izlazi iz svetoga mjesta svojega, silazi i hodi po visovima zemaljskim. 4 Gore se rastapaju pod njegovim koracima i doline rasijedaju kao vosak pred ognjem, kao voda što se razlijeva niz obronak. 5 Sve je to za zlo?instvo Jakovljevo i za grijehe doma Izraelova. Koje je zlo?instvo Jakovljevo? Nije li Samarija? Što su uzvišice Judine? Nije li Jeruzalem? 6 "U?init ?u od Samarije kamenu gomilu u polju, ledinu za vinograd. Zavaljat ?u kamenje njezino u dolinu, otkrit ?u joj temelje. 7 Razbit ?e se svi njeni kipovi, sva ?e joj se pla?a bludni?ka ognjem spaliti, raskomadat ?u sve njene idole, jer su od bludni?ke pla?e nakupljeni, i opet ?e postati pla?om bludni?kom." Tužaljke nad gradovima Šefele 8 "Zato ?u zakukati i zaridati, i?i ?u gol i bos, zavijat ?u kao šakali, urlikat ?u kao nojevi. 9 Jer njenoj rani nema lijeka, sve do Jude dopire, doti?e Vrata moga naroda, sve do Jeruzalema! 10 Ne objavljujte toga u Gatu, u Akonu nemojte plakati! U Bet Leafri valjajte se u prašini! 11 Odlazi sramotno, stanovnice šafirska! Iz svoga grada nije izašla stanovnica saananska! Bet Haesel iš?upan je iz temelja, iz svojih ?vrstih osnova. 12 Kako se može nadati sre?i stanovnica marotska? Jer nesre?a silazi od Jahve sve do vrata jeruzalemskih. 13 Upregni brze konje u bojna kola, stanovnice lakiška! To je bio po?etak grijeha K?eri sionske, jer su se u tebi našla zlo?instva Izraelova. 14 Zato ?eš dati otpusnicu Morešet Gatu, domovi ?e akzipski razo?arati kraljeve izraelske. 15 Još ?u ti dovesti osvaja?a, stanovnice mareška, sti?i ?e do Adulama slava Izraelova. 16aj kosu i ostriži se za milom djecom svojom! Postani ?elava kao orao lešinar, jer su izgnana daleko od tebe." Protiv zakupnika

2

1Teško onima koji smišljaju nedjelo i snuju zlo na posteljama svojim! Kad svane dan, oni ga izvrše, jer je sila u njihovoj ruci. 2 Zažele li polja, otimaju ih, i ku?e, uzimaju ih; ?ine nasilje ?ovjeku i ku?i njegovoj, vlasniku i posjedu njegovu. 3 Zato ovako govori Jahve: "Evo tome rodu smišljam zlo iz kojega ne?ete izvu?i vratova, niti ?ete hoditi ponosito, jer ?e biti zlo vrijeme. 5 Zato ne?e biti nikoga tko bi bacio kocku za dio tvoj u zboru Jahvinu." Prorok nesre?e 6 "Ne balite!" - bale oni - "Tako se ne bali! Sramota na nas ne?e pasti! 7 Zar ?e biti proklet dom Jakovljev? Zar je Jahve izgubio strpljivost? Zar on tako postupa? Nisu li rije?i njegove ugodne Izraelu, narodu njegovu?" 8 Vi se sami dižete kao neprijatelji narodu mojemu. ?ovjeku nezazornu vi otimate kabanicu, onome koji bez straha putuje ratne strahote dosu?ujete. 9 Vi izgonite žene moga naroda iz njihovih milih domova; djeci njihovoj zauvijek oduzimate slavu koju sam im dao: 10 "Ustanite, idite! Ovo nije po?ivalište! Zbog ne?isto?e teško vas uže svezalo." 11 Kad bi mogao biti nadahnut ?ovjek koji izmišlja ovu opsjenu: "Prorokujem ti vino i pi?e", on bi bio prorok narodu ovome. Obe?anja o obnovi 12 Svega ?u te sabrati, Jakove, sakupit ?u Ostatak Izraelov! Smjestit ?u ih zajedno kao ovce u toru, kao stado na paši - ne?e se bojati nikoga. 13d njima stupa rušilac: oni ?e se porušiti i u?i, kroz vrata ?e pro?i i iza?i; pred njima ?e i?i njihov kralj, Jahve ?e biti na ?elu. Protiv tla?itelja naroda

3

1Potom rekoh: "?ujte sada, glavari ku?e Jakovljeve, suci doma Izraelova! Nije li na vama da znate što je pravo? Ali vi mrzite dobro, a ljubite zlo! 2 Vi ljudima derete kožu s tijela i meso s kosti njihovih. 3 Oni proždiru tijelo moga naroda i deru mu kožu, lome kosti. Oni ih komadaju kao u loncu, kao meso u punom kotlu! 4 Zato, oni ?e Jahvu zazivati, a on im ne?e odgovoriti. Sakrit ?e, u ono vrijeme, lice od njih zbog zlo?ina koje su po?inili." Protiv proroka najamnika 6 Zato ?ete imati no? mjesto vaših vi?enja i tminu mjesto proricanja. Za?i ?e sunce tim prorocima i dan ?e za njih pomr?ati. 7 Tada ?e se posramiti vidovnjaci i zblaniti vra?ari. Svi ?e oni pokriti gubice, jer odgovora Božjeg ne?e biti. 8 Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opa?inu njegovu, Izraelu njegov grijeh. Sion ?e propasti 9 ?ujte dakle ovo, glavari ku?e Jakovljeve, suci doma Izraelova, vi kojima se pravda gadi te izvr?ete sve što je ispravno! 10 Vi koji gradite Sion u krvi i Jeruzalem u zlo?inu! 12adi vas i vaše krivnje Sion ?e biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma prekrit ?e šuma." II. OBE?ANJA SIONU Budu?e kraljevstvo Jahvino na Sionu

4

1Dogodit ?e se na kraju danÄa: Gora Doma Jahvina bit ?e postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. 3 On ?e upravljati mnogim pu?anstvima i bit ?e sudac mo?nim narodima. Svoje ?e ma?eve prekovati u ralice, a svoja koplja u radne srpove. Narod na narod ne?e ma?a dizati niti ?e se više za rat vježbati. 4 Svaki ?e mirno živjeti pod lozom vinovom, pod smokvom svojom, i nitko ga ne?e plašiti. To rekoše usta Jahve nad Vojskama. 5 Jer svi narodi idu, svaki u ime boga svojega, a mi, mi idemo u imenu Jahve, Boga našega, uvijek i dovijeka. Okupljanje raspršenog stada na Sionu 6 "U onaj dan - rije? je Jahvina - sabrat ?u hrome, okupiti raspršene i sve kojima sam zlo u?inio. 7 Od hromih ?u Ostatak u?initi, mo?an narod od onih što su izgnani." Tada ?e Jahve nad njima kraljevati na gori Sionu od sada i dovijeka. 8 I ti Kulo stadÄa, Ofele K?eri sionske, opet ?e se tebi vratiti prijašnja vlast, kraljevstvo K?eri jeruzalemske. Opsada, izgnanstvo i oslobo?enje Siona 9 Zašto sada kukaš kuknjavom? Nema li kralja u tebi? Zar su savjetnici tvoji propali da te obuzimlju bolovi kao porodilju? 10 Savijaj se od boli i kri?i, K?eri sionska, kao žena koja pora?a, jer ?eš sada iz grada izi?i i stanovati na polju. Do Babilona ti ?eš oti?i, ondje ?eš se osloboditi, ondje ?e te Jahve otkupiti iz šaka tvojih dušmana. Narodi ovršeni na gumnu sionskom 11 A sada se mnogi narodi protivu tebe sabraše. Oni govore: "Neka se obeš?asti, neka se naše o?i nasite Siona!" 12 Ali zamisli Jahvine oni ne znaju i ne razumiju namjere njegove: kao snoplje na gumnu on ih je sabrao. 13 Ustani! Ovrši žito, K?eri sionska, jer ti pravim gvozden rog i mjedena kopita. I satrt ?eš mnoge narode; zavjetovat ?eš Jahvi blago njihovo i bogatstvo njihovo Gospodaru sve zemlje. Nevolja i slava doma Davidova 14rdi se sada, Tvr?avo! Opkoljeni smo i opsjednuti, palicom po licu udaraju Suca Izraelova.

5

1A ti, Betleheme Efrato, najmanji me?u kneževstvima Judinim, iz tebe ?e mi iza?i onaj koji ?e vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vje?nih vremena. 2 Zato ?e ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada ?e se Ostatak njegove bra?e vratiti djeci Izraelovoj. 4 On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podi?i ?emo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova. 5 Zemlju asirsku oni ?e ma?em opasti, zemlju Nimrodovu sabljama. I on ?e nas osloboditi od Asiraca ako provale u našu zemlju, ako stupe na naše tlo. Budu?nost Ostatka 6 Tada ?e Ostatak Jakovljev, me?u brojnim narodima, biti kao rosa koja od Jahve dolazi, kao kapljice kiše na travi koja ne ?eka na ?ovjeka niti iš?ekuje sina ?ovje?jeg. 7 Tada ?e Ostatak Jakovljev, me?u brojnim narodima, biti kao lav me?u šumskim zvijerima, kao lavi? me?u ov?jim stadima: svaki put kad prolazi, on gazi nogama, razdire, i nitko da od njega izbavi. 8 Tvoja ruka neka se podigne na protivnike, svi tvoji neprijatelji bit ?e zatrti! 9 "U onaj dan - rije? je Jahvina - potamanit ?u sve tvoje konje, uništiti tvoja bojna kola; 10 razorit ?u po tvojoj zemlji svako naselje, porušiti sve tvoje tvrde gradove. 11 Zatrt ?u iz tvoje ruke bajanje, vra?ara više ne?eš imati; 12 i zatrt ?u u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se više ne?eš klanjati pred djelom ruku svojih. 13 Iskorijenit ?u ašere iz tebe i razorit ?u tvoje gradove. 14njevu, u bijesu, izvršit ?u osvetu na narodima koji nisu slušali." III. SU?ENJE IZRAELU PRIJEKORI I PRIJETNJE Jahve sudi svom narodu

6

1?ujte, dakle, rije? koju govori Jahve: "Ustani! Povedi parnicu pred gorama, i neka bregovi ?uju tvoj glas!" 2 Slušajte, gore, parnicu Jahvinu, ?ujte, temelji zemaljski, jer Jahve se parbi s narodom svojim, on se parni?i s Izraelom: 3 "Narode moj, što sam ti u?inio? ?ime sam te zamorio? Odgovori mi. 4 Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske, izbavio te iz ku?e ropstva; poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu. 5 Narode moj, sjeti se sada: Što je bio naumio Balak, kralj moapski? Što je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov? ...od Šitima do Gilgala, da poznaš pravedna djela Jahvina." 6 "S ?ime ?u do?i pred Jahvu, ho?u li pasti ni?ice pred Bogom Svevišnjim? Ho?u li do?i preda nj sa žrtvom paljenicom, s teocima od jedne godine? 7 Ho?e li mu biti mile tisu?e ovnova, tisu?e tisu?a potokÄa ulja? Treba li prinijeti sina prvoro?enog zbog svoga zlo?ina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam po?inio?" 8 "Objavljeno ti je, ?ovje?e, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo ?initi pravicu, milosr?e ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi." Protiv varalica u gradu 9 Jahvin glas vi?e gradu: "Slušajte, vi plemenjaci i sabore gradski! 10 Zar mogu podnositi krivo ste?eno blago i patvorenu efu prokletu? 11 Mogu li opravdati onoga koji se služi mjerom krivom, vre?om krivotvorenih utega? 12 Bogataši vaši puni su okrutnosti, stanovnici vaši laž govore, varljiv je jezik u njihovim ustima! 13 Zato sam te i ja po?eo udarati, tamaniti zbog grijeha tvojih. 14 Jest ?eš, a ne?eš se nasititi, gladan ?eš ostati; stavljat ?eš na stranu, a ništa ne?eš sa?uvati; ako što i sa?uvaš, ja ?u ma?u predati. 15 Sijat ?eš, ali ne?eš žeti; tijestit ?eš maslinu, a ulja ne?e biti; gazit ?eš mošt, a vina ne?eš piti. 16iš se zakona Omrijevih i svih djela doma Ahabova, živiš po osnovama njihovim: u?init ?u od tebe pustinju, od žitelja tvojih porugu, da nosite sramotu mnogih naroda." Op?a nepravda

7

1Teško meni! Postao sam kao žetelac ljeti, kao trga? poslije jematve: nema bobice grož?a da je pozobljem, nema smokve ranke za kojom žudim! 2 Vjernici su iš?ezli iz zemlje: nijednog pravednika me?u ljudima! Svi vrebaju za krvoproli?em, svaki svome bratu mrežu postavlja. 3 Njihove ruke za zlo su sposobne: glavar traži dar, sudac sudi prema poklonu, velikaš po svome hiru odlu?uje. 4 I najbolji me?u njima je kao trn, najpravedniji kao dra?a živica. Iskušenje njihovo danas sa Sjevera dolazi, dolazi ura strave njihove. 5 Ne pouzdavajte se u bližnjega, ne vjerujte u prijatelja; pred onom koja s tobom dijeli postelju pazi da usta ne otvoriš. 6 Jer sin svoga oca zlostavlja, k?erka na majku ustaje, snaha na svoju svekrvu, svakome je dušmanin njegov uku?anin. 7 A ja, prema Jahvi ja sam zagledan, ?ekam na Boga koji spasava, Bog moj mene ?e uslišati. IV. NADE Neprijatelji se rugaju Sionu 8 Ne raduj se mome zlu, dušmanko moja, ako sam pao, ustat ?u; ako boravim u tminama, Jahve je svjetlost moja. 9 Moram podnositi srdžbu Jahvinu, jer sam protiv njega sagriješio, sve dok on ne prosudi spor moj i izrekne pravdu; izvest ?e me na svjetlost, gledat ?u pravednost njegovu. 10 Kada ga moja dušmanka ugleda, od stida ?e se pokriti ona koja mi je govorila: "Gdje je on, Jahve, tvoj Bog?" Moje ?e se o?i nasla?ivati kad je ugledam: ona ?e biti zgažena kao blato na putu. Proroštvo o obnovi Jeruzalema i proširenju granica 11 Dolazi dan kad ?e se sazidati tvoji bedemi! Toga dana nadaleko ?e se prostirati tvoje granice! 12 Toga dana dolazit ?e k tebi od zemlje asirske do Egipta, od Tira do Rijeke, od mora do mora, od gore do gore. 14 Pasi svoj narod svojom palicom, stado svoje baštine, koje osamljeno živi u šikarju, usred plodnih vo?njaka. Neka pase u Bašanu i Gileadu, kao u davne dane! 15 Kao u dane kad si izašao iz Egipta, pokaži nam ?udesa! 16 Narodi ?e ih vidjeti i bit ?e posramljeni uza svu silu svoju; stavit ?e ruku na usta i uši ?e im oglušiti. 17 Lizat ?e prašinu kao zmija, kao gmazovi koji gmižu po zemlji. Izi?i ?e drš?u?i iz svojih jazbina, prestravljeni i ustrašeni pred tobom. Vapaj za oproštenjem 8 Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? 19 Još jednom, imaj milosti za nas! Satri naše opa?ine, baci na dno mora sve grijehe naše!