Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Nahum

1

1Proro?anstvo nad Ninivom. Knjiga vi?enja Nahuma Elkošanina. PROSLOV Jahvina srdžba 2 Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osve?uje, gospodar srdžbe! Jahve se osve?uje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje. 3 Jahve je spor u gnjevu, ali silan u mo?i. Ne, Jahve ne?e pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci. 4 Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana! 5 Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje. 6 Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko ?e odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju. 8 kada potopne vode poplave. Uništit ?e one koji se protiv njega podižu, progonit ?e svoje dušmane u najmrkliji mrak. Proro?ke opomene: Judeji 9 Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se ne?e dva puta podi?i. 11 Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala. Judeji 12 Jahve ovako govori: "Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit ?e pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, ne?u te odsada ponižavati. 13 A sada, razbit ?u jaram koji te steže, raskidat ?u tvoje okove." Kralju Ninive 14tiv tebe Jahve nare?uje: "Ne?e više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit ?u likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo ?u u?initi." Judeji

2

1Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: "Spasenje!" Svetkuj svoje blagdane, Judo, ispuni svoje zavjete, jer Belijal više ne?e prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt. 3 Da, Jahve ?e obnoviti vinograd Jakovljev i vinograd Izraelov. Plja?kaši ih oplja?kali, mladice im potrli. PROPAST NINIVE Napad 2 Protiv tebe dolazi rušitelj. Postavi stražu na bedeme, gledaj na put, opaši bedra, saberi sve svoje snage. 4 Štitovi njegovih junaka crvene se, njegovi su ratnici u grimizu; ognjem blista ?elik na njihovim bojnim kolima kad krenu u boj; konji im se propinju. 5 Po ulicama bjesne bojna kola, lete preko trgova; na pogled su baklje goru?e; kao munje, samo sijevaju. 6 Pozivaju se borci odabrani, bacaju se u rovove, hrle brzo na bedeme, ve? je zaklon postavljen. 7 Vrata koja gledaju na Rijeku otvaraju se, strava je u pala?i. 8 Podižu, u izgnanstvo odvode Gospodaricu, robinjice njene cvile, tuguju kao golubice, u prsa se udaraju. 9 Niniva je nabujalo jezero, oni bježe pred vodom njezinom. "Zaustavite se, stanite!" Ali se nitko ne okre?e. 10 "Grabite srebro! Grabite zlato!" Blagu kraja nema, obilje dragocjenosti! 11 Plja?kanje, haranje, razaranje! Srce zamire, koljena klecaju, u bedrima drhtavica, svima su lica poblijedjela. Prijetnje lavu asirskom 12 Gdje je skrovište lavovima i log lavi?ima? Kad je lav izlazio, lavica je ostajala i lavovi mališani; plašio ih nitko nije. 13 Lav je grabio za svoje lavi?e, davio je za svoje lavice; svoje spilje punio je plijenom, svoja skrovišta lovinom. 14o me! Tebi!" - rije? je Jahve nad Vojskama. "Pretvorit ?u u dim tvoja bojna kola, ma? ?e poklati tvoje lavi?e. Istrijebit ?u sa zemlje tvoja plja?kanja, i ne?e se više ?uti povik tvojih glasnika." Prijetnje Ninivi

3

1Teško gradu krvni?kom, pun je laži, prepun grabeža, s plja?kanjem on ne prestaje! 2 Slušajte! Pucaju bi?em! Slušajte! Štropot to?kova! Konji upropanj, kola poskakuju. 3 Konjanici u stremenu, ma?evi sjaju, koplja sijevaju ... gomile ranjenih, snopovi mrtvih, trupla unedogled, svuda se o truplo spoti?e! 4 Eto pla?e za razvrat bludnice, ljupke ljubaznice, vješte ?arobnice koja je zavodila narode svojim razvratom i plemena svojim ?aranjima. 5 "Evo me! Tebi!" - rije? je Jahve nad Vojskama. "Na tvoje lice podignut ?u skute tvoje haljine, tvoju golotinju pokazat ?u narodima, tvoju sramotu kraljevstvima. 6 Bacit ?u na tebe sme?e, osramotit ?u te, izložiti na stup sramote. 8 Jesi li tvr?a od Tebe Amonove koja sjedi na rukavima Rijeke? Njezino predzi?e bilo je more, njezini bedemi bile su vode. 9 Njezina snaga bila je Etiopija, Egipat; nije imala granica. Narodi Puta i Libije bili su joj pomo?nici. 10 A i ona je otišla u progonstvo, morala je i?i u sužanjstvo; njezina nejaka djeca bila su razmrskana po svim raskrš?ima; za ugledne ljude njezine bacali su ždrijeb, svi njezini velikani okovani su lancima. 11 Tako ?eš i ti biti slomljena, bit ?eš svladana; tako ?eš i ti morati tražiti uto?ište pred dušmaninom. Niniva se uzalud sprema na obranu 12 Tvoje utvrde sve su kao smokvino stablo s urodom mladih smokava; kad se potrese stablo, smokve padaju u usta svakome koji ih želi jesti. 13 Gledaj svoj narod: sve je žensko u domu tvome; vrata tvoje zemlje širom se otvaraju neprijatelju; oganj je sažgao tvoje prijevornice. 14 Nacrpi vode za opsadu, utvrdi svoje bedeme, gnje?i blato, gazi ilova?u, uzmi kalup za opeku. 15 A ipak ?e te oganj saže?i i ma? potamaniti. Skakavci Namnoži se kao kukci, namnoži se kao skakavci; 16 umnoži svoje trgovce da ih bude više nego zvijezda na nebu, 17 tvoje posade neka bude kao skakavaca, a tvojih pisara kao kobilica. Borave po zidovima kad je hladan dan. Sunce grane: <16b> kukci razvijaju krilašca i lete, <17b> i odlaze tko zna kamo. Naricaljka 18 Jao! Kako su zaspali tvoji pastiri, kralju asirski? Tvoji izabrani vojnici drijemaju, narod se tvoj raspršio po gorama, nitko ga više ne može sakupiti.