Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Obadija

1

1Proslov Vi?enje Obadijino. Ovako govori Jahve Gospod Edomu! ?uli smo vijest od Jahve, glasnik bi poslan k narodima: "Ustajte! Na nj u boj krenimo!" Sud Edomu 2 "Jer gle, u?init ?u te najmanjim me?u narodima, prezrenim veoma. 6 Kako li Edom bješe pretresen, skrivena mu skrovišta pretražena! 9 Ratnike tvoje, Temane, užas ?e spopasti, i posljednji ?e biti istrijebljen na gori Ezavljevoj." Grijeh Edoma "Za pokolj 10 i nasilje nad bratom svojim Jakovom sram ?e te pokriti i nestat ?eš zasvagda. 11 U dan onaj kad stajaše postrance, dok mu tu?inci blago odvodiše, dok stranci ulažahu na vrata njegova i ždrijeb bacahu za Jeruzalem, ti bijaše kao jedan od njih. 12 Ne nasla?uj se bratu u dan nesre?e njegove! Ne likuj nad sinovima judejskim u dan propasti njine! Ne razvaljuj usta u dan tjeskobni! 13 Ne provaljuj na vrata naroda moga u dan nesre?e njegove! Ne nasla?uj se njegovom propaš?u u dan nesre?e njegove! Ne pružaj ruke na imanje njegovo u dan nesre?e njegove! 14 Ne stoj na raskrš?ima da pobiješ njegove bjegunce! Ne izdaji preživjelih njegovih u dan tjeskobni!" 15 Jer blizu je Jahvin dan svima narodima! Dat ?e ti se milo za drago, tvoja ?e djela na tvoju glavu pasti. Osveta Izraelova 18 Dom ?e Jakovljev biti oganj, dom Josipov plamen, dom Ezavljev strnjika. Potpalit ?e ga i proždrijeti, i od doma Ezavljeva nitko ne?e ostati" - rije? je Jahvina. Novi Izrael 19 Žitelji negepski baštinit ?e goru Ezavljevu, žitelji Šefele zemlju filistejsku; baštinit ?e kraj Efrajimov i kraj samarijski, a Benjamin ?e baštiniti Gilead. 20 A izgnana neko? vojska sinova Izraelovih baštinit ?e Kanaan sve do Sarfate; izgnanici jeruzalemski što su u Sefaradu baštinit ?e gradove negepske.