Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Pjesma nad pjesmama PROSLOV: ?EŽNJA ZA ZARU?NIKOM

1

1Salomonova Pjesma nad pjesmama Zaru?nica 2 Poljubi me poljupcem usta svojih, ljubav je tvoja sla?a od vina. 3 Miris najboljih mirodija, ulje razlito ime je tvoje, zato te ljube djevojke. 4 Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje. Zbor djevojaka Igrat ?emo se i radovati zbog tebe, slavit ?emo ljubav tvoju više nego vino. Pravo je da te ljube. PJESMA PRVA: PRVI SUSRET Zaru?nica 5 Crna sam ali lijepa, k?eri jeruzalemske, kao šatori kedarski, kao zavjese Salomonove. 6 Ne gledajte što sam garava, to me sunce opalilo. Sinovi majke moje rasrdili se na mene, postavili me da ?uvam vinograde; a svog vinograda, koji je u meni, nisam ?uvala. 7 Reci mi, ti koga ljubi duša moja, gdje paseš, gdje se u podne odmaraš, da ne lutam, traže?i te, oko stada tvojih drugova. Zbor djevojaka 8 Ako ne znaš, o najljepša me?u ženama, iza?i i slijedi tragove stada i pasi kozli?e svoje oko pastirskih koliba. Zaru?nik 9 Usporedio bih te s konjima pod kolima faraonovim, o prijateljice moja. 10 Lijepi su obrazi tvoji me?u naušnicama, vrat tvoj pod ogrlicama. 11 U?init ?emo za tebe zlatne naušnice s privjescima srebrnim. Dijalog zaru?nice i zaru?nika 12 - Dok se kralj odmara na svojim dušecima, 0 nard moj miriše. 13 Dragi mi je moj stru?ak smirne što mi me?u grudima po?iva. 14 Dragi mi je moj grozd ciprov u vinogradima engedskim. 15 - Gle, kako si lijepa, prijateljice moja, gle, kako si lijepa, imaš o?i kao golubica. 16 - Gle, kako si lijep, dragi moj, gle, kako si mio. Zelenilo je postelja naša. 17rede ku?a naših cedri su, a natkrovlje ?empresi.

2

1- Ja sam cvijet šaronski, ljiljan u dolu. 2 - Što je ljiljan me?u trnjem, to je prijateljica moja me?u djevojkama. 3 - Što je jabuka me?u šumskim stablima, to je dragi moj me?u mladi?ima; bila sam željna hlada njezina i sjedoh, plodovi njeni slatki su grlu mome. 4 Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi. 5 Okrijepite me kola?ima, osvježite jabukama, jer sam bolna od ljubavi. 6 Njegova mi je lijeva ruka pod glavom, a desnom me grli. 7 - K?eri jeruzalemske, zaklinjem vas srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela! PJESMA DRUGA: UZAJAMNA LJUBAV RASTE ZARU?NIK TRAŽI ZARU?NICU Zaru?nica 8 Glas dragoga moga! Evo ga, dolazi, prelije?e brda, preskakuje brežuljke. 9 Dragi je moj kao srna, on je kao jelen?e. Evo ga za našim zidom, gleda kroz prozore, zaviruje kroz rešetke. 10 Dragi moj podiže glas i govori mi: "Ustani, dragano moja, ljepoto moja, i do?i, 11 jer evo, zima je ve? minula, kiša je prošla i nestala. 12 Cvije?e se po zemlji ukazuje, vrijeme pjevanja do?e i glas se grli?in ?uje u našem kraju. 13 Smokva je izbacila prve plodove, vinograd, u cvatu, miriše. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i do?i. 14 Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim, daj da ti vidim lice i da ti ?ujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno." 15 Pohvatajte lisice, male lisice što ošte?uju vinograde, naše vinograde u cvatu. 16 Dragi moj pripada meni, a ja njemu, on pase me?u ljiljanima. 17je nego dan izdahne i sjene se spuste, vrati se, dragi moj: budi lagan kao srna, kao lane na gori Beteru. ZARU?NICA TRAŽI ZARU?NIKA

3

1Po ležaju svome, u no?ima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja, tražila sam ga, ali ga nisam našla. 2 Ustat ?u dakle i optr?ati grad, po ulicama i trgovima tražit ?u onoga koga ljubi duša moja: tražila sam ga, ali ga nisam našla. 3 Sretoše me ?uvari koji grad obilaze: "Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja?" 4 Tek što po?oh od njih, na?oh onoga koga ljubi duša moja. Uhvatila sam ga i ne?u ga pustiti, dok ga ne uvedem u ku?u majke svoje, u ložnicu roditeljke svoje. 5 Zaklinjem vas, k?eri jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela! PJESMA TRE?A: ZARU?NICU DOVODE ZARU?NIKU Zbor djevojaka u svadbenoj povorci 6 Što se to diže iz pustinje kao stup dima iz kada smirne i tamjana i svih prašaka mirodijskih? 7 Gle, to je nosiljka Salomonova, oko nje šezdeset kršnih momaka izme?u najkršnijih u Izraelu. 8 Svi su vi?ni ma?evima, za rat su izvježbani, svakome je sablja o boku zbog opasnosti no?nih. 9 Sebi je prijestolje na?inio kralj Salomon od drveta libanskoga. 10 Stupove je napravio od srebra, naslon od zlata, sjedište od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju k?eri jeruzalemskih. 11?ite, k?eri sionske, i vidite kralja Salomona pod dijademom kojim ga mati ovjen?ala na dan svadbe njegove, na dan radosti njegova srca. Zaru?nik

4

1Kako si lijepa, prijateljice moja, kako si lijepa! Imaš o?i kao golubica 0 gledaš) ispod koprene. Kosa ti je kao stado koza što iza?oše na brdo Gilead. 2 Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih kad s kupanja dolaze: idu dvije i dvije kao blizanke i nijedna nije osamljena. 3 Usne su tvoje kao trake od grimiza i rije?i su tvoje dražesne, kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom. 4 Vrat ti je kao kula Davidova, za obranu sagra?ena: tisu?u štitova visi na njoj, sve oklopi juna?ki. 5 Tvoje su dvije dojke kao dva laneta, blizanca košutina, što pasu me?u ljiljanima. 6 Prije nego dan izdahne i sjene se spuste, po?i ?u na brdo smirne, na brežuljak tamjana. 7 Sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi. Razgovor zaru?nika i zaru?nice 8 Po?i sa mnom s Libana, nevjesto, po?i sa mnom s Libana. Si?i s vrha Amane, s vrha Senira i Hermona, iz lavljih spilja, s planina leopardskih. 9 Srce si mi ranila, sestro moja, nevjesto, srce si mi ranila jednim pogledom svojim, jednim samim biserom kolajne svoje. 10 Kako je slatka ljubav tvoja, sestro moja, nevjesto! Sla?a je ljubav tvoja od vina, a miris ulja tvojih ugodniji od svih mirisa. 11 S usana tvojih, nevjesto, sa?e kapa, pod jezikom ti je med i mlijeko, a miris je haljina tvojih kao miris libanski. 12 Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zape?a?en. 13 Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih plodova: 14 nard i šafran, mirisna trska i cimet, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima. 15 Zdenac je u mom vrtu, izvor žive vode koja te?e s Libana. Zaru?nica 16ani, sjevernja?e, duni, južni vjetre, duni nad vrtom mojim, neka poteku njegovi mirisi. Neka dragi moj do?e u vrt svoj, neka jede najbolje plodove u njemu. Zaru?nik

5

1Došao sam u vrt svoj, o sestro moja, nevjesto, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem med svoj i sa?e svoje, pijem vino svoje i mlijeko svoje. Jedite, prijatelji, pijte i opijte se, mili moji! PJESMA ?ETVRTA: ZARU?NI?INA LJUBAV NA KUŠNJI Zaru?nica 2 Ja spavam, ali srce moje bdi. Odjednom glas! Dragi moj mi pokuca: "Otvori mi, sestro moja, prijateljice moja, golubice moja, savršena moja, glava mi je puna rose a kosa no?nih kapi." 3 "Svukla sam odje?u svoju, kako da je odjenem? Noge sam oprala, kako da ih okaljam?" 4 Dragi moj promoli ruku kroz otvor, a sva mi utroba uzdrhta. 5 Ustadoh da otvorim dragome svome, a iz ruke mi prokapa smirna i pote?e niz prste na ru?ku zavora. 6 Otvorih dragome svome, ali on se ve? bijaše udaljio i nestao. Ostala sam bez daha kad je otišao. Tražila sam ga, ali ga nisam našla, zvala sam, ali nije se odazvao. 7 Sretoše me ?uvari koji grad obilaze, tukli su me, ranili i plašt mi uzeli ?uvari zidina. 8 Zaklinjem vas, k?eri jeruzalemske, ako na?ete dragoga moga, što ?ete mu re?i? Da sam bolna od ljubavi. Zbor djevojaka 9 Što je tvoj dragi bolji od drugih, o najljepša me?u ženama, što je tvoj dragi bolji od drugih te nas toliko zaklinješ? Zaru?nica 10 Dragi je moj bijel i rumen, isti?e se me?u tisu?ama. 11 Glava je njegova kao zlato, zlato ?isto, uvojci kao palmove mladice, crne poput gavrana. 12 O?i su njegove kao golubi nad vodom poto?nom; zubi mu kao mlijekom umiveni, u okvir poredani. 13 Obrazi su njegovi kao lijehe mirisnog bilja, kao cvije?e ugodno, usne su mu ljiljani iz kojih smirna te?e. 14 Ruke su mu zlatno prstenje puno dragulja, prsa su njegova kao ?ista bjelokost pokrita safirima. 15 Noge su mu stupovi od mramora na zlatnom podnožju. Stas mu je kao Liban, vitak poput cedra. 16or mu je sladak i sav je od ljupkosti. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, o k?eri jeruzalemske. Zbor djevojaka

6

1Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša me?u ženama? Kuda je zamakao dragi tvoj, da ga tražimo s tobom? Zaru?nica 2 Dragi je moj sišao u svoj vrt k lijehama mirisnog bilja da pase po vrtovima i da bere ljiljane. 3 Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni, on pase me?u ljiljanima. PJESMA PETA: PRISTALOST I RADOSTI ZARU?NICE Zaru?nik 4 Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa, krasna si kao Jeruzalem, strašna kao vojska pod zastavama. 5 Odvrati o?i svoje od mene jer me zbunjuju. Kosa je tvoja kao stado koza koje silaze s Gileada. 6 Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih kada s kupanja dolaze: idu dvije i dvije kao blizanke i nijedna nije osamljena. 7 Kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom. 8 Ima šezdeset kraljica, osamdeset ino?a, a djevojaka ni broja se ne zna. 9 Ali je samo jedna golubica moja, savršena moja, jedina u majke, izabrana u roditeljke svoje. Vidjele su je djevojke i nazvale je blaženom, a kraljice i ino?e hvale su joj izrekle. 10 Tko je ova koja dolazi kao što zora svi?e, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska pod zastavama? 11 Si?oh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji. 12znam kako, tek želja moja pope me na kola naroda mog kneževskog. Zbor djevojaka

7

1Vrati se, Sulamko, vrati se, vrati se da te gledamo! Zaru?nik Što ?ete vidjeti na Sulamki koja pleše u dva zbora? 2 Kako su krasni koraci tvoji u sandalama, k?eri kneževska! Pregibi su bokova tvojih kao grivne stvorene rukom umjetnika. 3 Pupak ti je kao okrugla ?aša koja nikad nije bez pi?a. Trbuh ti je kao stog pšenice ogra?en ljiljanima. 4 Dvije su dojke tvoje dva laneta, blizanca košutina. 5 Vrat je tvoj kao kula bjelokosna. O?i su tvoje kao ribnjaci u Hešbonu kod vrata batrabimskih. Nos ti je kao kula libanska što gleda prema Damasku. 6 Glava je tvoja kao brdo Karmel, a kosa na glavi kao purpur i kralj se zapleo u njene pletenice. 7 Kako si lijepa i kako si ljupka, o najdraža, me?u milinama! 8 Stas je tvoj kao palma, grudi su tvoje grozdovi. 9 Rekoh: popet ?u se na palmu da dohvatim vrške njezine, a grudi ?e tvoje biti kao grozdovi na lozi, miris daha tvoga kao jabuke. 10 Usta su tvoja kao najbolje vino. Zaru?nica Koje odlazi ravno dragome mome kao što te?e na usnama usnulih. 11 Ja pripadam dragome svome i on je željan mene. 12 Do?i, dragi moj, i?i ?emo u polja, no?ivat ?emo u selima. 13 Jutrom ?emo i?i u vinograde da vidimo pupa li loza, zame?e li se grož?e, jesu li procvali mogranji. Tamo ?u ti dati ljubav svoju. 14dragore šire miris, u našim ku?ama ima svakog vo?a, novoga i starog, za te sam ga ?uvala, o najdraži moj!

8

1O, da si mi brat, da si sisao prsa majke moje, našla bih te vani, poljubila bih te i nitko me zato ne bi prezirao. 2 Povela bih te i uvela u ku?u majke svoje koja me odgojila, pojila bih te najboljim vinom i sokom od mogranja. 3 Njegova mi je lijeva ruka pod glavom, a desnom me grli. 4 Zaklinjem vas, k?eri jeruzalemske, ne budite, ne budite ljubav mojuš dok sama ne bude htjela! POBJEDA I TRAJNOST LJUBAVI Zbor djevojaka 5 Tko je ta što dolazi iz pustinje, naslonjena na dragoga svoga? Zaru?nik Probudio sam te pod jabukom gdje te mati rodila, gdje te na svijet dala roditeljka tvoja. Zaru?nica 6 Stavi me kao znak na srce, kao pe?at na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina. 7 Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u ku?i ima, taj bi navukao prezir na sebe. DODACI Bra?a zaru?nice 8 Imamo malu sestru koja još nema grudi, što ?emo ?initi sa svojom sestrom kad bude rije? o njoj? 9 Ako bude poput zida, sagradit ?emo na njemu krunište od srebra; ako bude poput vrata, utvrdit ?emo ih cedrovim daskama. Zaru?nica 10 Ja sam zid i grudi su moje kule: tako postadoh u o?ima njegovim kao ona što na?e smirenje. Bra?a zaru?nice 11 Salomon ima vinograd u Baal Hamonu, dao ga je ?uvarima i svaki mora donijeti za urod tisu?u srebrnjaka. Zaru?nica 12 Moj vinograd je preda mnom: tebi, Salomone, tisu?a, a dvjesta onima što ?uvaju plodove. Zaru?nik 13 O ti, koja boraviš u vrtovima, drugovi slušaju glas tvoj, daj da ga i ja ?ujem! Zaru?nica