Popis knjiga
Staro sucelje
Katekizam
Trazenje pojma

SZ NZ
Trazenje po broju
knjiga glava-od redak-od glava-do redak-do
0Psalmi PSALAM 1 Dva puta

1

1Blago ?ovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešni?kom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, 2 ve? uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i no?. 5 Stoga se opaki ne?e održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. 6r Jahve zna put pravednih, a propast ?e put opakih. PSALAM 2 Mesijanska drama

2

1Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju? 2 Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rotÄe protiv Jahve i Pomazanika njegova: 3 "Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo!" 4 Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje. 5 Tad im veli u svom gnjevu, žestinom ih on zbunjuje: 6 "TÓa ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom." 7 Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi re?e: "Ti si sin moj, danas te rodih. 8 Zatraži samo, i dat ?u ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske. 9 Vladat ?eš njima palicom gvozdenÄom i razbit ih kao sud lon?arski." 10 Opametite se sada, vi kraljevi, Urazumite se, suci zemaljski. 11 Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu, 12se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utje?u! PSALAM 3 Jutarnji vapaj progonjena pravednika

3

1 Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom. 2 Jahve, koliko je tla?itelja mojih, koliki se podižu na me! 3 Mnogi su što o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!" 4 Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš. 5 Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje. 7 Ne bojim se tisu?a ljudi što me opsjedaju dušmanski. 8 Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš. 9Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov! PSALAM 4 Ve?ernja molitva

4

1 Zborovo?i. Uz ži?ana glazbala. Psalam. Davidov. 2 Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavÄi: smiluj mi se, usliši moju molitvu! 3 Sinovi ?ovje?ji, dokle ?e vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite? 4 Znajte: Jahve ?udesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospodin ?e me uslišiti kad ga zazovem. 5 Promislite u srcima i ne griješite, drš?ite na svojim ležajima i zanijemite. 6 Prinesite žrtve pravedne, u Jahvu se uzdajte! 7 Mnogi govore: "Tko ?e nam pokazati sre?u?" Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica! 8 Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino. 9m legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran po?inak. PSALAM 5 Jutarnja molitva

5

1 Zborovo?i. Uz frule. Psalam. Davidov. 2 ?uj, o Jahve, rije?i moje, jecaje moje razaberi! 3 Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vru?e zazivam! 5 Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: zlobniku nema boravka s tobom, 6 opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom. Mrziš sve što ?ine bezakonje 7 i uništavaš lažljivce. Varalica i krvopija Jahvi se gadi. 8 Po velikoj dobroti tvojoj uni?i ?u u Dom tvoj; past ?u ni?ice pred svetim Domom tvojim, Jahve, prepun poštovanja. 9 U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred o?ima. 10 U njihovim ustima iskrenosti nema, srce im je puno zlo?e; grlo im je grob otvoren, a jezikom laskaju.

6

1 Zborovo?i. Uz ži?ano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov. 2 Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti! 4 Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle ?eš? 5 Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote: 6 jer me?u mrtvima tko te se sje?a, u Podzemlju tko ti hvale pjeva? 7 Iznemogoh od pusta jecanja, u no?i postelju pla?em zalijevam, suzama ležaj natapam. 8 Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji. 9 Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve pla? moj ?uo. 10 ?uo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu. 11a se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe. PSALAM 7 Molitva progonjena pravednika

7

1 Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca. 2 O Jahve, Bože moj, tebi se utje?em, od svih progonitelja spasi me, oslobodi, 3 da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi. 4 Jahve, Bože moj, ako to u?inih, ako je nepravda na rukama mojim, 5 ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja: 6 neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci. 7 Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tla?itelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi! 8 Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko! 9 O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni. 10 Dokraj?i bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proni?eš srca i bubrege. 11 Meni je štit Bog koji spasava ?estita srca. 12 Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti: 14 Spremit ?e za njih smrtonosno oružje, strijele ?e svoje užariti. 15 Eto, zlotvor za?e nepravdu, otrudnje pakoš?u i podlost rodi. 16 Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade! 17 Pakost ?e njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo. 18a ?u hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ?u imenu Jahve višnjega. PSALAM 8 Darežljivost Stvoriteljeva

8

1 Zborovo?i. Po napjevu "Tijesci". Psalam. Davidov. 2 Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji, veli?anstvom nebo natkriljuješ! 3 U ustima djece i dojen?adi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora. 4 Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih u?vrsti - 5 pa što je ?ovjek da ga se spominješ, sin ?ovje?ji te ga pohodiš? 6 Ti ga u?ini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. 7 Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži: 8 ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, 9 ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. 10ve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji! PSALAM 9 Bog ponizuje bezbožne a spasava ponizne

9

1 Zborovo?i. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov. $ALEF 2 Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva ?udesna djela tvoja. 3 Radujem se i kli?em tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji! $BET 4 Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše. 5 Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan: $GIMEL 6 ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka. 7 Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena. $HE 8 Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi: 9 sam po pravdi sudi krug zemaljski, izre?e pucima osudu pravednu. $VAU 10 Jahve je tvr?ava tla?enom, tvr?ava spasa u danima tjeskobe. 12 Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte me?u pucima djela njegova, 13 jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi. $HET 14 Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me 15 da naviještam sve hvale tvoje na vratima k?eri Sionske, da radostan kli?em zbog spasenja tvoga. $TET 16 Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu. 17 Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja. $JOD 19 Jer siromah ne?e pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih ne?e biti zaludu dovijeka. 9AMED

10

10Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe? 2 Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi. 3 Bezbožnik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire. 4 Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! TÓa ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao. 5 Puti su mu svagda uspješni, na sudove tvoje on i ne misli, sve protivnike svoje prezire. 6 U srcu veli: "Ne?u posrnuti! Ni u kojem koljenu ne?u biti nesretan." $PE 7 Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare, pod jezikom njegovim muka i nesre?a. 8 U zasjedi ?u?i pokraj ograda, potajno ubija nevina, $AJIN o?ima siromaha vreba. 10 Pritajen ?u?i na zemlji, od nasilja mu siromasi padaju. 11 U srcu svome veli: "ZÓaboravi Gospod, odvrati lice i nikoga ne vidi!" $KOF 12 Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, ne zaboravi siromaha. 13 Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu: "Ne?e kazniti!" $REŠ 14 Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siromah se tebi predaje, ubogu ti si pomo?! $ŠIN 15 Pakosnu grešniku satri mišicu, kazni mu pakost da je više ne bude! 16 Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat ?e pogana. $TAU 17 Po?uj, o Jahve, ?ežnju siromašnih, okrijepi im srce, uho prikloni: 18 da zaštitiš pravo ubogih i tla?enih, da straha više ne zadaje ?ovjek zemljanÄi. PSALAM 11 10zdanje pravednikovo

11

11 Zborovo?i. Psalam. Davidov. Jahvi se utje?em! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica! 2 Gle, bezbožnici ve? luk napeše, za tetivu strijelu zapeše da iz potaje ustrijele pravednika. 3 Kad su temelji uzljuljani, što da u?ini pravednik?" 4 Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. O?i njegove motre, vje?ama proni?e sinove ljudske. 5 Jahve proni?e pravedna i nepravedna, iz dna duše mrzi silnika. 11o?nik protiv podlacÄa

12

12 Zborovo?i. U oktavi. Psalam. Davidov. 2 U pomo?, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više me?u ljudima! 3 Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoli?nim. 4 Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi; 5 one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?" 7 Rije?i su Jahvine rije?i iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta o?iš?eno. 12zdan vapaj

13

13 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 TÓa dokle, Jahve, dokle ?eš me zaboravljati? Dokle ?eš skrivati lice od mene? 4 Pogledaj, usliši, Jahve, Bože moj! Prosvijetli mi o?i da ne zaspim nasmrt, 13jek bez Boga

14

14 Zborovo?i. Davidov. Bezumnik re?e u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da ?ini dobro. 2 Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. 3 No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da ?ini dobro - nikoga nema. 4 Ne?e li se urazumiti svi što bezakonje ?ine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino: 5 jednom ?e drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim. 6 Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je uto?ište njegovo. 7 O neka do?e sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat ?e Jakov, radovat se Izrael. PSALAM 15 14t Jahvin

15

15 Psalam. Davidov. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? 2 Onaj samo tko živi ?estito, koji ?ini pravicu, i istinu iz srca zbori, 3 i ne kleve?e jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga; 4 koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje; 15ve - moja baština

16

16 Miktam. Davidov. ?uvaj me, Bože, jer se tebi utje?em. 2 Jahvi rekoh: "Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!" 3 Za svetima što su u zemlji sav plamtim od ?ežnje! 5 Jahve mi je baština i kalež: Ti u ruci držiš moju sudbinu. 6 Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština. 7 Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje te me i no?u srce opominje. 8 Jahve mi je svagda pred o?ima; jer mi je zdesna, ne?u posrnuti. 11 Pokazat ?eš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vje?no. PSALAM 17 16aj nevina ?ovjeka

17

17 Molitva. Davidova. Po?uj, Jahve pravedni, i vapaj mi poslušaj, usliši molitvu iz usta iskrenih! 4 kao što griješe ljudi: po rije?ima usta tvojih ?uvah putove Zakona. 5 Korak mi ?vrsto prionu za tvoje staze, ne zasta mi noga na putima tvojim. 7 Proslavi na meni dobrotu svoju, ti koji od dušmana izbavljaš one što se utje?u desnici tvojoj. 9 od zlotvora što na me nasr?u. Dušmani me bijesni opkoljuju, 10 beš?utno srce zatvaraju i ustima zbore naduto, 11 Koraci njini sad me okružuju, smjeraju da me na zemlju obore; 12 sli?ni lavu dok se, zinuv, na plijen obara i lavi?u što vreba u potaji. 13 Ustani, Jahve, presretni ga i obori, od grešnika mi život ma?em spasi, 14 a rukom od ljudi, Gospodine: od ljudi kojih je dio ovaj život, kojima želudac puniš dobrima; kojih su sinovi siti, a djeci daju što im pretekne. 15 A ja ?u u pravdi gledati lice tvoje, i jednom kad se probudim, sit ?u ga se nagledati. PSALAM 18 17ljeva zahvalnica

18

18 U?itelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja i iz ruke Šaulove. On re?e: 2 Ljubim te, Jahve, kreposti moja! 3 Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj; Bože moj, pe?ino moja kojoj se utje?em, štite moj, snago spasenja moga, tvr?avo moja! 4 Zazvat ?u Jahvu, hvale predostojna, i od dušmana bit ?u izbavljen. 5 Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne. 6 Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me: 7 u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi za?u, i vapaj moj mu do ušiju doprije. 8 I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se, jer On gnjevom planu. 9 Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa. 10 On nagnu nebesa i si?e, pod nogama oblaci mu mra?ni. 11 Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi. 12 Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, 13 od blijeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno. 14 Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori. 15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori. 16 Morska se dna pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova. 17 On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. 18 Od protivnika mo?nog mene oslobodi, od dušmana mojih ja?ih od mene. 19 Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti, 20 na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio. 21 Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po ?isto?i ruku mojih on me nagradi, 22 jer ?uvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih. 23 Odredbe njegove sve su mi pred o?ima, zapovijedi njegove nisam odbacio, 24 do srži odan njemu sam bio, ?uvam se grijeha svakoga. 25 Jahve mi po pravdi mojoj vrati, ?isto?u ruku mojih vidje. 26 S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvra?aš. 27 S ?ovjekom ?istim ti si ?ist, a lukavca izigravaš, 28 jer narodu poniženu spasenje donosiš, a ponižavaš o?i ohole. 29 Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš: 30 s tobom udaram na ?e te dušmanske, s Bogom svojim preska?em zidine. 31 Savršeni su puti Gospodnji, i rije? je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utje?u. 32 Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega? 33 Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran, 35 ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju. 36 Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi. 37 Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posr?u. 38 Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih. 39 Obaram ih, ne mogu se di?i, padaju, pod nogama mi leže. 40 Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži. 41 Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili. 42 Vapiju u pomo? - nikog da pomogne; vapiju Jahvi - ne odaziva se. 44 Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi. 45 Svaki moj šapat pokorno on sluša, sinovi tu?inci meni laskaju; 47 Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! 48 Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava. 49 Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od ?ovjeka silnika spasavaš. 50 Zato te slavim, Jahve, me?u pucima i psalam pjevam tvome Imenu: 51 umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke. PSALAM 19 18ve - Sunce pravde

19

19 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. 3 Dan danu to objavljuje, a no? no?i glas predaje. 4 Nije to rije?, a ni govor nije, nije ni glas što se može ?uti, 7 Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu. 8 Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedo?anstvo Jahvino - neuka u?i; 9 prÓava je naredba Jahvina - srce sladi; ?ista je zapovijed Jahvina - o?i prosvjetljuje; 10 neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni, 11 dragocjeniji od zlata, od zlata ?istoga, sla?i od meda, meda samotoka. 12 Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih ?uva. 13 Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha o?isti me! 14 Od oholosti ?uvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ?u biti neokaljan, ?ist od grijeha velikoga. 15 Moje ti rije?i omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj! PSALAM 20 19itva za kralja

20

10 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Uslišio te Jahve u dan nevolje, štitilo te ime Boga Jakovljeva! 3 Poslao ti pomo? iz Svetišta, branio te sa Siona! 4 Spomenuo se svih ti prinosnica, bila mu mila paljenica tvoja! 5 Udijelio ti što ti srce želi, ispunio sve namisli tvoje! 6 Radovali se tvojoj pobjedi, u ime Boga svoga dizali stjegove! Ispunio Jahve svaku molbu tvoju! 7 Znam evo: Jahve ?e pobjedu dati svom pomazaniku, uslišit ga iz svetih nebesa snagom pobjedne desnice svoje. 8 Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, mi imenom Jahve, Boga našega! 9 Oni posr?u i padaju, mi se držimo i stojimo. 10 Jahve, daruj pobjedu kralju, usliši nas u dan kad te zazovemo! PSALAM 21 20vala za kralja

21

11 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Jahve, zbog tvoje se mo?i kralj veseli, zbog pomo?i tvoje radosno kli?e. 3 Ti mu ispuni želju srca, ne odbi molitve usana njegovih. 4 Ti ga predusrete blagoslovima sretnim, na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata. 5 Za život te molio, i ti mu dade premnoge dane - za vijeke vjekova. 6 Pomo?u tvojom slava je njegova velika, uresio si ga veli?anstvom i sjajem. 7 Ti ga u?ini blagoslovom za vjekove, veseliš ga radoš?u lica svojega. 8 Doista, kralj se uzda u Jahvu i po dobroti Svevišnjega ne?e se pokolebati. 11 Njihovo potomstvo satri sa zemlje i rod im iz sinova ljudskih. 12 Ako li stanu zlo kovati protiv tebe, ako spremaju spletke, ne?e uspjeti. 13 Ti ?eš ih natjerati u bijeg, svoj luk ?eš usmjeriti na njih. 14 Ustani, Jahve, u sili svojoj! Daj nam da pjesmama slavimo snagu tvoju! PSALAM 22 21nje i nade pravednika

22

12 Zborovo?i. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov. 2 Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga. 4 A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova! 5 U tebe se o?evi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi; 6 k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu. 7 A ja, crv sam, a ne ?ovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. 8 Koji me vode, podruguju se meni, razvla?e usne, mašu glavom: 9 "U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!" 10 Iz krila maj?ina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke. 11 Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila maj?ina ti si Bog moj. 12 Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne. 13 Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene. 15 Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. 16 Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene. 17 Opkolio me ?opor pasa, rulje me zlo?ina?ke okružile. Probodoše mi ruke i noge, 18 sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me. 19 Haljine moje dijele me?u sobom i kocku bacaju za odje?u moju. 20 Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomo?! 21 Dušu moju istrgni ma?u, iz šapa pasjih život moj. 22 Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih! 24 "Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte! 25 Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je ?uo." 29 Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima. 30 Njemu ?e se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja ?e duša za njega živjeti, 32 slijede?em koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu budu?em: "Ovo u?ini Jahve!" PSALAM 23 22ve - Pastir dobri

23

13 Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u ?em ja ne oskudijevam; 2 na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi 3 i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. 4 Pa da mi je i dolinom smrti pro?i, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 5 Trpezu preda mnom prostireš na o?i dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, ?aša se moja prelijeva. 6 Dobrota i milost pratit ?e mene sve dane života moga. U Jahvinu ?u domu prebivati kroz dane mnoge. PSALAM 24 23?ani Jahvin ulazak u Svetište

24

14 Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. 2 On ga na morima utemelji i na rijekama u?vrsti. 3 Tko ?e uzi?i na Goru Jahvinu, tko ?e stajati na svetom mjestu njegovu? 4 Onaj u koga su ruke ?iste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. 5 On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. 6 Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. 7 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vje?ne, da uni?e Kralj slave!" 8 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve silan i juna?an, Jahve silan u boju!" 9 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje dižite se, dveri vje?ne, da uni?e Kralj slave!" 10 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!" PSALAM 25 24itva u pogibelji

25

15 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET 2 u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL 3 Koji se u tebe uzdaju, postidjet se ne?e: postidjet ?e se koji se lako iznevjere. $DALET 4 Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nau?i me svojim stazama! $HE 5 Istinom me svojom vodi i pou?i me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN 6 Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET 7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET 8 Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD 9 On ponizne u pravdi vodi i u?i malene putu svome. $KAF 10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji ?uva Savez njegov i propise. $LAMED 11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM 12 Ima li koga da se boji Jahve? On ?e ga pou?iti kojim ?e putem krenuti. $NUN 13 Duša ?e mu u sre?i po?ivati, a potomci ?e njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK 14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN 15 K Jahvi su svagda o?i moje upravljene, jer mi nogu izvla?i iz zamke. $PE 16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE 17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! 18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ 19 Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN 20 ?uvaj dušu moju, izbavi me: ne?u se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU 22 Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih. PSALAM 26 25itva nedužnog 2 Ispitaj me, Jahve, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce. 3 Jer tvoja je dobrota pred o?ima mojim, u istini tvojoj ja hodim. 4 S ljudima opakim ja ne sjedim i ne svra?am podlima. 5 Mrsko mi je društvo zlotvora, i s bezbošcima sjesti ne želim. 6 U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik tvoj, Jahve, 7 da tvoju hvalu javno razglasim i pripovijedam sva divna djela tvoja. 8 O Jahve, ljubim dom u kojem prebivaš i mjesto gdje slava tvoja stoluje. 9 Ne pogubi mi dušu s grešnicima ni život moj s krvolocima; 10 na rukama je njihovim zlo?in, a desnica im puna mita. 11 A ja u nedužnosti svojoj hodim: izbavi me, milostiv mi budi. 12 Noga mi stoji na pravu putu: u zborovima blagoslivljat ?u Jahvu. PSALAM 27 26ožjoj blizini nema straha

27

17 Davidov. Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim? 2 Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posr?u i padaju. 4 Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam. 5 U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni; skriva me u skrovištu Šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. 7 Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me! 8 Moje mi srce govori: "Traži lice njegovo!" Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim. 9 Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga! Ti, Pomo?i moja, nemoj me odbaciti! I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj! 10 Ako me otac i mati ostave, Jahve ?e me primiti. 11 Nau?i me, Jahve, putu svojemu, ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih. 12 Bijesu dušmana mojih ne predaj me, jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji daš?u nasiljem. 13 Vjerujem da ?u uživati dobra Jahvina u zemlji živih. 27ka molitva i zahvala

28

18 Davidov. K tebi, o Jahve, vapijem, hridino moja, ne ogluši se na me: da neuslišan ne postanem kao oni koji u grob silaze. 2 ?uj moje zazivanje dok tebi vapijem, dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem. 3 Ne uzmi me s bezbožnicima i s onima koji ?ine bezakonje, koji govore slatko s bližnjima a u srcu im je pakost. 4 Daj im po djelima njihovim i po zlo?i njihovih nedjela! Po djelu ruku njihovih plati im, uzvrati im po njihovoj zasluzi! 6 Blagoslovljen Jahve što usliša zazivanje moje! Jahve mi je zaklon, on štit je moj. 7 U njega se srce moje pouzdalo i pomo? mi do?e; zato mi kli?e srce i pjesmom njega slavim. 8 Jahve je jakost narodu svome, tvr?ava spasa svom pomazaniku. 9 Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi ih dovijeka! PSALAM 29 28na Gospodaru oluje

29

19 Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i mo?! 2 Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu! 3 ?uj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim! 4 ?uj! Jahve u sili, Jahve u veli?anstvu! 5 ?uj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske, 6 i Liban skaku?e poput teleta, a Sirion kao mlado bivol?e! 7 ?uj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene! 8 ?uj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom! 9 ?uj! Od straha se mladÄe košute, prerano se mladÄe košute šumske. <3b>?uj! Bog veli?anstveni zagrmje, <9a> a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava! 10 Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka! 11 Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje. PSALAM 30 29vala za spas od smrti

30

10 Psalam. Pjesma za posve?enje Doma. Davidov. 2 Veli?am te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. 3 Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio; 4 Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio. 5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! 6 Jer samo za tren traje srdžba njegova, a ?itav život dobrota njegova. Ve?er donese suze, a jutro klicanje. 7 U svojoj sre?i rekoh: "Ne?u se pokolebati nikada!" 8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali ?im lice sakriješ, sav se uplašim. 9 Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosr?e Boga svojega: 10 "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob si?em? Zar ?e te prašina slaviti, zar ?e naviještati vjernost tvoju?" 11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomo?! 12 Okrenuo si moj pla? u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radoš?u. 13 Zato ti pjeva duša moja i ne?e zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ?u te hvaliti! PSALAM 31 30itva u nevolji i zahvala za uslišanje

31

11 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Tebi se, Jahve, utje?em, o, da se ne postidim nikada: u svojoj me pravdi izbavi! 3 Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvr?ava spasenja. 4 Jer ti si hrid moja, tv?ava moja, radi svoga imena vodi me i ravnaj. 5 Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje uto?ište. 6 U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni. 7 Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, a ja se u Jahvu uzdam. 9 Nisi me predao u ruke dušmana, noge si mi na prostran put izveo. 10 Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tjeskobi, od jada slabi mi oko, duša i tijelo. 11 Život mi se troši u gor?ini, ljeta moja u jecanju. U muci mi se iscrpila snaga i kosti su moje klonule. 12 Dušmanima svojim postao sam ruglo, susjedima podsmijeh, a znancima strašilo; koji me vide vani, bježe od mene. 14 ?ujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu. 15 A ja se, Jahve, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj! 16 U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone! 17 Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi. 20 O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju ?uvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utje?u nao?igled sinovima ?ovje?jim. 21 Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom ih skrivaš od jezika svadljivih. 22 Blagoslovljen Jahve jer me obasu ?udesnom dobrotom u gradu tvrdom. 23 U tjeskobi svojoj ve? mišljah: "Odba?en sam od pogleda tvoga." Ali ti si ?uo glas mog zaziva dok sam tebi vapio. 24 Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi: ?uva Jahve svoje vjernike, a po zasluzi vra?a onima koji postupaju oholo. 25 Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Jahvu uzdate! PSALAM 32 31 prizna, oprošteni su mu grijesi

32

12 Davidov. Pou?na pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zlo?in pokriven! 2 Blago ?ovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u ?ijemu duhu nema prijevare! 5 Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat ?u Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio. 9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš vo?icama i uzdom, ina?e im se ne primi?i! 10 Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost. 11 Radujte se Jahvi i kli?ite, pravedni, kli?ite svi koji ste srca ?estita! PSALAM 33 32na Providnosti

33

13Pravednici, Jahvi kli?ite! Hvaliti ga pristoji se ?estitima. 2 Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veli?ajte njega! 3 Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima. 4 Jer prÓava je rije? Jahvina i vjernost su sva djela njegova. 5 On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Jahvine. 6 Jahvinom su rije?ju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. 7 Vodu morsku on sabire kao u mješinu i bezdane stavlja u spremišta. 8 Zemlja sva neka pred Jahvom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta! 9 Jer on re?e - i sve postade, naredi - i sve se stvori. 10 Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. 11 Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena. 12 Blago narodu kojemu je Jahve Bog, Narodu koji on odabra sebi za baštinu! 13 Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove ?ovje?je. 14 Iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske: 15 on je svima srca stvorio i pazi na sva djela njihova. 16 Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, ne spasava velika sila junaka. 17 Isprazno se od konja nadati spasenju, ja?ina njegova ne izbavlja. 18 Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: 19 da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. 20 Naša se duša Jahvi nada, on je pomo? i zaštita naša. 21 Srce nam se u njemu raduje, u njegovo sveto ime mi se uzdamo. 22 Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama, kao što se mi u tebe uzdamo! PSALAM 34 33vala božanske pravde

34

14 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on ga otjera te tako David sretno izma?e. $ALEF 2 Blagoslivljat ?u Jahvu u svako doba, njegova ?e mi hvala biti svagda na ustima! $BET 4 Veli?ajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET 5 Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE 6 U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN 7 Eto, jadnik vapi, a Jahve ga ?uje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET 8 An?eo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET 9 Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago ?ovjeku koji se njemu utje?e! $JOD 10 Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF 11 Osiromašiše mogu?nici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED 12 Do?ite, djeco, i poslušajte me, u?it ?u vas strahu Gospodnjem. $MEM 13 O ?ovje?e, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN 14 Jezik svoj oda zla suspreži i usne od rije?i prijevarnih! $SAMEK 15 Zla se kloni, a ?ini dobro, traži mir i za njim idi! $PE 16 O?i Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN 17 Lice se Jahvino okre?e protiv zlo?inaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE 18 Pravednici zazivaju, i Jahve ih ?uje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF 19 Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ 20 Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN 21 On ?uva sve kosti njegove: ni jedna mu se ne?e slomiti. $TAU 22 Opakost bezbošca ubija, platit ?e koji mrze pravednika. 23 Jahve izbavlja duše slugu svojih, i ne?e platiti tko god se njemu utje?e. PSALAM 35 34itva progonjenog pravednika

35

15 Davidov. Optuži, Jahve, tužitelje moje i napadni one koji mene napadaju! 2 Stavi oklop, uzmi štit svoj i ustani meni u pomo?! 3 Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje, reci mojoj duši: "Ja sam tvoje spasenje." 6 Mra?ni i skliski bili im putovi kad ih An?eo Jahvin bude gonio! 7 Bez razloga napeše mi mrežu, bez razloga grob duši mojoj iskopaše. 8 Propast ?e ih sti?i iznenada, u mrežu koju napeše sami ?e se uhvatiti, past ?e u jamu što je iskopaše! 9 A moja ?e duše klicati u Jahvi, radovat ?e se u spasenju njegovu. 10 Sve ?e kosti moje govoriti: Tko je, Jahve, poput tebe koji ubogog spasavaš od silnika, jadnika i siromaha od plja?kaša? 11 Ustadoše svjedoci opaki: pitaju me za ono što ne znam. 12 Vra?aju mi zlo za dobro, duša moja zapada u osamu. 13 U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet, dušu svoju postom morio, i molitva mi se u krilo vra?ala. 14 Kao za prijateljem, za bratom - obilažah tužan; od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali. 15 A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru. 16 Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene. 17 O Jahve, dokle ?eš gledati? Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim, otmi lavovima jedino dobro moje! 18 Zahvalit ?u ti u velikom zboru, slavit ?u te me?u pukom brojnim. 20 Jer oni ne misle o miru, ve? spletke snuju protiv mirnih u zemlji. 21 Razvaljuju svoja usta na me i govore: "Ha, ha, vidjesmo o?ima svojim!" 22 Ti sve vidiš, o Jahve! Nemoj šutjeti! Gospode, od mene se ne udaljuj! 23 Preni se, ustani da me obraniš, Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju! 28 A moj ?e jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke. PSALAM 36 35dska pokvarenost i Božja dobrota

36

16 Zborovo?i. Od sluge Jahvina Davida. 2 Grešan je naum u srcu zlotvora, straha Božjega nema on pred o?ima. 3 Sam sebi on laska suviše, grijeha svog ne vidi i ne mrzi. 4 Rije?i usta njegovih prijevara su i zlodjelo, za razumnost i dobro on više ne mari. 5 Bezakonje smišlja na postelji svojoj, na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje. 6 Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. 8 Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju; 9 site se pretilinom Doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš. 10 U tebi je izvor životni, tvojom svjetloš?u mi svjetlost vidimo. 11 Zakrili dobrotom sve koji te štuju i pravednoš?u svojom sve koji su srca ?estita. 12 Neka me ne zgazi noga ohola, i ruka grešnika neka me ne goni. 13 Gle, padoše koji ?ine bezakonje: oboreni su da više ne ustanu. PSALAM 37 36bina pravednika i bezbožnika

37

17 Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima: 3 U Jahvu se uzdaj i ?ini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. 4 Sva radost tvoja neka bude Jahve: on ?e ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL 5 Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on ?e sve voditi. 7 Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sre?e, na ?ovjeka koji spletke kuje. $HE 8 Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne u?iniš. 9 Jer ?e biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit ?e zemlju. $VAU 10 Još malo i nestat ?e bezbožnika: mjesto ?eš njegovo tražiti, a njega više nema. 12 Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrgu?e na njega. 13 A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET 14 Ma? potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. 15 Ma?em ?e vlastito srce probiti, slomit ?e se njihovi lukovi. $TET 16 Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora: 17 jer ?e se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD 18 Jahve se brine za život ?estitih, dovijeka ?e trajati baština njihova. 19 Ne?e se postidjeti u vrijeme nevolje, bit ?e siti u danima gladi. $KAF 21 Bezbožnik zaima, ali ne vra?a, pravednik se sažaljeva i daje. 22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit ?e zemlju, a koje prokune bit ?e zatrti. $MEM 23 Jahve vodi i u?vrš?uje korake ?ovjeku i mio mu je put njegov. 24 Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN 26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK 27 Zla se kloni i ?ini do bro, i ostat ?eš dovijeka. 28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek ?e biti zatrti zlikovci, istrijebit ?e se potomstvo bezbožnika. 29 Zemlju ?e posjedovati pravednici i živjet ?e na njoj dovijeka. $PE 30 Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo. 31 Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE 32 Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. 33 Jahve ga ne?e ostaviti u njegovoj vlasti i ne?e dopustiti da ga na sudu osude. $KOF 36 Pro?oh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne na?oh. $ŠIN 37 Promatraj ?estita i gledaj neporo?na: mirotvorac ima potomstvo. 38 A grešnici bit ?e svi iskorijenjeni, istrijebit ?e se zlikova?ko sjeme. $TAU 39 Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje. 40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on ?e ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje. PSALAM 38 37vidna sre?a bezbožnika

38

18 Psalam. Davidov. Za spomen. 2 Jahve, u srdžbi svojoj nemoj ne karati, i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu. 3 Strijele se tvoje u me zabodoše, ruka me tvoja teško pritisnu: 4 na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, od grijeha mojih mira mi nema kostima. 5 Zlo?e moje glavu su mi nadišle, kao preteško breme tište me. 6 Rane moje zaudaraju i gnjiju zbog bezumnosti moje. 7 Pogurih se sav i zgr?ih, povazdan lutam žalostan. 8 Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema. 9 Iscrpljen sam i satrven posve, stenjem od jecanja srca svojega. 10 O Gospode, sve su mi želje pred tobom, i vapaji moji nisu ti skriveni. 11 Srce mi udara silno, snaga me ostavlja i svjetlost vida o?injeg gasi se. 12 Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, i moji najbliži stoje daleko. 13 Namještaju mi zamke oni koji mi život vrebaju, koji mi žele nesre?u, propaš?u mi prijete i uvijek smišljaju prijevare. 14 A ja sam kao gluh i ništa ne ?ujem i, kao nijem, usta ne otvaram. 16 Jer u tebe se, o Jahve, uzdam, ti ?eš me uslišati, Jahve, Bože moj! 18 Jer umalo ne propadoh, i moja je bol svagda preda mnom. 19 Bezakonje svoje ja priznajem i pun sam žalosti zbog grijeha svojega. 20 A koji su bez razloga protiv mene, mo?ni su, i mnogi su koji me mrze nepravedno. 21 Za dobro zlom mi uzvra?aju, protive mi se što tražim dobro. 22 O Jahve, ne ostavljaj me! Bože moj, ne udaljuj se od mene! 23 Požuri se meni u pomo?, Gospode, spase moj! PSALAM 39 38tavilo ?ovjekovo pred Bogom

39

19 Zborovo?i. Jedutunu. Psalam. Davidov. 2 Odlu?io sam: "?uvat ?u put svoj da ne zgriješim jezikom; usta ?u svoja zauzdati dokle god preda mnom bude bezbožnik." 3 Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah, ali uzalud - bol mi postade gor?a. 4 U meni srce je gorjelo, na samu pomisao buknuo bi oganj; tad progovorih svojim jezikom: 5 "Objavi mi, Jahve, moj svršetak i kolika je mjera mojih dana, da znam kako sam ništavan. 6 Evo, pedljem si mi dane izmjerio, život moj je kao ništa pred tobom: tek dašak je svaki ?ovjek. 7 Poput sjene ?ovjek prolazi tek dašak je sve bogatstvo njegovo: zgr?e, a ne zna tko ?e ga pokupiti." 8 A sada, ?emu da se nadam, Gospode? Sva je nada moja u tebi! 9 Izbavi me svih mojih bezakonja, ne daj da ruglo budem lu?aku! 10 Šutim i usta ne otvaram, jer tako si ti u?inio. 11 Bi? svoj otkloni od mene, jer izdišem pod težinom ruke tvoje. 12 Ti kaznama popravljaš ?ovjeka i sve mu najdraže kao moljac rasta?eš: tek dašak je svaki ?ovjek. 13 ?uj, o Jahve, molitvu moju, vapaje mi poslušaj, na suze se moje ne ogluši! Jer u tebe ja sam došljak, pridošlica kao svi oci moji. 14 Odvrati pogled od mene, da odahnem prije nego odem i više ne budem! PSALAM 40 39vala i molba

40

10 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. 3 Izvu?e me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi. 4 U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet ?e mnogi i strah ?e ih obuzeti: uzdanje ?e svoje staviti u Jahvu. 5 Blago ?ovjeku koji se u Jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari. 7 Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio: paljenice ni okajnice ne tražiš. 8 Tada rekoh: "Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene: 9 Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim." 11 Tvoju pravdu ne?u kriti u srcu, kazivat ?u vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit ne?u dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini. 12 A ti, o Jahve, milosr?a mi svog ne krati, dobrota tvoja i vjernost neka me svagda ?uvaju. 14 Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomo? mi pohitaj! 16 Neka se skamene u sramoti svojoj koji zlurado na me groho?u! 40zdanje zapuštena bolesnika

41

11 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve ?e ga spasiti! 3 Jahve ?e ga štititi i živa sa?uvati, sre?u mu dati na zemlji i ne?e ga predati na volju dušmanima. 4 Jahve ?e ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu. 5 Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!" 6 Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad ?e umrijeti i kad ?e mu nestati imena?" 7 I do?e li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada. 8 Mrzitelji moji svi složno šapu?u o meni; zlo mi dosu?uju: 9 "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje." 10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže. 11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti. 12 Po tome ?u znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj ne?e veseliti nada mnom. 13 A mene ?eš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka. 14 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen! PSALAM 42-43 41vke prognanog levita

42

12 Zborovo?i. Pou?na pjesma. Sinova Korahovih. 2 Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja ?ezne, Bože, za tobom. 3 Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o, kada ?u do?i i lice Božje gledati? 4 Suze su kruh moj danju i no?u, dok me svednevice pitaju: "Gdje ti je Bog tvoj?" 6 Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ?u ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog! 7 Tuguje duša u meni, stoga se tebe spominjem iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara. 8 Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: sve vode tvoje i vali preko mene prije?oše. 10 Re?i ?u Bogu: "Hridino moja, zašto me zaboravljaš? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima?" 11 Kosti mi se lome od poruge neprijatelja dok me svednevice pitaju: "Gdje ti je Bog tvoj?" 12 si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ?u ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

43

13Dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv ?eljadi bezbožne, izbavi me od ?ovjeka zlobna i opaka! 2 Jer ti si, Bože, zaklon moj: zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima? 4 I pristupit ?u Božjem žrtveniku, Bogu, radosti svojoj. Harfom ?u slaviti tebe, Bože, o Bože moj! 5 Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ?u ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog! PSALAM 44 43aj za pomo? Izraelu

44

14 Zborovo?i. Sinova Korahovih. Pou?na pjesma. 2 Bože, ušima svojim slušasmo, o?evi nam pripovijedahu naši, o djelu koje si izveo u danima njihovim - u danima davnim. 3 Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorijenio narode, a njih raširio. 4 Ma?em svojim oni zemlju ne zauzeše niti im mišica njihova donese pobjedu, ve? desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno jer si ih ljubio. 5 Ti, o moj Kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovu. 6 Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazismo one koji se na nas digoše. 8 Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, ti si postidio one koji nas mrze. 9 Di?ili smo se Bogom u svako doba i tvoje ime slavili svagda. 10 A sad si nas odbacio i posramio nas i više ne izlaziš, Bože, sa ?etama našim. 11 Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, i oplja?kaše nas mrzitelji naši. 13 U bescjenje si puk svoj prodao i obogatio se nisi prodajom. 14 U?inio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igra?ku onima oko nas. 15 Na porugu smo neznabošcima, narodi kimaju glavom nad nama. 16 Svagda mi je sramota moja pred o?ima i stid mi lice pokriva 17 zbog pogrdne graje podrugljivaca, zbog osvetljiva dušmanina. 18 Sve nas to sna?e iako te nismo zaboravili niti povrijedili Saveza tvoga, 19 niti nam se srce odmetnulo od tebe, niti nam je noga s tvoje skrenula staze, 20 kad si nas smrvio u boravištu šakalskom i smrtnim nas zavio mrakom. 21 Da smo i zaboravili ime Boga našega, da smo ruke k tu?em bogu podigli: 22 zar Bog toga ne bi saznao? TÓa on poznaje tajne srdaca! 24 Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka! 25 Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu? 26 Jer duša nam se u prah raspala, trbuh nam se uza zemlju prilijepio. 27 Ustani, u pomo? nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje! PSALAM 45 44ljevska svadbena pjesma

45

15 Zborovo?i. Po napjevu "Ljiljani". Sinova Korahovih. Pou?na pjesma. Svadbena pjesma. 3 Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula, stoga te Bog blagoslovio dovijeka. 4 Pripaši ma? uz bedra, juna?e, ogrni se sjajem i veli?anstvom! 5 Zajaši i kreni za istinu, za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi! 6 Oštre su strelice tvoje, narodi padaju pred tobom i kraljeve dušmane ostavlja hrabrost. 7 Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva! 8 Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova. 9 Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele. 10 Kraljevske ti k?eri idu u susret, zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom. 11 "Slušaj, k?eri, pogledaj, prisluhni: zaboravi svoj narod i dom oca svog! 12 Zaželi li kralj ljepotu tvoju, smjerno se pokloni njemu jer je on gospodar tvoj. 13 Narod tirski dolazi s darovima, naklonost tvoju traže prvaci naroda." 14 Sva lijepa kora?a k?i kraljeva u haljinama zlatom vezenim. 15 U haljini od veza šarena kralju je dovode, pratnja su joj djevice, druge njezine. 16 S veseljem ih vode i s klicanjem u kraljeve dvore ulaze. 17 Oce tvoje naslijedit ?e tvoji sinovi, postavit ?eš ih knezovima na svoj zemlji. 18 Iz koljena u koljeno naviještat ?e ime tvoje, hvalit ?e te narodi u vijeke vjekova. PSALAM 46 45ve je naša utvrda

46

16 Zborovo?i. Sinova Korahovih. Po napjevu "Djevice". Pjesma. 2 Bog nam je zaklon i utvrda, pomo?nik spreman u nevolji. 3 Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more. 5 Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti šator Višnjega. 6 Bog je sred njega, poljuljat se ne?e, od rane zore Bog mu pomaže. 7 Ma bješnjeli puci, rušila se carstva, kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi: 8 s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! 9 Do?ite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji u?ini. 10 Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže. 11 Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen! 12 S nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! PSALAM 47 46ve - Kralj Izraela i Kralj svijeta

47

17 Zborovo?i. Sinova Korahovih. Psalam. 2 Narodi svi, plješ?ite rukama, kli?ite Bogu glasom radosnim. 3 Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. 4 Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše, 5 baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca. 6 Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje. 7 Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte! 8 Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjeva?i vrsni! 9 Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju. 10 Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen. PSALAM 48 47n - Gora Božja

48

18 Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. 2 Velik je Jahve, hvale predostojan u gradu Boga našega. 3 Sveto brdo njegovo, brijeg veli?anstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion, na krajnjem sjeveru, grad je Kralja velikog. 4 Bog u kulama njegovim jakom se pokaza utvrdom. 5 Jer gle, složiše se kraljevi, navališe zajedno. 6 ?im vidješe, zapanjiše se i zbunjeni u bijeg nagnuše. 7 Ondje ih trepet obuze kao muka porodilje, 8 kao kad vjetar isto?ni razbija brodove taršiške. 9 Što smo ?uli, sada vidimo: grad Jahve nad Vojskama, grad Boga našega - Bog ga utvrdi dovijeka. 10 Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred Hrama tvojega. 11 Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže. Puna je pravde desnica tvoja; neka se raduje brdo sionsko! 12 Neka kli?u gradovi Judini zbog tvojih sudova! 13 Obi?ite Sion i pro?ite njime, prebrojite kule njegove! 14 Pogledajte dobro bedeme njegove, promotrite mu potanko dvorove: da biste kazivali budu?em koljenu: 15 "Takav je Bog, Bog naš zasvagda i dovijeka! On neka nas vodi!" PSALAM 49 48vidna sre?a bezbožnika

49

19 Zborovo?i. Sinova Korahovih. Psalam. 2 Poslušajte ovo, svi narodi, ?ujte, svi stanovnici zemlje, 3 vi, djeco puka, i vi, odli?nici, bogati i siromašni zajedno! 4 Moja ?e usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne. 6 Što da se bojim u danima nesre?e kad me opkoli zloba izdajica 7 koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom? 9 životu je cijena previsoka, i nikada je ne?e platiti 10 tko želi živjeti dovijeka i ne vidjeti jamu grobnu. 11 Jer, i mudri umiru, pogiba i lu?ak i bezumnik: bogatstvo svoje ostavlja drugima. 12 Grobovi im ku?e zasvagda, stanovi njihovi od koljena do koljena, sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim. 13 ?ovjek koji nerazumno živi sli?an je stoci koja ugiba. 14 Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sre?i: 15 Poput stada redaju se u Podzemlju, smrt im je pastir, a dobri njima vladaju. Njihova ?e lika brzo nestati, Podzemlje ?e im biti postojbina. 16 A moju ?e dušu Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža i milostivo me primiti. 17 Ne boj se ako se tko obogati i ako se pove?a blago doma njegova: 18 kad umre, ništa ne?e ponijeti sa sobom, i blago njegovo ne?e s njime si?i. 19 Ako se u životu držao sretnim - "Govorit ?e se da ti je dobro bilo!" - 20 i on ?e do?i u skup otaca svojih, gdje svjetlosti više vidjeti ne?e. 21 ?ovjek koji nerazumno živi sli?an je stoci koja ugiba. PSALAM 50 49bogoslužje "u duhu i istini"

50

10 Psalam. Asafov. Bog nad bogovima, Jahve, govori i zove zemlju od izlaza sun?eva do zalaza. 2 Sa Siona predivnog Bog zablista: 3 Bog naš dolazi i ne šuti. Pred njim ide oganj što proždire, oko njega silna bjesni oluja. 4 On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu: 5 "Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!" 6 Nebesa objavljuju pravednost njegovu: on je Bog sudac! 7 "Slušaj, narode moj, ja ?u govoriti, o Izraele, svjedo?it ?u protiv tebe: ja, Bog - Bog tvoj! 8 Ne korim te zbog žrtava tvojih - paljenice su tvoje svagda preda mnom. 10 tÓa moje su sve životinje šumske, tisu?e zvjeradi u gorama mojim. 11 Znam sve ptice nebeske, moje je sve što se mi?e u poljima. 12 Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. 13 Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? 14 Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni Višnjemu zavjete svoje! 15 I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ?u te, a ti ?eš me slaviti." 16 A grešniku Bog progovara: "Što tuma?iš naredbe moje, što me?eš u usta Savez moj? 17 Ti, komu stega ne prija, te rije?i moje iza le?a bacaš? 18 Kad tata vidiš, s njime se bratimiš i družiš se s preljubnicima. 19 Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare. 20 U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje. 21 Sve si to ?inio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi sli?an? Pokarat ?u te i stavit ?u ti sve to pred o?i." 22 Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti ne?e. 23 Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim - njemu ?u pokazati spasenje svoje. PSALAM 51 50ovijed raskajana grešnika

51

11 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha s Bat-Šebom. 3 Smiluj mi se, Bože, po milosr?u svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! 4 Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg o?isti! 5 Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. 6 Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i u?inio što je zlo pred tobom: pravedan ?eš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš. 7 Evo, grešan sam ve? ro?en, u grijehu me za?e majka moja. 8 Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše u?iš me mudrosti. 9 Poškropi me izopom da se o?istim, operi me, i bit ?u bjelji od snijega! 11 Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! 12 ?isto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! 13 Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! 14 Vrati mi radost svoga spasenja i u?vrsti me duhom spremnim! 15 U?it ?u bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi ?e se obra?ati. 17 Otvori, Gospodine, usne moje, i usta ?e moja naviještati hvalu tvoju. 18 Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. 19 Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, ne?eš prezreti. 20 U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine! 51na opakih

52

12 Zborovo?i. Pou?na pjesma. Davidova. 2 Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u ku?u Abimelekovu. " 3 Što se to hvališ pakoš?u, silni?e nesmiljeni? 4 Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena, spletkaru! 5 Zlo voliš više nego dobro, i laž više nego pravednost! 6 Mili su ti pogubni govori, lažljivi jezi?e! 7 Bog ?e te zato satrti, zauvijek te ukloniti; iš?upat ?e te iz tvog šatora, iskorijeniti iz zemlje živih. 8 Pravednici ?e gledati s užasom i njemu se smijati: 9 "Gle ?ovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, ve? se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zlo?inima!" 11 Hvalit ?u te svagda što si to u?inio i slavit ?u tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika. PSALAM 53 52jek bez Boga

53

13 Zborovo?i. Prema napjevu "Bolest". Pou?na pjesma. Davidova. 2 Bezumnik re?e u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da ?ini dobro. 3 Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. 4 No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da ?ini dobro - nikoga nema. 5 Ne?e li se urazumiti svi što ?ine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju: 53iv za pomo? protiv dušmana

54

14 Zborovo?i. Uza ži?ana glazbala. Pou?na pjesma. Davidova. 2 Kad su Zifijci došli k Šaulu govore?i: "David se kod nas sakrio." 3 Spasi me, Bože, svojim imenom i jakoš?u svojom izbori mi pravdu! 4 Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši rije?i usta mojih! 5 Oholice ustadoše na me i moj život traže silnici: na Boga se ne osvr?u. 6 Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. 7 Okreni nesre?u na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svojoj. 8 Od srca rado ?u ti žrtvovati, slavit ?u ti ime, Jahve, jer je dobrostivo, 9 jer ti me izbavi iz svake nevolje, i oko moje vidje posti?ene moje dušmane. PSALAM 55 54itva progonjenoga

55

15 Zborovo?i. Uza ži?ana glazbala. Pou?na pjesma. Davidova. 2 Po?uj mi, Bože, molitvu, ne krij se molbi mojoj: 3 obazri se na me i usliši me! Mu?im se u svojoj tjeskobi, 4 zbuni me vika dušmanska i tla?enje grešni?ko. Navališe na me nesre?om, bijesno me progone. 5 Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade. 6 Užas me i trepet hvata, groza me obuze. 7 Zavapih: "O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpo?inem! 8 Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio; 9 brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora." 10 Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i sva?u vidim u gradu; 11 danju i no?u zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu. 12 Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze. 13 Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio. 14 Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik 15 s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u Domu Božjemu. 17 A ja ?u Boga prizvati, i Jahve ?e me spasiti. 18 Ve?erom, jutrom i o podne tužan ?u jecati, i on ?e ?uti vapaj moj. 19 Dat ?e mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. 20 Bog ?e ?uti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje odvijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. 21 Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju. 22 Usta su im gla?a od maslaca, a srce ratoborno; rije?i blaže od ulja, a oni - isukani ma?evi. 23 Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on ?e te pokrijepiti: ne?e dati da ikada posrne pravednik. 24 A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu dana ne?e doživjeti! A ja se u tebe uzdam! PSALAM 56 55rnik ne?e posrnuti

56

16 Zborovo?i. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci. 2 Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin ho?e zgaziti, napada? me moj neprestano tla?i. 3 Dušmani moji nasr?u na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji, 4 kad me strah spopadne, u te ?u se uzdati. 5 Božje obe?anje slavim, u Boga ja se uzdam i ne?u se bojati: što mi može u?initi smrtnik? 6 Od jutra do ve?eri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo. 7 Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade. 8 Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane! 9 Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj? 10 Moji ?e dušmani uzmaknuti ?im te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene! 11 Božje obe?anje slavim, 12 u Jahvu se uzdam i ne?u se bojati: što mi može u?initi ?ovjek? 13 Vežu me zavjeti koje u?inih tebi, o Bože: prinijet ?u ti žrtve zahvalne 14 jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si o?uvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih. PSALAM 57 56red lavova"

57

17 Zborovo?i. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je ispred Šaula pobjegao u pe?inu. 2 Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni jer mi se duša utje?e tebi! U sjenu tvojih krila zaklanjam se dok pogibao ne mine. 3 Vapijem Bogu višnjemu, Bogu koji mi ?ini dobro. 5 Ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove. Zubi su im koplja i strijele, a jezik im ma? je naoštren. 8 Postojano je srce moje, Bože, postojano je srce moje; pjevat ?u i svirati. 9 Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ?u zoru jutarnju. 10 Hvalit ?u te, Gospode, me?u narodima, me?u pucima pjevat ?u tebi: 11 jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. 57tiv zlih sudaca

58

18 Zborovo?i. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. 2 Zar doista krojite pravdu, vi mo?ni, zar sudite pravo, sinovi ljudski? 3 Ne, ve? bezakonje smišljeno ?inite, po zemlji vam ruke dijele nepravde. 4 Na krivu su putu bezbošci od krila maj?ina, na krivu su putu lašci od utrobe. 5 U njima je otrov kao u zmije, kao u ljutice što uši za?epljuje 6 da glas ?arobnjakov ne ?uje ni glas baja?a vješta bajanju. 7 O Bože, polomi im zube u ustima; razbij, o Jahve, ?eljusti lavi?ima! 10 Prije nego vam kotlovi trnje osjete, dok je zeleno, neka ga vihor odnese. 11 Radostan ?e biti pravednik kad ugleda odmazdu, noge ?e prati u krvi zlotvora. 12 I re?i ?e ljudi: "Pravednik plod svoj ima! Još ima Boga da sudi na zemlji!" PSALAM 59 58iv za pomo?

59

19 Zborovo?i. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je Šaul opkolio ku?u da ubije Davida. 2 Izbavi me od dušmana, Bože moj, zaštiti me od mojih protivnika! 3 Izbavi me od bezakonika, od krvoloka spasi me! 4 Jer evo: dušu moju vrebaju, na me ustadoše silnici. Nema na meni krivnje, o Jahve, ni grijeha: 5 bez moje krivnje na me nasr?u. Probudi se! Do?i mi u pomo? i pogledaj, 6 Jahve, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati! 7 Uve?er se vra?aju, reže poput pasa i tr?e po gradu. 8 Gle, kako bljuju ustima; kletve su im na usnama i govore: "Tko nas ?uje?" 9 No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima. 10 Jakosti moja, gledat ?u na te, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosr?e moje. 12 Pobij ih, Bože, da mi narod ne zavode, zbuni i obori ih jakoš?u svojom, štite naš, Gospodine. 13 Grijeh je svaka rije? usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore! 15 Uve?er se vra?aju, reže poput pasa i tr?e po gradu. 17 A ja ?u opjevati silu tvoju i klicat ?u jutrom milosr?u tvome, jer mi ti postade uto?ište i sklonište u dan nevolje. 18 Jakosti moja, tebi ?u pjevati, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosr?e moje. PSALAM 60 59itva naroda nakon poraza

60

10 Zborovo?i. Po napjevu "Ljiljan svjedo?anstva". Miktam. Davidov. 2 Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisu?a Edomaca u Slanoj dolini. 3 Bože, ti nas ÓodbÄaci i bojne nam redove prÓobi, razjari se, a sad nas opet vrati! 4 Potrese zemlju, rasje?e je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala. 5 Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim. 7 Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas! 9 Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje! 11 Tko ?e me dovesti do utvr?ena grada, tko ?e me dovesti do Edoma? 12 Zar ne?eš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više ne?eš, Bože, s ?etama našim? 13 Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomo? ništavna! 14 S pomo?u Božjom hrabro ?emo se boriti, a on ?e zgaziti naše dušmane. PSALAM 61 60itva prognanika

61

11 Zborovo?i. Uza ži?ana glazbala. Davidov. 2 O Bože, vapaj mi poslušaj, budi pomnjiv na molitvu moju! 3 S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut ?eš me na liticu i pokoj mi dati, 4 jer ti si moje sklonište, utvrda ?vrsta protiv dušmana. 6 Jer ti, Bože, usliši molbe moje, dade mi baštinu onih što ime ti štuju. 61 - jedina nada

62

12 Zborovo?i. Po Jedutunu. Psalam. Davidov. 2 Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. 3 Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: ne?u se pokolebati. 5 Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju. 6 Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. 7 Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: ne?u se pokolebati. 8 U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, uto?ište. 9 U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše uto?ište! 10 Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca ?ovje?ja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili. 12 Bog rekao jedno, a ja dvoje ?uo: 13 "U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvra?aš svakom po djelima." PSALAM 63 62nja za Bogom

63

13 Psalam. Davidov. Dok David bijaše u Judejskoj pustinji. 2 O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe že?a duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. 6 Duša ?e mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ?u te kliktavim ustima. 7 Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima no?nim mislim na tebe. 8 Ti postade meni pomo?, kli?em u sjeni krila tvojih. 9 Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. 10 Oni što dušu u propast guraju neka si?u u dubinu zemlje, 63itva protiv klevetnika

64

14 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; od strašna dušmanina život mi ?uvaj! 3 Štiti me od mnoštva opakih, sakrij od bjesnila zlotvora 6 Spremni su na djelo pakosno, snuju kako ?e kradom zamke staviti i govore: "Tko ?e nas vidjeti?" 7 Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: pamet i srce ?ovje?je bezdan su duboki. 8 No Bog ih ranjava strijelom, odjednom ih rane prekriju. 9 Vlastiti jezik propast im donosi, kimaju glavom oni što ih vide: 10 svi se boje, Božje djelo slave i misle o onom što on u?ini. 11 Pravednik se raduje u Jahvi, njemu se utje?e, i kli?u svim srcem ?estiti. PSALAM 65 64valnica

65

15 Zborovo?i. Psalam. Davidov. Pjesma. 2 Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet - 3 ti molitve uslišuješ. Svaka pÓut dolazi k tebi 4 pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ. 5 Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetoš?u tvoga Hrama. 6 ?udesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih. 7 U?vrš?uješ bregove jakoš?u svojom silom opasÄan. 8 Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda. 9 Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i ve?eri radoš?u napunjaš. 10 Ti pÓohodÄi zemlju i ti je nÓatopÄi, ÓobogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju: 11 brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi. 12 Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost ni?e za stopama tvojim. 13 Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radoš?u. 14 Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma. PSALAM 66 65valnica za oslobo?enje

66

16 Zborovo?i. Pjesma. Psalam. 2 Kli?i Bogu, zemljo sva, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu. 3 Recite Bogu: "Kako su potresna djela tvoja! Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju. 5 Do?ite i gledajte djela Božja: ?uda u?ini me?u sinovima ljudskim. 7 Dovijeka vlada jakoš?u svojom, o?i mu paze na narode da se ne izdignu ljudi buntovni. 8 Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, razglašujte hvalu njegovu! 9 Našoj je duši darovao život i ne dade da nam posrne noga. 10 Iskušavao si nas teško, Bože, iskušavao ognjem kao srebro. 11 Pustio si da u zamku padnemo, stisnuo lancima bokove naše. 12 Pustio si da nam zajašu za vrat: prošli smo kroz oganj i vodu, onda si pustio da odahnemo. 13 S paljenicama ?u u Dom tvoj u?i, zavjete ispuniti pred tobom 14 što ih obe?aše usne moje, što ih usta moja u tjeskobi obrekoše. 15 Prinijet ?u ti paljenice s kadom ovnova, žrtvovati volove i jarad. 16 Do?ite, po?ujte, koji se Boga bojite, pripovjedit ?u što u?ini duši mojoj! 17 Na svoja sam usta njega zvao, jezikom ga hvalio. 18 Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi uslišio Gospod. 19 No Bog me uslišio: obazro se na glas molitve moje. 20 Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene! PSALAM 67 66valnica za žetvu

67

17 Zborovo?i. Uza ži?ana glazbala. Psalam. Pjesma. 2 Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, 3 da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje! 4 Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! 6 Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! 7 Zemlja plodom urodila! Bog nas blagoslovio, Bog naš! 8 Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski! PSALAM 68 67vni put Jahvin od Egipta do Siona

68

18 Zborovo?i. Davidov. Psalam. Pjesma. 4 Pravedni neka se raduju, neka klik?u pred Bogom, neka kli?u od radosti. 5 Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kli?ite pred njim! 6 Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru. 8 Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom, 9 tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela. 10 Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu. 11 Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu. 12 Jahve rije? zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika: 13 kraljevi vojska bježe te bježe, doma?ice plijen dijele. 14 Dok vi po?ivaste me?u stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žu?kastim zlatom: 15 ondje Svemogu?i razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu. 16 Božanska je gora gora bašanska vrletna. 17 Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve ?e na njoj boraviti svagda! 18 Božja su kola bezbrojna, tisu?u tisu?a: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi! 19 Na visinu uza?e vode?i sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. 20 Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj. 21 Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja. 22 Zaista, Bog ?e satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima. 23 Re?e Gospodin: "Iz Bašana ?u ih dovesti, dovest ?u ih iz dubine mora, 24 da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana." 25 Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište: 26 sprijeda pjeva?i, za njima svira?i, u sredini djevojk e s bubnji?ima. 27 "U sve?anim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!" 28 Predvodi ih najmla?i, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa ?etama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi. 29 Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas 31 Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele! 33 Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu, 34 koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! ?uj, glasom grmi, glasom svojim silnim: 35 "Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom veli?anstvo njegovo, u oblacima sila njegova! 36 Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje mo? i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog! PSALAM 69 68aljka patnika

69

19 Zborovo?i. Po napjevu "Ljiljani". Davidov. 2 Spasi me, Bože: vode mi do?oše do grla! 3 U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi. 5 Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto. Tvr?i su od kostiju mojih oni što mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti što nisam oteo? 6 Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti. 8 Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice. 9 Tu?inac postadoh bra?i i stranac djeci majke svoje. 10 Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me. 11 Dušu sam postom mu?io, okrenulo mi se u ruglo. 12 Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igra?ka. 13 Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju. 14 No tebi se molim, Jahve, u vrijeme milosti, Bože; po velikoj dobroti svojoj ti me usliši po svojoj vjernoj pomo?i! 15 Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me - iz voda dubokih. 17 Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosr?u pogledaj na me! 18 Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo! 19 Približi se duši mojoj i spasi je; zbog dušmana mojih oslobodi me! 20 Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, pred tvojim su o?ima svi koji me mu?e. 21 Ruganje mi slomilo srce i klonuh; ?ekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne na?oh. 22 U jelo mi žu?i umiješaše, u mojoj me že?i octom napojiše. 26 7) Jer su progonili koga ti pokara, bol pove?aše onomu koga ti rani. 28 Na njihovu krivnju krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom! 31 Božje ?u ime hvaliti popijevkom, hvalit ?u ga zahvalnicom. 32 Bit ?e to milije Jahvi no bik žrtveni, milije nego junac s papcima i rozima. 34 Jer siromahe Jahve ?uje, on ne prezire sužanja svojih. 35 Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima mi?e. 37 Baštinit ?e ga potomci slugu njegovih; prebivat ?e u njemu oni što ljube ime Božje. PSALAM 70 69aj za pomo?

70

10 Zborovo?i. Davidov. Za spomen. 2 O Bože, spasi me, Jahve, u pomo? mi pohitaj! 6 A bijedan sam ja i nevoljan, o Bože, u pomo? mi pohitaj! Ti si pomo? moja i spasitelj; Jahve, ne kasni! PSALAM 71 70itva starca

71

11Tebi si, Jahve, utje?em, ne daj da se ikada postidim! 2 U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me! 3 Budi mi hrid uto?išta i ?vrsta utvrda spasenja: jer ti si stijena i utvrda moja. 4 Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora, iz šake silnika i tla?itelja: 5 jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti! 6 Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zaštitnik od maj?ina krila: u te se svagda uzdam. 7 Mnogima postadoh ?udo, jer ti si mi bio silna pomo?. 8 Usta mi bijahu puna tvoje hvale, slaviše te svaki dan! 9 Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me! 10 Jer govore o meni moji dušmani, i koji me vrebaju složno se svjetuju: 11 "Bog ga je napustio; progonite ga i uhvatite jer nema tko da ga spasi!" 12 O Bože, ne stoj daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomo?! 15 Ustima ?u naviještati pravednost tvoju, povazdan pomo? tvoju: jer im ne znam broja. 16 Kazivat ?u silu Jahvinu, Gospode, slavit ?u samo tvoju pravednost. 17 Bože, ti mi bijaše u?itelj od mladosti moje, i sve do sada naviještam ?udesa tvoja. 18 Ni u starosti, kad posijedim, Bože, ne zapusti me, da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom i svima budu?ima silu tvoju, 19 i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, kojom u?ini velika djela. Bože, tko je kao ti! 20 Trpljenja mnoga i velika bacio si na me: ali ti ?eš me opet oživiti i opet me podi?i iz dubine zemlje. 21 Pove?aj dostojanstvo moje i opet me utješi: 22 A ja ?u uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože, svirat ?u ti u citaru, Sve?e Izraelov! 24 I moj ?e jezik svagda slaviti pravdu tvoju, jer su posti?eni i posramljeni oni što traže moju nesre?u. PSALAM 72 71ijino kraljevstvo

72

12 Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. 4 Sudit ?e pravo ubogim pu?anima, djeci siromaha donijet ?e spasenje, a tla?itelja on ?e smrviti. 5 I živjet ?e dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja. 6 Si?i ?e kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju! 7 U danima njegovim cvjetat ?e pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca. 8 I vladat ?e od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta. 9 Dušmani ?e njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu. 10 Kraljevi Taršiša i otoka nosit ?e dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi. 11 Klanjat ?e mu se svi vladari, svi ?e mu narodi služiti. 12 On ?e spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomo?nika nema; 13 smilovat ?e se ubogu i siromahu i spasit ?e život nevoljniku: 14 oslobodit ?e ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim o?ima krv njihova. 17 Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaženima! 18 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori ?udesa! 19 I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Tako neka bude. Amen! 20 Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida. PSALAM 73 72a?na pravda

73

13 Psalam. Asafov Kako je dobar Bog ?estitima, Bog onima koji su ?ista srca! 2 A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, 3 jer zlo?incima zavidjeh motre?i sre?u grešnika. 4 Nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo njihovo. 5 Ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevolje ne biju. 6 Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, a nasilje haljina koja ih pokriva. 7 Iz pretila srca izlazi opakost njihova, srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama. 8 Podsmjehuju se i zlobno govore, nasiljem prijete odozgo. 9 Ustima na nebo nasr?u, a jezik se njihov obara na zemlju. 10 Zato moj narod za njima leti i sr?e obilne vode 11 pa veli: "Kako da dozna Bog? Spoznaje li Svevišnji?" 12 Eto, takvi su grešnici: uvijek spokojni, bogatstvo zgr?u. 13 Jesam li, dakle, samo ja uzalud ?uvao srce ?isto i u nedužnosti prao ruke 14 kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutrom? 15 Da sam kazao: "Govorit ?u kao i oni", izdao bih rod sinova tvojih. 17 sve dok ne na?oh ulaz u Božje svetinje pa prozreh kakav im je svršetak. 18 Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, u propast ih obaraš. 19 Kako u?as propadoše, nestaše, užas ih izjede! 20 Kao što ?ovjek prezire san kad se probudi, tako ?eš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš. 21 Kad mi duša bijaše oja?ena, a bubrezi probodeni, 24 vodit ?eš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25 Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26 Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27 Doista, propast ?e oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28 A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Pripovijedat ?u sva tvoja djela na vratima K?eri sionske. PSALAM 74 73aljka zbog opustošenja Hrama

74

14 Pou?na pjesma. Asafova. Zašto si, Bože, posve zabacio, zašto kiptiš gnjevom na ovce paše svoje? 2 Sjeti se zajednice koju si davno stekao, plÓemena koje nama?e kao svoju baštinu i brda Siona gdje si Šator svoj udario! 3 Korakni k ruševinama vje?nim - sve je u Svetištu razorio neprijatelj. 5 Bijahu kao oni koji mašu sjekirom po guštari, 6 sjekirom i maljem vrata mu razbijali. 7 Ognju predadoše Svetište tvoje, do zemlje oskvrnuše Prebivalište tvoga imena. 8 Rekoše u srcu: "Istrijebimo ih zajedno; spalite sva svetišta Božja na zemlji!" 9 Ne vidimo znakova svojih, proroka više nema, i nitko me?u nama ne zna dokle ... 10 Dokle ?e se još, o Bože, dušmanin rugati? Ho?e li protivnik dovijeka prezirati ime tvoje? 11 Zašto povla?iš ruku, zašto u krilu sakrivaš desnicu svoju? 12 No Bog je moj kralj od davnine, on koji posred zemlje spasava! 13 Ti svojom silom rasje?e more, smrska glave nakazama u vodi. 14 Ti si Levijatanu glave zdrobio, dao ga za hranu nemanima morskim. 15 Ti si dao da provre izvor i bujica, ti si presušio rijeke nepresušne. 16 Tvoj je dan i no? je tvoja, ti u?vrsti mjesec i sunce; 17 ti sazda sve granice zemlji, ti stvori ljeto i zimu. 18 Spomeni se ovoga: dušmanin ti se rugaše, Jahve, i bezumni narod pogrdi ime tvoje. 19 Ne predaj jastrebu život grlice svoje, i život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek! 20 Pogledaj na Savez svoj, jer svi su zakuci zemlje puni tmina i nasilja. 21 Ne daj da jadnik oti?e posti?en: neka siromah i ubog hvale ime tvoje! 22 Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu, spomeni se pogrde koju ti bezumnik svaki dan nanosi. 23 Ne zaboravi vike neprijatelja svojih: buka buntovnika još se diže k tebi! PSALAM 75 74 - pravedni sudac

75

15 Zborovo?i. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma. 2 Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo ?udesa tvoja. 3 "Kad odredim vrijeme, sudit ?u po pravu. 4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam u?vrstio stupove njezine." 5 Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!" 6 Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga! 7 Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ... 8 Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje! 9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, za?injena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga ?e ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta. 10 A ja ?u klicati dovijeka, pjevat ?u Bogu Jakovljevu. 11 Rogove ?u polomiti bezbožniku, a pravednik ?e podi?i glavu. PSALAM 76 75u pobjedniku

76

16 Zborovo?i. Uza ži?ana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma. 2 Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo! 3 U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište. 4 Tu polomi strijele lukovima, štitove, ma?eve, sve oružje. 5 Blistav si od svjetla, veli?anstveniji od bregova drevnih. 6 Oplja?kani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima. 7 Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji. 8 Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega. 9 S neba re?e presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje 10 kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji. 11 Jer ?e te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat ?e te. 12 Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome 13 koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje. PSALAM 77 76mišljanje nad Izraelovom prošloš?u

77

17 Zborovo?i. Po Jedutunu. Asafov. Psalam. 2 Glasom svojim Bogu vapijem, glas mi se Bogu diže i on me ?uje. 4 Spominjem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, daha mi nestane. 5 Vje?e moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti. 6 Mislim na drevne dane i sje?am se davnih godina; 7 razmišljam no?u u srcu, mislim, i duh moj ispituje: 8 "Ho?e li Gospodin odbaciti zauvijek i ho?e li ikad još biti milostiv? 9 Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obe?anje propalo za sva pokoljenja? 10 Zar Bog je zaboravio da se smiluje, ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?" 11 I govorim: "Ovo je bol moja: promijenila se desnica Višnjega." 12 Spominjem se djela Jahvinih, sje?am se tvojih pradavnih ?udesa. 13 Promatram sva djela tvoja, razmatram ono što si u?inio. 14 Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš? 15 Ti si Bog koji ?udesa stvaraš, na pucima si pokazao silu svoju. 16 Mišicom si izbavio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. 17 Vode te ugledaše, Bože, ugledaše te vode i ustuknuše, bezdani se uzburkaše. 18 Oblaci prosuše vode, oblaci zatutnjiše gromom i tvoje strijele poletješe. 19 Grmljavina tvoja u vihoru zaori, munje rasvijetliše krug zemaljski, zemlja se zatrese i zadrhta. 20 Kroz more put se otvori tebi i tvoja staza kroz vode goleme, a tragova tvojih nitko ne vidje. 21 Ti si svoj narod vodio kao stado rukama Mojsija i Arona. PSALAM 78 77ijest Izraela - u?iteljica života

78

18 Pou?na pjesma. Asafova. Poslušaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho rije?ima usta mojih! 2 Otvorit ?u svoja usta na pouku, iznijet ?u tajne iz vremena davnih. 3 Ono što ?usmo i saznasmo, što nam kazivahu oci, 4 ne?emo kriti djeci njihovoj, predat ?emo budu?em koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela ?udesna što ih u?ini. 5 Svjedo?anstvo podiže on u Jakovu, Zakon postavi u Izraelu, da ono što naredi ocima našim oni djeci svojoj objave, 6 da sazna budu?i naraštaj, i sinovi koji ?e se roditi da djeci svojoj kazuju 7 da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, ve? da vrše zapovijedi njegove, 8 kako ne bi bili, kao oci njihovi, naraštaj buntovan, prkosan - naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran. 9 Sinovi Efrajimovi, ratnici s lukom, u dan bitke okrenuše le?a. 10 Saveza s Bogom ne održaše i ne htjedoše hoditi po Zakonu njegovu. 11 Zaboraviše na djela njegova, na ?udesa koja im pokaza. 12 Pred njihovim ocima ?inio je znakove u Egiptu, u Soanskom polju. 13 On more razdijeli i njih prevede, vode kao nasip uzdiže. 14 Danju ih vodio oblakom, a svu no? ognjem blistavim. 15 U pustinji hrid prolomi i napoji ih obilno kao iz bezdana. 17 A oni jednako griješiše, prkosiše Višnjem u pustinji. 19 Prigovarali su Bogu i pitali: "Može li Gospod stol u pustinji prostrti? 20 Eno, udari u hrid, i voda pote?e i provreše potoci: a može li dati i kruha, i mesa pružiti svome narodu?" 21 Kad to za?u Jahve, gnjevom usplamtje: oganj se raspali protiv Jakova, srdžba se razjari protiv Izraela, 22 jer ne vjerovaše Bogu niti se u njegovu pomo? uzdaše. 23 Pa ozgo naredi oblaku i otvori brane nebeske, 25 ?ovjek blagovaše kruh Jakih; on im dade hrane do sitosti. 26 Probudi na nebu vjetar isto?ni i svojom silom južnjak dovede. 28 ) Padoše usred njihova tabora i oko šatora njihovih. 29 Jeli su i nasitili se, želju njihovu on im ispuni. 30 Još nisu svoju utažili pohlepu i jelo im još bješe u ustima, 31 kad se srdžba Božja na njih raspali: pokosi smr?u prvake njihove i mladi?e pobi Izraelove. 32 Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u ?udesna djela njegova. 33 I skon?a im dane jednim dahom i njihova ljeta naglim svršetkom. 34 Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga; 35 spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevišnji njihov otkupitelj. 36 Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu. 38 A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; ?esto je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jaroš?u. 39 Spominjao se da su pÓut i dah koji odlazi i ne vra?a se više. 40 Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju! 41 Sve nanovo iskušavahu Boga i vrije?ahu Sveca Izraelova 43 ni znakova njegovih u Egiptu, ni ?udesnih djela u polju Soanskom. 44 U krv im pretvori rijeke i potoke, da ne piju. 45 Posla na njih obade da ih žderu i žabe da ih more. 46 I predade skakavcu žetvu njihovu, i plod muke njihove ždera?u. 47 Vinograde im tu?om udari, a mrazom smokvike njihove. 48 I predade grÓadu njihova goveda i munjama stada njihova. 49 Obori na njih svu žestinu gnjeva svog, jarost, bijes i nevolju: posla na njih an?ele nesre?e. 50 I put gnjevu svojem otvori: ne poštedje im život od smrti, životinje im izru?i pošasti. 51 Pobi u Egiptu sve prvoro?eno, prvence u šatorju Hamovu. 52 I povede narod svoj kao ovce i vo?aše ih kao stado kroz pustinju. 53 Pouzdano ih je vodio te se nisu bojali, a more je prekrilo dušmane njihove. 54 U Svetu zemlju svoju on ih odvede, na bregove što mu ih osvoji desnica. 55 Pred njima istjera pogane, konopom im podijeli baštinu, pod šatorjem njihovim naseli plemena izraelska. 56 A oni iskušavali i gn jevili Boga Višnjega i nisu držali zapovijedi njegovih. 58 Na gnjev ga nagnaše svojim uzvišicama, na ljubomor navedoše kumirima svojim. 59 Bog vidje i gnjevom planu, odbaci posve Izraela. 60 I napusti boravište svoje u Šilu, Šator u kojem prebivaše s ljudima. 61 Preda u ropstvo snagu svoju i svoju diku u ruke dušmanske. 62 Narod svoj prepusti ma?u, raspali se na svoju baštinu. 63 Mladi?e njihove oganj proguta, ne udaše se djevice njihove. 64 Sve?enici njihovi padoše od ma?a, ne zaplakaše Óudove njihove. 66 Udari otraga dušmane svoje, sramotu im vje?itu zadade. 67 On odbaci šator Josipov i Efrajimovo pleme ne odabra, 68 ve? odabra pleme Judino i goru Sion koja mu omilje. 70 Izabra Davida, slugu svojega, uze ga od torova ov?jih; 71 odvede ga od ovaca dojilica da pase Jakova, narod njegov, Izraela, baštinu njegovu. 72 I pasao ih je srcem ?estitim i brižljivim rukama vodio. PSALAM 79 78aljka nad razorenim Jeruzalemom

79

19 Psalam. Asafov. Bože, pogani, evo, provališe u baštinu tvoju, tvoj sveti Hram oskvrnuše, pretvoriše Jeruzalem u ruševine. 2 Trupla tvojih slugu dadoše za hranu pticama nebeskim, meso tvojih pobožnika zvijerima zemaljskim. 4 Postadosmo sramota susjedima svojim, podsmijeh i ruglo svima oko nas. 5 Dokle još, Jahve? Zar ?eš se svagda srditi? Zar ?e ljubomora tvoja poput ognja gorjeti? 6 Izlij gnjev na pogane koji te ne priznaju i na kraljevstva što ne zazivlju ime tvoje! 7 Jer izjedoše Jakova i opustošiše boravište njegovo. 8 Ne spominji se, protiv nas, grijeha otaca; neka nas pretekne smilovanje tvoje jer smo jadni i nevoljni. 9 Pomozi nam, Bože, pomo?i naša, zbog slave imena svojega, oslobodi nas i otpusti nam grijehe zbog imena svoga! 12 A našim susjedima vrati sedmerostruko u krilo pogrdu koju naniješe tebi, o Jahve! 13 A mi, tvoj puk i ovce paše tvoje, slavit ?emo te dovijeka, kazivat ?emo od koljena do koljena hvalu tvoju! PSALAM 80 79itva za obnovu Izraela

80

10 Zborovo?i. Po napjevu "Ljiljan svjedo?anstva". Asafov. Psalam. 3 pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom: probudi silu svoju, priteci nam u pomo?! 4 Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! 5 Jahve, Bože nad Vojskama, dokle ?eš plamtjeti, premda se moli narod tvoj? 6 Dokle ?eš nas hraniti kruhom suza i obilno pojiti suzama? 8 Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! 9 Ti prenese ?okot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. 10 Ti mu tlo pripravi, i on pusti korijenje i napuni zemlju. 12 Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke. 13 Zašto si mu srušio ogradu da ga beru svi što putem prolaze, 14 da ga pustoši vepar iz šume, da ga pasu poljske zvijeri? 15 Vrati se, Bože nad Vojskama, pogledaj s neba i vidi, obi?i ovaj vinograd: 16 zakrili što zasadi desnica tvoja, sina kog za se odgoji! 19 Ne?emo se više odmetnuti od tebe; poživi nas, a mi ?emo zazivati ime tvoje. 20 Jahve, Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! PSALAM 81 80Blagdan sjenica

81

11 Zborovo?i. Po napjevu "Tijesci". Asafov. 2 Kliknite Bogu, našoj jakosti, kli?ite Bogu Jakovljevu! 4 Zatrubite u rog za mla?aka, za uštapa, na svetkovinu našu! 5 Jer to je propis Izraelu, zapovijed Boga Jakovljeva. 6 Takav je zakon dao Josipu kad je izlazio iz zemlje Egipta. 7 Šapat tajnovit ?uh: "Oslobodih od tereta rame njegovo, ruke su mu slobodne od košare. 8 U tjeskobi si zavapio i ja te izbavih; iz gromovna oblaka odgovorih tebi, iskušah te kod voda meripskih. 9 Slušaj, pu?e moj, i ja ?u te opomenuti: o, da me poslušaš, Izraele! 11 Ja sam Jahve, Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta: otvori svoja usta da ih napunim!" 12 "Ali moj narod ne slušaše glasa moga, Izrael me ne posluša. 13 Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: neka hodi kako mu se ho?e! 14 O, kad bi me narod moj slušao, kad bi Izrael putovima mojim hodio, 15 brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove. 16 Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se i njihov bi udes bio zape?a?en zauvijek. 17 A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom i sitio ga medom iz pe?ine. PSALAM 82 81tiv nepravednih sudaca

82

12 Psalam. Asafov. Bog ustaje u skupštini "bogova", usred "bogova" sud održava. 3 Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu! 4 Izbavite potla?enog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!" 6 Rekoh doduše: "Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega! 8 Ustani, Bože, i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda. PSALAM 83 82tiv neprijatelja Izraelovih

83

13 Pjesma. Psalam. Asafov. 2 Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože! 3 Jer evo: dušmani tvoji bu?e, i mrzitelji tvoji glave podižu. 4 Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv šti?enika tvojih. 6 Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše: 7 šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci, 8 Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira. 9 I Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim. 11 koji padoše blizu En-Dora i postaše gnojivo njivi. 13 koji jednodušno vikahu: "Osvojimo krajeve Božje!" 14 Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar. 15 Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove, 16 tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom žestinom! 17 Pokrij im lice sramotom, da traže tvoje ime, Jahve! 18 Neka se stide i plaše navijek, neka se posrame i neka izginu! 83o?asni?ka pjesma

84

14 Zborovo?i. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih. 2 Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama! 3 Duša mi gine i ?ezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kli?u Bogu živomu. 4 I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje ?e položiti mlade svoje: 6 Blažen komu je pomo? u tebi dok se sprema na svete putove! 7 Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode prome?u i prva je kiša u blagoslov odijeva. 8 Snaga im raste od ?asa do ?asa: dok ne ugledaju Boga na Sionu. 9 Jahve, Bože nad Vojskama, ?uj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! 10 Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! 11 Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisu?u drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. 12 Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskra?uje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti. 13 Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda. PSALAM 85 84itva za mir

85

15 Zborovo?i. Sinova Korahovih. Psalam. 2 Zavolje opet, Jahve, zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev. 3 Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove. 4 Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga. 5 Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! 6 Zar ?eš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? 7 Zar nas ne?eš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi? 8 Pokaži nam, Jahve, milosr?e svoje i daj nam svoje spasenje. 9 Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obe?ava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. 10 Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava ?e njegova živjeti u zemlji našoj. 11 Ljubav ?e se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. 13 Jahve ?e dati blagoslov i sre?u, i zemlja naša urod svoj. 14 Pravda ?e stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih. PSALAM 86 85itva u nevolji

86

16 Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i usliši me jer sam bijedan i ubog. 2 ?uvaj dušu moju jer sam posve?en tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog; 3 o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi. 4 Razveseli dušu sluge svoga jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem. 5 Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. 6 Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog. 7 U dan tjeskobe vapijem k tebi jer ?eš me uslišati. 8 Nema ti ravna me?u bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje. 10 Jer ti si velik i ?iniš ?udesa: ti si jedini Bog. 11 U?i me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega! 12 Hvalit ?u te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit ?u ime tvoje dovijeka, 13 jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja. 14 O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred o?ima. 15 No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost. 16 Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje! 17 Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio. PSALAM 87 86a Sion - majka svih naroda

87

17 Sinova Korahovih. Psalam. Pjesma. Zdanje svoje na svetim gorama 2 ljubi Jahve; draža su mu vrata sionska nego svi šatori Jakovljevi. 3 Divote se govore o tebi, grade Božji! 4 "Rahab i Babilon brojit ?u k onima što me štuju; Filisteja i Tir i narod etiopski - i oni su ro?eni ondje." 5 O Sionu se govori: "Ovaj i onaj u njemu je ro?en! Svevišnji ga utemelji!" 6 Gospodin ?e zapisati u knjigu naroda: "Ovi su ro?eni ondje." 7 I pjevat ?e igraju?i kolo: "Svi su izvori moji u tebi!" PSALAM 88 87aj iz nevolje

88

18 Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. Zborovo?i. Po napjevu "Bolest". Za pjevanje. Pou?na pjesma. Ezrahijca Hemana. 2 Jahve, Bože moj, vapijem danju, a no?u nari?em pred tobom. 3 Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome. 4 Jer mi je duša zasi?ena patnjama, moj se život bliži Podzemlju. 5 Broje me k onima što u grob silaze, postadoh sli?an nemo?niku. 6 Me?u mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku. 7 Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan. 8 Teško me pritiš?e ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš. 9 Udaljio si od mene znance moje, Óu?ini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu iza?i. 10 Od nevolje o?i mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam. 11 Zar na mrtvima ?iniš ?udesa? Zar ?e sjene ustati i hvaliti tebe? 12 Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti? 13 Zar se u tmini objavljuju ?udesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu? 14 Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretje?em. 15 Zašto, Jahve, odbacuješ dušu moju? Zašto sakrivaš lice od mene? 16 Bijedan sam i umirem ve? od dje?aštva, klonuh nose?i tvoje strahote. 17 Preko mene prije?oše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvaše, 18 okružuju me kao voda sveudilj, optje?u me svi zajedno. 19 Udaljio si od mene prijatelja i druga: mrak mi je znanac jedini. PSALAM 89 88lospjev i molitva Bogu vjernome

89

19 Pou?na pjesma. Ezrahijca Etana. 2 O ljubavi Jahvinoj pjevat ?u dovijeka, kroza sva koljena vjernost ?u tvoju naviještati. 3 Ti re?e: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju: 4 "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome: 5 tvoje potomstvo održat ?u dovijeka, za sva koljena sazdat ?u prijestolje tvoje." 6 Nebesa veli?aju ?udesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih. 7 TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi sli?an me?u sinovima Božjim? 8 Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe. 9 Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje. 10 Ti zapovijedaš bu?nome moru, obuzdavaš silu valova njegovih; 11 ti sasje?e Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje. 12 Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu; 13 sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kli?u imenu tvojemu. 14 Tvoja je mišica snažna, ruka ?vrsta, desnica dignuta. 15 Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina kora?aju pred tobom. 16 Blago narodu vi?nu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve, 17 u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi. 18 Jer ti si ures mo?i njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša. 19 Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš. 20 Neko? si u vi?enju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh; 21 na?oh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah, 22 da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi. 23 Ne?e ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja. 24 Razbit ?u pred njim protivnike njegove, pogubit ?u mrzitelje njegove. 25 Vjernost moja i dobrota bit ?e s njime i u mome imenu rast ?e mu snaga. 26 Pružit ?u njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu. 28 A ja ?u ga prvoro?encem u?initi, najvišim me?u kraljevima svijeta. 29 Njemu ?u sa?uvati dovijeka nak lonost svoju i Savez svoj vjeran. 30 Njegovo ?u potomstvo u?initi vje?nim i prijestolje mu kao dan nebeski. 31 Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim, 32 ako li prestupe odredbe moje i ne budu ?uvali zapovijedi mojih; 33 šibom ?u kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu, 34 ali mu naklonosti svoje oduzeti ne?u niti ?u prekršiti vjernosti svoje. 35 Ne?u povrijediti Saveza svojega i ne?u pore?i obe?anja svoga. 36 Jednom se zakleh svetoš?u svojom: Davida prevariti ne?u: 37 potomstvo ?e njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce, 38 ostat ?e dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu." 39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga. 40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi. 41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci. 42 Plja?kaju ga svi što nai?u, na ruglo je susjedima svojim. 43 Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove. 44 Otupi oštricu ma?a njegova, u boju mu ne pomože. 45 Njegovu sjaju kraj u?ini, njegovo prijestolje na zemlju obori. 46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. 48 Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio! 49 Tko živ smrti vidjeti ne?e? Tko ?e od ruke Podzemlja dušu sa?uvati? 50 Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju? 51 Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana 52 s kojom nasr?u dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasr?u na korake pomazanika tvoga. 53 Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen! PSALAM 90 89kost ?ovjekova

90

10 Molitva. Mojsija, sluge Božjega. Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. 2 Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! 3 Smrtnike u prah vra?aš i veliš: "Vratite se, sinovi ljudski!" 6 jutrom cvate i sva se zeleni, a uve?er - ve? se suši i vene. 7 Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja. 8 Naše si grijehe stavio pred svoje o?i, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. 9 Jer svi naši dani pro?oše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje. 10 Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a ve?ina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle. 11 Tko ?e mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju? 12 Nau?i nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. 13 Vrati se k nama, Jahve! TÓa dokle ?eš? Milostiv budi slugama svojim! 14 Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kli?emo i da se veselimo u sve dane! 15 Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali! 16 Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! 90 Božjim okriljem

91

11Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što po?ivaš u sjeni Svemogu?ega, 2 reci Jahvi: "Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!" 3 Jer on ?e te osloboditi od zamke pti?arske, od kuge pogubne. 4 Svojim ?e te krilima zaštititi i pod njegova ?eš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! 5 Ne?eš se bojati strašila no?noga ni strelice što leti danju, 6 ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. 8 Tek što okom pogledaš, ve? ?eš vidjeti pla?u grešnika. 9 Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. 10 Ne?e te sna?i nesre?a, nevolja se ne?e priku?iti šatoru tvojemu. 11 Jer an?elima svojim zapovjedi da te ?uvaju na svim putima tvojim. 12 Na rukama ?e te nositi da se ne spotakneš o kamen. 13 Nogom ?eš gaziti lava i ljuticu, zgazit ?eš lavi?a i zmiju. 14 Izbavit ?u ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje. 15 Zazvat ?e me, a ja ?u ga uslišiti, s njim ?u biti u nevolji, spasit ?u ga i proslaviti. 91sma pravednikova

92

12 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji. 2 Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji; 3 naviještati jutrom ljubav tvoju i no?u vjernost tvoju, 4 uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru. 5 Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kli?em zbog djela ruku tvojih. 6 Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji! 7 Bezuman ?ovjek ne spoznaje, lu?ak ne shva?a. 9 a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ. 10 Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji ?e dušmani propasti; raspršit ?e se svi što ?ine zlo. 12 i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju. 14 Zasa?eni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. 15 Rod donose i u starosti, so?ni i puni svježine: 16 da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde. PSALAM 93 92ve - Kralj svemira

93

13Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven, Jahve zaodjeven mo?i i opasan. ?vrsto stoji krug zemaljski, ne?e se poljuljati. 2 ?vrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vje?nosti! 3 Rijeke podižu, Jahve, rijeke podižu glase svoje, rijeke podižu svoj bu?ni huk. 4 Ja?i od glasova voda golemih, silniji od bijesnoga mora: silan je Jahve u visinama. 5 Tvoja su obe?anja vjere predostojna, svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane! PSALAM 94 93 pravde

94

14Bože osvetni?e, Jahve, Bože osvetni?e, pokaži se. 2 Ustani ti što sudiš zemlju, po zasluzi plati oholima! 3 Dokle ?e bezbošci, Jahve, dokle ?e se bezbošci hvastati? 4 Dokle ?e brbljati, drsko govoriti, dokle ?e se bezakonici hvastati? 5 Tla?e narod tvoj, Jahve, i baštinu tvoju pritiš?u; 6 kolju udovicu i pridošlicu, sirotama život oduzimlju 7 i govore: "Jahve ne vidi! Ne opaža Bog Jakovljev!" 8 Shvatite, lude u narodu: bezumni, kad ?ete se urazumiti? 9 Onaj što uho zasadi da ne ?uje? Koji stvori oko da ne vidi? 10 Onaj što odgaja narode da ne kazni - Onaj što ljude u?i mudrosti? 11 Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne. 12 Blago onom koga ti pou?avaš, Jahve, i u?iš Zakonu svojemu: 13 da mu mir udijeliš od nesretnih dana, dok se grob kopa zlikovcu. 14 Jer ne?e Jahve odbaciti naroda svojega i svoje baštine ne?e napustiti; 15 jer ?e se pravo dosuditi pravednosti i za njom ?e i?i svi ?estiti srcem. 16 Tko ?e ustati za me protiv zlotvora? Tko ?e se zauzeti za me protiv zlo?inaca? 17 Da mi Jahve ne pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine. 18 ?im pomislim: "Noga mi posr?e", dobrota me tvoja, o Jahve, podupire. 19 Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele. 20 Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona? 22 Jahve mi je utvrda, Bog - hrid uto?išta moga. 23 Platit ?e im bezakonje njihovo, njihovom ?e ih zlo?om istrijebiti, istrijebit ?e ih Jahve, Bog naš. PSALAM 95 94iv na Božju hvalu

95

15Do?ite, kli?imo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! 2 Pred lice mu stupimo s hvalama, kli?imo mu u pjesmama! 3 Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima. 4 U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. 5 Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje na?iniše ruke njegove. 6 Do?ite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori! 7 Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih ?uva. O, da danas glas mu poslušate: 8 "Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji 9 gdje me iskušavahu o?evi vaši premda vidješe djela moja. 95ve - Kralj i Sudac

96

16Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo! 2 Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješ?ujte iz dana u dan spasenje njegovo, 3 kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima ?udesa njegova. 4 Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova! 5 Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa! 6 Slava je i veli?anstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu. 7 Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu! 8 Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i u?ite u dvorove njegove, 9 poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva! 11 Raduj se, nebo, i kli?i, zemljo! Neka hu?i more i što je u njemu! 13 pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit ?e svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj. PSALAM 97 96ve - slavni Kralj 2 Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova. 3 Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove. 4 Munje mu svijet osvjetljuju; zemlja to vidi i strepi. 6 Nebesa navješ?uju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu. 8 Sion radostan sluša, gradovi Judini kli?u zbog tvojih sudova, o Jahve! 9 Jer ti si, o Jahve, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima. 10 Jahve ljubi one koji mrze na zlo, on ?uva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruku opakih. 11 Svjetlost svi?e pravedniku i radost ?estitima u srcu. 12 Radujte se, pravednici, u Jahvi, slavite sveto ime njegovo! PSALAM 98 97ve - Kralj i Sudac

98

18 Psalam. Pjevajte Jahvi pjesmu novu, jer u?ini djela ?udesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. 2 Jahve obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. 3 Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. 4 Sva zemljo, poklikni Jahvi, raduj se, kli?i i pjevaj! 5 Zapjevajte Jahvi uz citaru, uz citaru i uza zvuke harfe; 6 uz trublje i zvuke rogova: kli?ite Jahvi kralju! 7 Neka hu?i more i što je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi! 9 Jer Jahve dolazi, dolazi suditi zemlji. Vladat ?e krugom zemaljskim po pravdi i pucima po pravici. PSALAM 99 98ve - sveti i pravedni Kralj 2 Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode. 4 Ti kralj si mo?an koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu. 5 Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto. 6 Mojsije i Aron me?u sve?enicima njegovim i Samuel me?u onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša. 7 Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade. 8 Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove. 9 Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš. PSALAM 100 99iv na Božju hvalu

100

100 Psalam. Zahvalnica. Kli?i Jahvi, zemljo sva! 2 Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu do?ite s radosnim klicanjem! 3 Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove. 4 U?ite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite! 5 Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. PSALAM 101 100dobra vladara

101

101 Davidov. Psalam. Da zapjevam o dobroti i pravdi, tebi, Jahve, da zasviram! 2 Razmatrat ?u put savršenstva: kad li ?eš k meni do?i? Hodit ?u u nedužnosti srca u domu svojemu. 3 Ne?u stavljati pred o?i svoje ništa opako. Mrzim ?ovjeka koji ?ini zlo: on ne?e biti uza me. 4 Opako ?e srce biti daleko od mene; o zlu ne?u da znadem. 5 Tko kleve?e bližnjeg u potaji, toga ?u pogubiti. ?ovjeka oholih o?iju i srca naduta ja ne podnosim. 6 Pogled upravljam k vjernima na zemlji da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedužnim taj ?e mi služiti. 7 Ne?e prebivati u ku?i mojoj tko spletke snuje. Tko govori laži, ne?e opstati pred mojim o?ima. 8 Svaki ?u dan istrebljivati sve zlikovce u zemlji; iskorijenit ?u iz grada Jahvina sve koji ?ine bezakonje. PSALAM 102 101tva u nesre?i

102

102 Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu izlijeva pred Jahvom. 2 Jahve, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da do?e! 3 Nemoj sakrivati lice od mene u dan moje nevolje! Prigni k meni uho svoje: kad te prizovem, brzo me usliši! 4 Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj. 5 Srce mi se suši kao pokošena trava i kruh svoj zaboravljam jesti. 6 Od snažnih jecaja mojih kosti mi uz kožu prionuše. 9 Svagda me grde dušmani moji; mnome se proklinju što bjesne na me. 10 Pepeo jedem poput kruha, a pi?e svoje miješam sa suzama 11 zbog tvoje ljutine i gnjeva, jer si me digao i bacio. 13 A ti, o Jahve, ostaješ dovijeka i tvoje ime kroza sva koljena. 14 Ustani, smiluj se Sionu: vrijeme je da mu se smiluješ - sada je ?as! 15 Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, žale ruševine njegove. 16 Tad ?e se pogani bojati, Jahve, imena tvojega i svi kraljevi zemlje slave tvoje 17 kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj, 18 kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove. 20 Jer Jahve gleda sa svog uzvišenog svetišta, s nebesa na zemlju gleda 21 da ?uje jauke sužnjeva, da izbavi smrti predane, 22 da se na Sionu navijesti ime Jahvino i njegova hvala u Jeruzalemu 23 kad se narodi skupe i kraljevstva da služe Jahvi. 24 Putem je istrošio sile moje, skratio mi dane. 25 Rekoh: "Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje. 26 U po?etku utemelji zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih. 27 Propast ?e, ti ?eš ostati, sve ?e ostarjeti kao odje?a. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju: 28 ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja. 29 Djeca ?e tvojih slugu živjeti u miru i potomstvo ?e njihovo trajati pred tobom. PSALAM 103 102je ljubav

103

103 Davidov. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo! 2 Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobro?instva njegova: 3 on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; 4 on ti od propasti ?uva život, kruni te dobrotom i ljubavlju; 6 Jahve ?ini pravedna djela i potla?enima vra?a pravicu, 7 Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelovim djela svoja. 8 Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. 9 Jarostan nije za vje?na vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova. 10 Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam pla?a po našim krivnjama. 11 Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. 12 Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. 13 Kako se otac smiluje dje?ici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje. 14 Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. 16 jedva ga dotakne vjetar, i ve? ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo. 18 nad onima što njegov Savez ?uvaju i pamte mu zapovijedi da ih izvrše. 19 Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhva?a. 20 Blagoslivljajte Jahvu, svi an?eli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni rije?i njegovoj! 21 Blagoslivljajte Jahvu, sve vojske njegove, sluge njegove koje ?inite volju njegovu! 22 Blagoslivljajte Jahvu, sva djela njegova, na svakome mjestu vlasti njegove: blagoslivljaj Jahvu, dušo moja! PSALAM 104 103ala Bogu Stvoritelju

104

104Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, Jahve, Bože moj, silno si velik! Odjeven veli?anstvom i ljepotom, 2 svjetloš?u ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šator, 3 na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ. 4 Vjetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu svojega. 5 Zemlju si stavio na stupove njene: ne?e se poljuljati u vijeke vjekova, 7 na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše. 8 Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio. 9 Odredio si granicu koju ne smiju prije?i, da opet ne pokriju zemlju. 10 Izvore svra?aš u potoke što žubore me?u brdima. 11 Oni poje sve živine poljske, divlji magarci že? gase u njima. 12 Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju me?u granama. 13 Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, zemlja se nasi?uje plodom tvojih ruku. 14 Ti daješ te ni?e trava za stoku i bilje na korist ?ovjeku da izvede kruh iz zemlje 15 i vino što razvedruje srce ?ovje?je; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce ?ovjeku. 16 Stabla se Jahvina napajaju hranom, cedri libanonski koje on zasadi. 17 Ondje se ptice gnijezde, u ?empresu dom je rodin. 18 Visoki bregovi daju kozorogu a pe?ine jazavcu sklonište. 19 Ti si stvorio mjesec da ozna?uje vremena i sunce znade kada ima za?i. 20 Kad razastreš tmine i no? se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske. 21 Lavi?i ri?u za plijenom i od Boga hranu traže. 22 Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje. 23 Tad ?ovjek izlazi na dnevni posao i na rad do ve?eri. 24 Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro u?inio: puna je zemlja stvorenja tvojih. 25 Eno mora, velika i široka, u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. 26 Onud prolaze nemani, Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu. 27 I sva ova bi?a željno ?ekaju da ih nahraniš na vrijeme. 28 Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima. 29 Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vra?aju. 30 Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje. 32 On pogleda zemlju i ona se potrese, dotakne bregove, oni se zadime. 33 Pjevat ?u Jahvi dokle god živim, svirat ?u Bogu svome dokle god me bude. 34 Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ?u se radovati u Jahvi. 104sna povijest Izraelova

105

105Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješ?ujte me?u narodima djela njegova! 2 Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova ?udesa! 3 Di?ite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu! 4 Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! 5 Sjetite se ?udesa koja u?ini, njegovih ?uda i sudova usta njegovih! 6 Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici! 7 On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi! 8 On se uvijek sje?a svojega Saveza, rije?i koju dade tisu?i naraštaja: 9 Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku. 10 Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vje?ni Savez, 11 govore?i: "Tebi ?u dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu." 12 Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjehu pridošlice u njoj, 13 išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu, 14 ali ne dopusti nikom da ih tla?i, kažnjavaše zbog njih kraljeve: 15 "Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!" 16 I on pozva glad na zemlju, sve zalihe uništi krušne. 17 Pred njima ?ovjeka posla: Josip u ropstvo bijaše prodan. 18 Sputaše uzama noge njegove, u gvož?e mu vrat staviše, 19 dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Jahvina ga rije? potvrdi. 20 Kralj naredi da ga driješe, narÄodÄa poglavar oslobodi njega. 21 Za doma?ina ga stavi ku?i svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga, 22 da velikaše njegove po volji u?i i starce njegove mudrosti da vodi. 23 Tad Izrael u Egipat u?e, Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji. 24 Narod svoj umnoži veoma, u?ini ga ja?im od dušmana. 25 Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da slugama njegovim opaki budu. 26 Mojsija posla, slugu svoga, Arona, kog odabra. 27 ?injahu me?u njima znake njegove i ?udesa u Kamovoj zemlji. 29 U krv im vode prometnu i pobi ribe njihove. 30 Zemljom im žabe provrvješe, prodriješe i u dvore kraljevske. 31 Re?e, i muha roj doletje i komarci u sve kraje njine. 32 Mjesto kiše grÓad im dade, ognjene munje po njihovoj zemlji. 33 Udari im lozu i smokve, polomi stabla u krajima njinim. 34 Re?e, i skakavci do?oše i bezbrojne gusjenice s njima. 35 U zemlji im proždriješe svu bilinu, proždriješe rod njihovih njiva. 36 Pobi sve prvoro?ene u njihovoj zemlji, sve prvine snage njihove. 37 Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bješe. 38 Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade. 39 Rasprostro je oblak kao pokrov i oganj da se obno? sja. 40 Zamoliše, i dovede prepelice, nebeskim ih kruhom tad nahrani. 41 Hrid rascijepi, i provri voda, pustinjom pote?e kao rijeka. 42 Tad se sjeti svete rije?i svoje što je zada sluzi svome Abrahamu. 43 Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje. 44 I dade im zemlje poganske, trud naroda baštiniše, 45 da ?uvaju naredbe njegove i zakone da mu paze. Aleluja! PSALAM 106 105alna ispovijest Božjeg naroda

106

106 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vje?na ljubav njegova! 3 Blaženi što drže naredbe njegove i ?ine pravo u svako doba! 4 Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim 5 da uživam sre?u izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se baštinom ponosim. 6 Zgriješismo kao oci naši, ?inismo bezakonje, bezbožno radismo. 7 Oci naši u Egiptu, nehajni za ?udesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, ve? na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru. 9 Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed valÄa kao kroz pustinju. 10 Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana. 11 I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih. 12 Vjerovahu rije?ima njegovim i hvale mu pjevahu. 13 Zaboraviše brzo djela njegova, ne uzdaše se u volju njegovu. 14 Pohlepi se daše u pustinji, iskušavahu Boga u samo?i. 16 Zavidješe tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve. 17 Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo. 18 Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga. 19 Na?iniše tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu. 20 Zamijeniše Slavu svoju likom bika što proždire travu. 21 Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja ?ine?i 22 i ?udesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru. 25 Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Jahvina. 28 Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih. 29 Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci. 31 U zasluge to mu u?e u sva pokoljenja dovijeka. 32 Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih, 33 jer mu duh ve? ogor?iše, nesmotrenu rije? izusti. 34 I ne istrijebiše naroda za koje im Jahve bješe naredio. 35 S poganima miješahu se, nau?iše djela njina. 36 Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka. 37 Žrtvovahu sinove svoje i svoje k?eri zlodusima. 38 Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i k?eri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana, 39 djelima se svojim uprljaše, u?iniše preljub svojim nedjelima. 40 Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština. 41 Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini. 42 Mu?ili ih neprijatelji i tla?ili rukom svojom. 44 On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve za?u 45 i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosr?u svome. 46 U?ini da na?u milost u onih što ih bjehu zarobili. 47 Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo. 48 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amen! Aleluja!" PSALAM 107 106spasava ?ovjeka iz svake nevolje

107

107Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova! 3 i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. 5 Gladni su bili, že?u izmoreni, duša je klonula u njima. 6 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja. 7 Pravim ih putem pÓovede da stignu ka gradu naseljenu. 8 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za ?udesa njegova sinovima ljudskim! 9 Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima. 10 U mraku sje?ahu i u tmini, sputani bijedom i gvož?ima, 11 jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega. 12 Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne. 13 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 14 Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. 15 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za ?udesa njegova sinovima ljudskim! 16 Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune. 18 svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni do?oše. 19 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 20 Rije? svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. 21 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za ?udesa njegova sinovima ljudskim! 23 Oni koji la?ama zaploviše morem da po vodama silnim trguju: 24 oni vidješe djela Jahvina, ?udesa njegova na pu?ini. 25 On re?e i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora. 26 Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula. 27 Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala. 28 Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 29 Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. 30 Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. 31 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za ?udesa njegova sinovima ljudskim! 32 Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vije?u staraca! 33 On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju; 34 plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zlo?e žitelja njezinih. 35 On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore 36 i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje ?e živjeti. 37 Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu. 38 I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše. 39 Prorije?eni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja. 40 Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespu?u pustom lutaju. 107alnica Jahvi i usrdna molba za pomo?

108

108 Pjesma. Psalam. Davidov. 2 Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ?u i svirati. 3 Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ?u zoru jutarnju. 4 Hvalit ?u te, Jahve, me?u narodima, me?u pucima tebi ?u pjevati, 5 jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost. 7 Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas! 9 Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje! 10 Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ?u baciti obu?u, nad Filistejcem slaviti pobjedu!" 11 Tko ?e me dovesti do utvr?ena grada, tko ?e me dovesti do Edoma? 12 Zar ne?eš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar ne?eš više, Bože, sa ?etama našim? 13 Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomo? ništavna! 14 S Božjom pomo?u hrabro ?emo se boriti, Bog ?e zgaziti naše dušmane. PSALAM 109 108iv podmuklih neprijatelja

109

109 Zborovo?i. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti! 2 Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim, 3 rije?ima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju. 4 Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim. 5 Uzvra?aju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju. 12 Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siro?adi njegovoj! 13 Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo! 15 nek budu svagda Jahvi pred o?ima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!" 16 Jer se ne spomenu da ?ini milosr?e, ve? proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše ?ovjeka srca shrvana. 19 Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše! 21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja! 22 Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni. 24 Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša. 25 Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide. 26 Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi! 31 jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca. PSALAM 110 109ja - kralj, sve?enik, pobjednik

110

110 Psalam. Davidov. Rije? Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! 2 Žezlo tvoje mo?i protegnut ?e Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja! 3 Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici." 4 Zakleo se Jahve i ne?e se pokajati: "Dovijeka ti si sve?enik po redu Melkisedekovu!" 5 Gospodin ti je zdesna, on ?e oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega. 110ala Božjim djelima

111

111 Aleluja! $ALEF Hvalit ?u Jahvu svim srcem svojim $BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj. $GIMEL 3 Sjajno je i veli?anstveno djelo njegovo, $VAU i pravda njegova ostaje dovijeka. $ZAJIN 4 ?udesima svojim spomen postavi, $HET blag je Jahve i milosrdan. $TET 5 Hranu dade štovateljima svojim, $JOD dovijeka se sje?a svoga Saveza. $KAF 6 Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana. $MEM 7 Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, $NUN stalne su sve naredbe njegove, $SAMEK 8 utvr?ene za sva vremena, dovijeka, $AJIN sazdane na istini i na pravdi. $PE 9 On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i ?asno ime njegovo! $REŠ 10 Po?etak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro ?ine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka! PSALAM 112 111ala pravednika

112

112 Aleluja! $ALEF Blago ?ovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL 2 mo?no ?e mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu ?e pokoljenju po?ivati blagoslov. $HE 3 Blagostanje i bogatstvo bit ?e u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN 5 Dobro je ?ovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF 6 Dovijeka ne?e on posrnuti: $LAMED u vje?nome ?e spomenu biti pravednik. $MEM 8 Hrabro mu je srce, ni?eg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE 9 On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo ?e se ?elo slavno uzdi?i. $REŠ 10 Ljutito ?e to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat ?e zubima i venuti, $TAU propast ?e želja opakih. PSALAM 113 112 slave i milosr?a

113

113 Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino! 2 Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka! 3 Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino! 4 Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. 5 Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje 6 i gleda odozgo nebo i zemlju? 7 Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha 8 da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda. 9 Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne. PSALAM 114 113Pashalna himna

114

114 Aleluja! Kad iza?e Izrael iz Egipta i ku?a Jakovljeva iz naroda barbarskog, 2 Judeja mu posta svetište, a Izrael kraljevstvo njegovo. 3 Vidje more i uzma?e, a Jordan ustuknu. 4 Bregovi skakahu poput ovnova i brežuljci poput jaganjaca. 5 Što ti je, more, da uzmi?eš? Jordane, zašto natrag okre?eš? 6 Bregovi, zašto ska?ete poput ovnova i vi, brežuljci, poput jaganjaca? 7 Drš?i, zemljo, pred licem Gospodnjim, pred licem Boga Jakovljeva. 8 On hrid pretvara u slap vodeni i stijenu u izvor vode. PSALAM 115 113Jedini pravi Bog

115

115Ne nama, o Jahve, ne nama, ve? svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje. 2 Zašto da govore pogani: "TÓa gdje je Bog njihov?" 3 Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi to u?ini. 4 Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo. 5 Usta imaju, a ne govore, o?i imaju, a ne vide. 6 Uši imaju, a ne ?uju, nosnice, a ne mirišu. 7 Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju; glas im iz grla ne izlazi. 8 Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. 9 Dome Izraelov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomo?nik njihov. 10 Dome Aronov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomo?nik njihov. 11 Štovatelji Jahvini, u Jahvu se uzdajte! - On je štit i pomo?nik njihov. 13 blagoslovit ?e one koji se Jahve boje - i male i velike. 14 Umnožio vas Jahve, vas i vaše sinove! 15 Blagoslovio vas Jahve koji stvori nebo i zemlju! 16 Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima ?ovje?jim. 17 Ne, Jahvu mrtvi ne hvale, nitko od onih što si?u u Podzemlje. 18 Mi živi, mi Jahvu slavimo sada i dovijeka. Aleluja. PSALAM 116 114ahvalnica

116

116Ljubim Jahvu jer ?uje vapaj molitve moje: 2 uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. 3 Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. 4 Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!" 5 Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun su?uti je Bog naš. 6 Jahve ?uva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. 7 Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj. 8 On mi život od smrti izbavi, o?i moje od suza, noge od pada. 9 Hodit ?u pred licem Jahvinim u zemlji živih. 10 Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma." 11 U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je ?ovjek lažac!" 12 Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je u?inio? 13 Uzet ?u ?ašu spasenja i zazvat ?u ime Jahvino. 14 Izvršit ?u Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim. 15 Dragocjena je u o?ima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. 16 Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje. 17 Tebi ?u prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ?u ime Jahvino. 18 Izvršit ?u Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim, 19 u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme! PSALAM 117 116v na hvalu

117

117 Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi! 2 Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka! PSALAM 118 117d za Blagdan sjenica

118

118 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vje?na ljubav njegova! 2 Neka rekne dom Izraelov: "Vje?na je ljubav njegova!" 3 Neka rekne dom Aronov: "Vje?na je ljubav njegova!" 4 Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vje?na je ljubav njegova!" 5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi. 6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može? 7 Jahve je sa mnom, pomo? moja, i zbunjene gledam dušmane. 10 Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih. 11 Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih. 12 Opkoliše me poput p?ela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih. 13 Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože. 14 Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. 15 ?uj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica, 16 Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica! 17 Ne, umrijeti ne?u nego živjeti i kazivat ?u djela Jahvina. 18 Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. 20 "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!" 21 Zahvalit ?u ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. 22 Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. 23 Jahvino je to djelo: kakvo ?udo u o?ima našim! 24 Ovo je dan što ga u?ini Jahve: kli?imo i radujmo se njemu! 25 O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sre?u nam daj! 26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina! 27 Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s gran?icama u ruci sve do rogova žrtvenika. 28 Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. 29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vje?na ljubav njegova! PSALAM 119 118ala Božjem zakonu $ALEF

119

119Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! 2 Blaženi oni koji ?uvaju propise njegove, ?itavim srcem njega traže; 3 koji ne ?ine bezakonje, ve? hode putovima njegovim. 4 Naredbe si svoje dao da se brižno ?uvaju. 5 O, kad bi ?vrsti bili putovi moji da tvoja ?uvam pravila! 6 Ne?u se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje. 7 Slavit ?u te u ?estitosti srca kad nau?im sudove pravde tvoje. 8 Tvoja ?u pravila ?uvati: ne zapusti me nikada! $BET 9 Kako ?e mladi? ?istim sa?uvati put svoj? ?uvaju?i rije?i tvoje. 10 Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. 11 U srce pohranih rije? tvoju da protiv tebe ne sagriješim. 12 Blagoslovljen si, o Jahve, nau?i me svojim pravilima. 13 Usnama svojim navješ?ujem sudove usta tvojih. 14 Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu. 17 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje rije?i ?uvam. 18 Otvori o?i moje da gledam divote tvoga Zakona! 19 Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati! 20 Duša mi gine u svako doba žude?i za tvojim odlukama. 21 Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih. 22 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja ?uvam propise. 24 Jer tvoja su svjedo?anstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET 25 Moja duša leži u prašini: po rije?i svojoj vrati mi život. 26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me ?uo: pravilima me svojim nau?i. 28 Suze roni duša moja od žalosti: po rije?i svojoj ti me podigni! 29 Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari! 30 Put istine ja sam odabrao, pred o?i sam stavio odluke tvoje. 31 Uz propise tvoje ja ?vrsto prianjam, o J ahve, nemoj me postidjeti! 32 Ja kro?im putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE 33 Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ?u je ?uvati do kraja. 34 Pou?i me da se tvoga držim Zakona i ?uvat ?u ga svim srcem. 35 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam. 36 Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi! 37 Odvrati moje o?i da ne vide ništavost, život mi ?uvaj na putu svojemu! 38 Ispuni svom sluzi obe?anje koje si onima dao što te se boje. 39 Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi. 40 Evo, ?eznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU 42 Odgovorit ?u onima koji me ruže, jer se uzdam u rije? tvoju. 43 Od mojih usta ne oduzmi rije? istine, jer se uzdam u sudove tvoje. 44 Tvoj ?u Zakon ?uvati uvijek i dovijeka. 45 Hodit ?u putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem. 47 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim. 48 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN 49 Spomeni se svoje rije?i sluzi svojem kojom si mi dao nadu. 50 U nevolji sva mi je utjeha što mi život ?uva rije? tvoja. 51 Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam. 52 Sje?am se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi. 53 Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju. 54 Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem. 55 No?u se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj ?uvam Zakon. 56 Evo što je želja moja: ?uvati tvoje odredbe. $HET 57 Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje ?uvam rije?i. 58 Svim srcem lice tvoje ganuti ho?u: smiluj mi se po svom obe?anju. 59 Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedo?anstvu upravio noge. 60 Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje ?uvam. 61 Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam. 62 U pono?i ustajem da te slavim zbog pravednih tvo jih odluka. 63 Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje ?uvaju naredbe. 64 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nau?i me odredbama svojim. $TET 65 U?inio si dobro svom sluzi, Jahve, po rije?i svojoj. 66 Nau?i me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem. 67 Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju ?uvam rije?. 68 Ti si tako dobar i dobrostiv: nau?i me pravilima svojim. 69 Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih. 70 Srce im je poput sala beš?utno, a ja uživam u tvom Zakonu. 71 Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja nau?io pravila. 72 Draži mi je zakon usta tvojih no tisu?e zlatnika i srebrnika. $JOD 73 Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da nau?im zapovijedi tvoje. 75 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio. 81 Duša moja gine za tvojim spasenjem rije? tvoju željno ?ekam. 82 O?i mi ?eznu za tvojom besjedom: kad ?eš mi donijeti utjehu? 83 Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih. 84 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ?eš suditi progonitelje moje? 85 Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu. 86 Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi. 87 Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam. 88 Po svojoj me milosti poživi i ?uvat ?u svjedo?anstvo tvojih usta. $LAMED 89 Dovijeka, o Jahve, rije? tvoja ostaje, stalna poput nebesa. 90 od koljena do koljena tvoja je vjernost; u?vrstio si zemlju i ona stoji. 91 Po tvojim zakonima stoje za uvijek jer sve tebi služi. 92 Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj. 94 Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe. 95 Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise. 96 Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM 97 O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam. 98 Tvoja me zapovijed mudrijim u?ini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vje?ito. 99 Umniji sam od svih svojih u?itelja jer razmišljam o svjedo?anstvima tvojim. 100 Razumniji sam i od staraca jer tvoje ?uvam naredbe. 101 Zla puta klone mi se noge da rije? tvoju sa?uvam. 102 Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me pou?io. 103 Kako su slatke nepcu mom rije?i tvoje, od meda su sla?e ustima mojim. 104 Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN 105 Tvoja rije? nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. 107 U nevolji sam velikoj, Jahve, po rije?i me svojoj poživi. 108 Prinose usta mojih primi, Jahve, u?i me sudovima svojim. 109 Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam. 110 Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skre?em od tvojih naredaba. 111 Svjedo?anstva tvoja vje?na su mi baština, ona su radost mome srcu. 112 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK 113 Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj. 114 Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se rije? ja uzdam. 115 Odstupite od mene, zlikovci: držat ?u zapovijedi Boga svoga. 116 Podrži me po svom obe?anju i živjet ?u; nemoj da se u svojoj nadi postidim. 117 Pomozi mi i spasit ?u se, na tvoja ?u pravila svagda paziti. 118 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova. 120 Moje tijelo drš?e od straha pred tobom , sudova tvojih ja se bojim. $AJIN 121 ?inim što je pravo i pravedno, ne predaj me tla?iteljima mojim. 122 Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice! 123 Moje o?i ginu od ?ežnje za spasenjem tvojim, za tvojom rije?i pravednom. 124 U?ini sluzi svom po svojoj dobroti i nau?i me pravilima svojim. 125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise. 126 ?as je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj. 127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo. 128 Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE 129 Divna su tvoja svjedo?anstva, stoga ih ?uva duša moja. 130 Objava rije?i tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje. 131 Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer ?eznem za zapovijedima tvojim. 132 Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje. 133 Korake mi upravljaj po svom obe?anju da nikakva opa?ina ne ovlada mnome. 134 Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ?u ?uvati. 135 Licem svojim obasjaj slugu svog i nau?i me pravilima svojim! 136 Potoci suza potekoše mi iz o?iju jer se Zakon tvoj ne ?uva. $SADE 137 Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji. 138 Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma. 139 Revnost me moja izjeda jer moji tla?itelji zaboravljaju rije?i tvoje. 140 Tvoje su rije?i prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi. 141 Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam. 142 Pravda je tvoja pravda vje?ita i Zakon tvoj sama istina. 144 Vje?na je pravda tvojeg svjedo?anstva, prosvijetli me i živjet ?u. $KOF 145 Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ?u pravila ?uvati. 147 Pretje?em zoru i molim za pomo?, u tvoje se rije?i uzdam. 148 O?i moje straže no?ne pretje?u da razmišljam o besjedi tvojoj. 149 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me. 150 Primi?u se koji me podlo progone, dalek o su oni od Zakona tvojega. 151 A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje. 152 Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ 153 Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih. 154 Parnicu moju brani, po svom obe?anju poživi me! 155 Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare. 156 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me. 157 Mnogi me progone i tla?e, od tvojih svjedo?anstava ja ne odstupam. 158 Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih rije?i ne ?uvaju. 159 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me. 160 Srž je rije?i tvoje istina, vje?an je sud pravde tvoje. $ŠIN 162 Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena. 163 Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon. 164 Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih. 165 Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spoti?u. 166 Pomo? tvoju ?ekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam. 167 Moja duša ?uva propise tvoje i ljubi ih veoma. 168 ?uvam tvoje naredbe i svjedo?anstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU 174 Jahve, za tvojim spasenjem ?eznem, uživam u tvom Zakonu. 119ijatelj mira

120

120 Hodo?asni?ka pjesma Kad bijah u nevolji, Jahvi zavapih i on me usliša. 2 Jahve, izbavi dušu moju od usana prijevarnih, od zlobna jezika! 3 Kojim zlom da te prokunem, zlobni jezi?e? 4 Strelicama oštrim iz ratni?ke ruke i ugljevljem žarkim. 5 Jao meni što mi je boraviti u Mešeku i stanovati u šatorima kedarskim! 6 Predugo mi duša mora živjeti s mrziteljima mira. 7 Kada o miru govorim, oni sile na rat. PSALAM 121 120e - ?uvar Izraelov

121

121 Hodo?asni?ka pjesma. K brdima o?i svoje uzdižem: odakle ?e mi do?i pomo?? 2 Pomo? je moja od Jahve koji stvori nebo i zemlju. 3 Tvojoj nozi on posrnuti ne da i ne?e zadrijemati on, ?uvar tvoj. 4 Ne, ne drijema i ne spava on, ?uvar Izraelov. 5 Jahve je ?uvar tvoj, Jahve je zasjen tvoj s desne tvoje! 6 Ne?e ti sunce nauditi danju ni mjesec no?u. 7 ?uvao te Jahve od zla svakoga, ?uvao dušu tvoju! 8 ?uvao Jahve tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka. PSALAM 122 121rav Jeruzalemu

122

122 Hodo?asni?ka pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Jahvin!" 2 Eto, noge nam ve? stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. 3 Jeruzaleme, grade ?vrsto sazdani i kao u jedno saliveni! 4 Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina, po Zakonu Izraelovu, da slave ime Jahvino. 5 Ondje stoje suda?ke stolice, stolice doma Davidova. 6 Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! 7 Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim pala?ama! 8 Radi bra?e i prijatelja svojih klicat ?u: "Mir tebi!" 9 Radi Doma Jahve, Boga našega, za sre?u tvoju ja ?u moliti. PSALAM 123 122tva nevoljnikova

123

123 Hodo?asni?ka pjesma. O?i svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš. 2 Evo, kao što su uprte o?i slugu u ruke gospodara i o?i sluškinje u ruke gospodarice tako su o?i naše uprte u Jahvu, Boga našega, dok nam se ne smiluje. 3 Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira. 4 Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih. PSALAM 124 123e, spasitelj Izraelov

124

124 Hodo?asni?ka pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio - neka slobodno rekne Izrael - 2 da nije Jahve za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama, 3 žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas, 4 voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela, 5 vode pobješnjele sve nas potopile. 6 Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade za plijen zubima njihovim! 7 Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo! 8 Pomo? je naša u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju. PSALAM 125 124štiti svoje

125

125 Hodo?asni?ka pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomi?e se, ostaje dovijeka. 2 Bregovi okružuju Jeruzalem: Jahve okružuje narod svoj odsada i dovijeka. 3 I ne?e vladati žezlo bezbožni?ko nad udesom pravednih, da ne bi pravedni ruke za bezakonjem pružili. 4 U?ini, Jahve, dobro dobrima i ?estitima u srcu. 125ma povratnika 2 Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja. Me?u poganima tad se govorilo: "Velika im djela Jahve u?ini!" 3 Velika nam djela u?ini Jahve: opet smo radosni! 5 Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi. 6 Išli su pla?u?i nose?i sjeme sjetveno: vra?at ?e se s pjesmom, nose?i snoplje svoje. PSALAM 127 126anje Providnosti

127

127 Hodo?asni?ka pjesma. Salomonova. Ako Jahve ku?u ne gradi, uzalud se mu?e graditelji. Ako Jahve grad ne ?uva, uzalud stražar bdi. 2 Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u no? sjediti, vi što jedete kruh muke: miljenicima svojim u snu on daje. 3 Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. 4 Strelica u ruci ratnika - to su sinovi mladosti. 5 Blago ?ovjeku koji njima napuni tobolac, ne?e se postidjeti kad se prÓeo bude s dušmanom na vratima. PSALAM 128 127oslov vjerniku

128

128 Hodo?asni?ka pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2 Plod ruku svojih ti ?eš uživati, blago tebi, dobro ?e ti biti. 4 Eto, tako ?e biti blagoslovljen ?ovjek koji se Jahve boji! 5 Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sre?u Jeruzalema sve dane života svog! 6 Vidio djecu svojih sinova, mir nad Izraelom! PSALAM 129 128iv neprijatelja Siona

129

129 Hodo?asni?ka pjesma. "Mnogo su me od mladosti tla?ili" - neka rekne sad Izrael! 2 "Mnogo su me od mladosti tla?ili, ali me ne svladaše. 3 Po le?ima su mojim ora?i orali, duge brazde povla?ili. 7 Žetelac njome ne napuni ruku ni naru?je onaj koji veže snopove. 129danje u Boga

130

130 Hodo?asni?ka pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: 2 Gospodine, ?uj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja! 3 Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko ?e opstati? 5 U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda rije?. 6 Duša moja ?eka Gospodina više no zoru straža no?na; više no zoru straža no?na 8 on ?e otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. PSALAM 131 130inji pokoj u Bogu

131

131 Hodo?asni?ka pjesma. Davidova. O Jahve, ne gordi se moje srce niti se o?i uznose. Ne idem za stvarima velikim ni za ?udima što su iznad mene. 2 Ne, ja sam se smirio i upokojio dušu svoju; kao dojen?e na grudima majke, kao dojen?e duša je moja u meni. 3 U Jahvu se, Izraele, uzdaj odsada dovijeka. PSALAM 132 131odišnjicu prijenosa Kov?ega saveza

132

132 Hodo?asni?ka pjesma. 2 Spomeni se, o Jahve, Davida i sve revnosti njegove: kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj: 5 dok Jahvi mjesto ne na?em, boravište Snazi Jakovljevoj." 6 Eto, ?usmo za nj u Efrati, na?osmo ga u Poljima jaarskim. 7 U?imo u stan njegov, pred noge mu padnimo! 8 "Ustani, o Jahve, po?i k svom po?ivalištu, ti i Kov?eg sile tvoje! 10 Poradi Davida, sluge svojega, ne odvrati lica od svog pomazanika!" 11 Jahve se zakle Davidu zakletvom tvrdom od koje ne?e odustati: "Potomka tvoje utrobe posadit ?u na prijestolje tvoje. 13 Jer Jahve odabra Sion, njega zaželje sebi za sjedište. 14 "Ovo mi je po?ivalište vje?no, boravit ?u ovdje jer tako poželjeh. 15 Žitak ?u njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom. 16 Sve?enike njegove u spas ?u odjenuti, sveti ?e njegovi kliktati radosno. 17 U?init ?u da ondje za Davida rog izraste, pripravit ?u svjetiljku za svog pomazanika. 132ska sloga

133

133 Hodo?asni?ka pjesma. Davidova. Gle, kako je dobro i kako je milo kao bra?a zajedno živjeti: 2 kao na glavi ulje dragocjeno što slazi na bradu, bradu Aronovu, što slazi na skute haljina njegovih; 3 kao rosa s Hermona što slazi na brdo Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i život dovijeka. PSALAM 134 133e hvale u Hramu

134

134 Hodo?asni?ka pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u Domu Jahvinu, u no?nim satima! 2 Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte! 3 "Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!" PSALAM 135 134bena pjesma

135

135 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine 2 koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega! 3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko! 4 Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu. 5 Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar. 6 Što god se Jahvi svidi, to ?ini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima. 7 Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih. 8 On Egiptu pobi prvoro?ence, ljude i stoku podjednako. 9 On u?ini znamenja i ?udesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih. 10 On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve mo?ne: 11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska. 12 I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom. 13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena. 14 Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv. 15 Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo: 16 usta imaju, a ne govore; o?i imaju, a ne vide; 17 uši imaju, a ne ?uju; i nema daha u ustima njihovim. 18 Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. 19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj! 20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte! 21 Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu! PSALAM 136 135nija zahvalnica

136

136 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vje?na je ljubav njegova! 2 Hvalite Boga nad bogovima: vje?na je ljubav njegova! 3 Hvalite Gospodara nad gospodarima: vje?na je ljubav njegova! 4 Jedini on u?ini ?uda velika: vje?na je ljubav njegova! 5 Mudro sazda on nebesa: vje?na je ljubav njegova! 6 On utvrdi zemlju nad vodama: vje?na je ljubav njegova! 7 On na?ini svjetlila velika: vje?na je ljubav njegova! 8 Sunce da vlada danom: vje?na je ljubav njegova! 9 Mjesec i zvijezde da vladaju no?u: vje?na je ljubav njegova! 10 On pobi prvoro?ence Egiptu: vje?na je ljubav njegova! 11 Izvede Izraela iz njega: vje?na je ljubav njegova! 12 Mišicom jakom, rukom ispruženom: vje?na je ljubav njegova! 13 On Crveno more razdvoji: vje?na je ljubav njegova! 14 Provede Izraela posred voda: vje?na je ljubav njegova! 15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vje?na je ljubav njegova! 16 On narod svoj vo?aše pustinjom: vje?na je ljubav njegova! 17 On udari kraljeve velike: vje?na je ljubav njegova! 18 I pogubi kraljeve mo?ne: vje?na je ljubav njegova! 19 Sihona, kralja amorejskog: vje?na je ljubav njegova! 20 Oga, kralja bašanskog: vje?na je ljubav njegova! 21 I njihovu zemlju dade u baštinu: vje?na je ljubav njegova! 22 U baštinu Izraelu, sluzi svome: vje?na je ljubav njegova! 23 On se spomenu nas u poniženju našem: vje?na je ljubav njegova! 24 Od dušmana nas naših oslobodi: vje?na je ljubav njegova! 25 On daje hrane svakom tijelu: vje?na je ljubav njegova! 26 Hvalite Boga nebeskog: vje?na je ljubav njegova! PSALAM 137 136nanikova pjesma

137

137Na obali rijeka babilonskih sje?asmo i plakasmo spominju?i se Siona; 2 o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali. 3 I tada naši tamni?ari zaiskaše od nas da pjevamo, porobljiva?i naši zaiskaše da se veselimo: "Pjevajte nam pjesmu sionsku!" 4 Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tu?inskoj! 7 Ne zaboravi, Jahve, sinovima Edoma kako su u dan kobni Jeruzalemov vikali oni: "Rušite! Srušite ga do temelja!" 8 K?eri babilonska, pustošiteljice, blažen koji ti vrati milo za drago za sva zla što si nam ih nanijela! 9 Blažen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojen?ad! PSALAM 138 137ma zahvalnica

138

138 Davidov. Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca jer si ?uo rije?i mojih usta. Pred licem an?ela pjevam tebi, 2 bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzveli?ao obe?anje svoje. 3 Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. 6 Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. 8 Jahve, što ja po?eh, ti dovrši! Jahve, vje?na je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti! PSALAM 139 138ala Sveznaju?eg

139

139 Zborovo?i. Davidov. Jahve, proni?eš me svega i poznaješ, 2 ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti ve? misli moje poznaješ. 3 Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, znani su ti svi moji putovi. 4 Rije? mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve ve? znadeš. 5 S le?a i s lica ti me obuhva?aš, na mene si ruku svoju stavio. 6 Znanje to odve? mi je ?udesno, previsoko da bih ga doku?io. 7 Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? 8 Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si. 9 Uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj 10 i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. 12 ni tmina tebi ne?e biti tamna: no? sjaji kao dan i tama kao svjetlost. 13 Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu maj?inu. 14 Hvala ti što sam stvoren tako ?udesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, 15 kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. 16 O?i tvoje ve? tada gledahu djela moja, sve ve? bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi odre?eni dok još ne bješe ni jednoga. 17 Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedoku?ivi, kako li je neprocjenjiv zbroj njihov. 18 Da ih brojim? Više ih je nego pijeska! Do?em li im do kraja, ti mi preostaješ! 20 Jer podmuklo se bune protiv tebe, uzalud se dižu tvoji dušmani. 21 Jahve, zar da ne mrzim tvoje mrzitelje? Zar da mi se ne gade protivnici tvoji? 22 Mržnjom dubokom ja ih mrzim i držim ih svojim neprijateljima. 23 Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: 24 pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vje?nim! PSALAM 140 139tva za izbavljenje

140

140 Zborovo?i. Psalam. Davidov. 2 Izbavi me, Jahve, od ?ovjeka zlobna, zaštiti me od ?ovjeka nasilna: 3 od onih koji pakosti u srcu smišljaju i ?itav dan za?inju kavge. 4 Kao zmije bruse jezike svoje, pod usnama im je otrov ljuti?in. 5 Spasi me, Jahve, od ruku zlotvora, ?uvaj me od ?ovjeka nasilna koji ho?e da mi noga posrne. 6 Oholice mi potajno nastavljaju zamku, užetima mrežu pletu, kraj puta klopke mi stavljaju. 7 Zavapih Jahvi: "Ti si Bog moj! Poslušaj, o Jahve, krik mojih molitava! 8 Jahve, Gospode moj, spasitelju silni moj, u dan boja zakloni mi glavu!" 9 Ne daj da se ispune želje zlotvora, ne daj da svoje on izvrši namjere! 13 Znam da ?e Jahve dati pravo ubogu i pravicu siromasima. 14 Zaista, pravedni ?e tvoje ime slaviti, pred tvojim ?e licem boraviti ?estiti. PSALAM 141 140tva u kušnji i progonstvu

141

141 Psalam. Davidov. Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem! 3 Na usta mi, Jahve, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih! 4 Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno po?inim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih! 6 Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet ?e kako blage bjehu rije?i moje. 7 Kao kad ora? ore i para zemlju, tako ?e im se na rubu Podzemlja kosti rasuti. 8 U te su, Jahve, uprte o?i moje, k tebi se utje?em, ne daj da mi duša propadne! 9 ?uvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zlo?inaca! 141tva progonjenog

142

142 Pou?na pjesma. Davidova. Kad bijaše u spilji. Molitva. 2 Iz svega glasa vapijem Jahvi, iz svega glasa Jahvu zaklinjem. 3 Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem. 4 Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ. Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku staviše. 5 Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene. Nemam kamo pobje?i, nitko za život moj ne mari. 6 K tebi, Jahve, vapijem; govorim: ti si mi uto?ište, ti si dio moj u zemlji živih. 7 Poslušaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su mo?niji. 8 Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu. Oko mene ?e se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni. PSALAM 143 142zna molitva

143

143 Psalam. Davidov. Jahve, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši! 2 Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! 3 Dušmanin mi dušu progoni, o zemlju pritisnu život moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli. 4 Duh moj ve? zamire u meni, srce mi trne u grudima. 5 Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam. 7 Usliši me brzo, o Jahve, dah moj ve? je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze! 8 Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ?u krenuti jer k tebi dušu uzdižem. 9 Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana, tebi ja se utje?em. 11 Zbog imena svog, Jahve, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe! 12 Po svojoj dobroti satri moje dušmane, uništi sve moje tla?itelje, jer ja sam sluga tvoj! PSALAM 144 143a za borbu i pobjedu

144

144 Davidov. Blagoslovljen Jahve, hridina moja: ruke mi u?i boju a prste ratu. 2 On je ljubav moja i tvr?ava moja, zaštita moja, izbavitelj moj, štit moj za koji se sklanjam; on mi narode stavlja pod noge! 3 Što je ?ovjek, o Jahve, da ga poznaješ, što li ?edo ljudsko da ga se spominješ? 4 Poput daška je ?ovjek, dani njegovi kao sjena nestaju. 5 Jahve, nagni svoja nebesa i si?i, takni bregove: i zadimit ?e se! 6 Sijevni munjom i rasprši dušmane, odapni strijele i rasprši ih! 7 Ruku pruži iz visina, istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, iz šaka sinova tu?inskih: 8 laži govore usta njihova, a desnica krivo priseže. 9 Pjevat ?u ti, Bože, pjesmu novu, na harfi od deset žica svirat ?u. 10 Ti daješ pobjedu kraljevima, koji si spasio Davida, slugu svojega. Od pogubna ma?a 11 spasi mene, oslobodi me iz ruke tu?inske; laži govore usta njihova, a desnica krivo priseže. 12 Daj da nam sinovi budu kao biljke što rastu od mladosti svoje; a k?eri naše kao stupovi ugaoni, krasne poput hramskog stupovlja; 13 da nam žitnice budu pune svakog obilja, s plodovima svakojakim u izobilju; 14 ovce naše plodile se na tisu?e, plodile se beskrajno na našim poljima; stoka naša neka bude tovna! U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva ni pla?a na ulicama našim! 15 Blago narodu kojem je tako, blago narodu kojem je Jahve Bog! PSALAM 145 144ala Jahve Kralja 2 Svaki ?u dan tebe slaviti, ime ?u tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. $GIMEL 3 Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedoku?iva je veli?ina njegova! $DALET 4 Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta. $HE 5 Govore o blistavoj slavi tvoga veli?anstva i ?udesa tvoja objavljuju. $VAU 6 Kazuju strahovitu silu djela tvojih, veli?inu tvoju pripovijedaju. $ZAJIN 7 Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj kli?u. $HET 8 Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. $TET 9 Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. $JOD 11 Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore $LAMED 12 da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga. $MEM 13 Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vje?no, tvoja vladavina za sva pokoljenja. $NUN Vjeran je Jahve u svim rije?ima svojim i svet u svim svojim djelima. $SAMEK 14 Jahve podupire sve koji posr?u i pognute on uspravlja. $AJIN 15 O?i sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. $PE 16 Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. $SADE 17 Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. $KOF 18 Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. $REŠ 19 On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. $ŠIN 20 Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve ?e zatrti. $TAU 145a Bogu pomo?niku

146

146 Aleluja! Hvali, dušo moja, Jahvu! 2 Hvalit ?u Jahvu sveg života svojeg. Dok me bude, Bogu svom ?u pjevati. 3 Ne uzdajte se u knezove, u ?ovjeka od kog nema spasenja! 4 Izi?e li duh iz njega, u zemlju svoju on se vra?a i propadaju sve misli njegove. 5 Blago onom kome je pomo?nik Bog Jakovljev, kome je ufanje u Jahvi, Bogu njegovu, 6 koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji ostaje vjeran dovijeka, 7 potla?enima vra?a pravicu, a gladnima kruh daje. Jahve osloba?a sužnje, 8 Jahve slijepcima o?i otvara. Jahve uspravlja prignute, Jahve ljubi pravedne. 9 Jahve štiti tu?ince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. 10 Jahve ?e kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Aleluja! PSALAM 147 146ev Svemogu?emu

147

147 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, pjevajte Bogu našem jer je sladak; svake hvale on je dostojan! 2 Jahve gradi Jeruzalem, sabire raspršene Izraelce. 3 On lije?i one koji su srca skršena i povija rane njihove. 4 On odre?uje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva. 5 Velik je naš Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj. 6 Jahve pridiže ponizne, zlotvore do zemlje snizuje. 7 Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu našem! 8 Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kišu sprema; daje da po bregovima raste trava i bilje na službu ?ovjeku. 9 On stoci hranu daje i mladim gavranima kada grak?u. 11 Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu. 12 Slavi Jahvu, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione! 13 On u?vrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove. 14 On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom. 15 Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo tr?i rije? njegova. 16 Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela. 17 On sipa grÓad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni. 18 Rije? svoju pošalje i vode se tope; dunu vjetrom i vode otje?u. 19 Rije? svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu. 20u?ini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja! PSALAM 148 Nebo i zemlja hvale Jahvu

148

148 Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama! 2 Hvalite ga, svi an?eli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! 3 Hvalite ga, sunce i mjese?e, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! 4 Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim! 5 Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše. 6 Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji ne?e pro?i. 7 Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani! 8 Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što rije? njegovu izvršavaš! 9 Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi! 10 Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate! 11 Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski! 12 Mladi?i i djevojke, starci s djecom zajedno: 14podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja! PSALAM 149 Pobjedni?ka pjesma

149

149 Aleluja! Pjevajte Jahvi pjesmu novu i u zboru svetih hvalu njegovu! 3 Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citarom neka ga slave! 4 Jer Jahve ljubi narod svoj, spasenjem ovjen?ava ponizne! 5 Neka se sveti raduju u slavi, neka kli?u s ležaja svojih! 7 da nad pucima izvrše odmazdu i kaznu nad narodima; 8 da im kraljeve bace u lance, a odli?nike u okove gvozdene;

150

150 Aleluja! 2 Hvalite Boga u Svetištu njegovu, slavite ga u veli?anstvu svoda nebeskog! 3 Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veli?ine njegove! 4 Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!