Amos

Uvod

I. SUD NAD IZRAELOM I OKOLNIM NARODIMA

Damask

Gaza i Filisteja

Tir i Fenicija

Amon

Moab

Juda

Izrael

II. OPOMENE I PRIJETNJE

Izabranje i kazna

Proročki je poziv neotklonjiv

Pokvarena će Samarija propasti

Protiv Betela i raskošnih stanova

Protiv Samarijanki

Izraelova opsjena, nepokornost i kazna

Hvalospjev

Tužaljka nad Izraelom

Bez obraćenja nema spasenja

Prijetnje

Poticaj

Skora kazna

Dan Jahvin

Protiv izvanjskoga bogoštovlja

Protiv bezbrižnih vođa

Kazna će biti strašna

III. VIĐENJA

Prvo viđenje: Skakavci

Drugo viđenje: Suša

Treće viđenje: Visak

Četvrto viđenje: Kotarica zrela ploda

Protiv varalica i pljačkaša

Navješataj tajnovite kazne: tame i žalosti

Glad i žeđ za Riječju Božjom

Novi navještaj kazne

Peto viđenje: Razorenje Svetišta

Hvalospjev

Nema povlastica Izraelu

Samo će grešnici propasti

IV. POGLED NA OBNOVU I NA RAJSKU PLODNOST