Knjiga Brojeva

I. POPIS NA SINAJU

Naredba za popis

Popis plemena

Dužnosti Levijevaca

Poredak plemena na putu i u taboru

LEVIJEVO PLEME

Svećenici

Leviti. Njihove dužnosti

Izbor Levijevaca

Popis Levijevaca

Prvorođenčad i Levijevci

RODOVI LEVITA

Kehatovci

Geršonovci

Merarijevci

Broj popisanih levita

II. RAZLIČNI PROPISI I ZAKONI

Isključenje nečistih

Naknada štete

Ljubomora

Nazireat

Svećenički blagoslov

III. PRINOSI GLAVARSKI I POSVETA LEVITA

Prinos kola i volova

Prinos za posvetu žrtvenika

Zlatni svijećnjak

Posveta levita

Dob za službu u Šatoru

IV. PASHA I ODLAZAK

Vrijeme Pashe

Ognjeni oblak

Srebrne trube

V. PUTOVANJE OD SINAJA DO PARANA

Polazak sa Sinaja

Mojsijev prijedlog Hobabu

Odlazak

Mrmljanje u Taberi

Jadanje zbog mane

Mojsije posreduje kod Jahve

Jahvin odgovor

Duh nad starješinama

Prepelice

Mirjam i Aron rogobore protiv Mojsija

Jahvin odgovor

Mojsije posreduje za Mirjamu

Izviđanje Obećane zemlje

Izvještaj uhoda

Pobuna Izraelaca

Jahvina srdžba i Mojsijevo posredovanje

Jahvina kazna

Jošua i Kaleb pošteđeni

Uzaludan pokušaj Izraelaca

VI. PROPISI O ŽRTVAMA, PRAVA I DUŽNOSTI SVEĆENIKA I LEVITA

Prinosi i žrtve

Prinos prvog kruha

Prinosi za nehotične prestupke

Povreda subote

Nošenje resa na odijelu

Pobuna Koraha, Datana i Abirama

Kazna

Kadionici

Narod rogobori - Aron posreduje

Procvjetao Aronov štap

Dužnosti levita

Prava svećenika

Prava levita

Desetine

Voda očišćenja

Opći postupak očišćenja

Posebna pravila očišćenja

VII. PUTOVANJE OD KADEŠA DO MOABA

Mirjamina smrt. Voda iz pećine

Kazna Mojsija i Arona

Edom ne pušta Izraelce da prođu

Aronova smrt

Pobjeda kod Horme

Mjedena zmija

Na putu prema Jordanu

Pobjeda nad Amorejcima

Pobjeda nad Ogom

Moapski kralj Balak poziva u pomoć vrača Bileama

Bileamova magarica

Bileam i Balak

Bileamovo proročanstvo

Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca

VIII. NOVE ODREDBE

Drugi popis

Popis Levijevaca

Osvrt na popis

Zakon ženskog naslijeđa

Izbor Jošue za vođu zajednice

JAVNO BOGOSLUŽJE

Svakodnevne žrtve

Subotnje žrtve

Žrtve na mlađak

Žrtve na Blagdan beskvasnih hljebova

Žrtva na Blagdan sedmica - Dan prvina

Žrtva na Blagdan saziva

Žrtve na Dan pomirenja

Žrtve na Blagdan sjenica

Dragovoljni zavjeti

IX. PODJELA PLIJENA I DIOBA ZEMLJE

Sveti rat protiv Midjanaca

Dijeljenje plijena

Žrtveni darovi

Razdioba područja preko Jordana

KRATKI PREGLED IZLASKA

Uvod

Od Ramsesa do Sinaja

U pustinji

Od Kadeša do Moaba

Dužnosti Izraelaca u Kanaanu

Granice zemlje kanaanske

Određeni djelitelji zemlje

Levitski gradovi

Gradovi-utočišta

Baština udatih žena

Zaključak