Druga knjiga o kraljevima

VI. ELIZEJEVO DOBA

1. POČECI

Uznesenje Ilijino

Njegov nasljednik Elizej

Dva čuda Elizejeva

2. MOAPSKI RAT

Uvod u Joramovo kraljevanje u Izraelu

Ratni pohod Izraelaca i Judejaca protiv Moabaca

3. JOŠ NEKA ELIZEJEVA ČUDESA

Udovičino ulje

Elizej i Šunamka

Gorki plodovi

Umnažanje kruha

Ozdravljenje Naamana

Čudo sa sjekirom

4. ARAMEJSKI RATOVI

Elizej zarobljuje dio aramejske vojske

Glad u opkoljenoj Samariji

Elizej naviješta kraj gladi

Aramejski tabor napušten

Konac opsade i glada

Šunamka pred kraljem

Elizej i Hazael iz Damaska

Joramovo kraljevanje u Judeji

Kraljevanje Ahazje u Judeji

5. POVIJEST JEHUOVA

Elizejev učenik pomazao Jehua za kralja

Jehu proglašen za kralja

Jehu priprema otimanje vlasti

Ubojstvo Jorama

Ubojstvo Ahazje

Ubojstvo Izebele

Uništenje izraelske kraljevske obitelji

Pokolj Ahazjine braće

Jehu i Jonadab

Pokolj Baalovih vjernika i rušenje njegova hrama

Kraljevanje Jehuovo u Izraelu

6. OD KRALJEVANJA ATALIJE DO ELIZEJEVE SMRTI

Povijest Atalije

Joaševo kraljevanje u Judeji

Joahazovo kraljevanje u Izraelu

Joaševo kraljevanje u Izraelu

Smrt Elizejeva

Pobjeda nad Aramejcima

VII. DVA KRALJEVSTVA DO ZAUZIMANJA SAMARIJE

Amasjino kraljevanje u Judeji

Kraljevanje Jeroboama II. u Izraelu

Azarjino kraljevanje u Judeji

Zaharijino kraljevanje u Izraelu

Kraljevanje Šaluma u Izraelu

Kraljevanje Menahema u Izraelu

Kraljevanje Pekahje u Izraelu

Pekahovo kraljevanje u Izraelu

Jotamovo kraljevanje u Judeji

Ahazovo kraljevanje u Judeji

Kraljevanje Hošee u Izraelu

Osvajanje Samarije

Razmišljanja nad ruševinama izraelskog kraljevstva

Podrijetlo Samarijanaca

VIII. POSLJEDNJI DANI JUDEJSKOG KRALJEVSTVA

1. EZEKIJA, PROROK IZAIJA I ASIRIJA

Uvod u kraljevanje Ezekijino

Odjek osvajanja Samarije

Sanheribova vojna

Poslanstvo kraljevskog peharnika

Pitanja proroku Izaiji

Povlačenje velikog peharnika

Sanheribovo pismo Ezekiji

Posredništvo Izaijino

Smrt Sanheribova

Ezekijina bolest i ozdravljenje

Poslanici Merodak-Baladana

Svršetak Ezekijina kraljevanja

2. DVA BEZBOŽNA KRALJA

Manašeovo kraljevanje u Judeji

Amonovo kraljevanje u Judeji

3. JOŠIJA I VJERSKA OBNOVA

Uvod u Jošijino kraljevanje

Popravak Doma Jahvina

Otkriće Knjige Zakona

Savjetovanje s proročicom Huldom

Svečano čitanje Zakona

Vjerska obnova u Judeji

Proširenje obnove na staro sjeverno kraljevstvo

Svetkovanje Pashe

Zaključak o vjerskoj obnovi

Svršetak Jošijina kraljevanja

4. RUŠEVINE JERUZALEMA

Joahazovo kraljevanje u Judeji

Jojakimovo kraljevanje u Judeji

Uvod u Jojakinovo kraljevanje

Prvo sužanjstvo

Uvod u Sidkijino kraljevanje u Judeji

Opsada Jeruzalema

Razorenje Jeruzalema i drugi odlazak u sužanjstvo

Gedalija, upravitelj Judeje

Pomilovanje kralja Jojakina