Druga knjiga Ljetopisa

III. SALOMON I GRADNJA HRAMA

Salomon prima Mudrost

Prve priprave - Huram iz Tira

Izvođenje radova

Prijenos Kovčega

Bog ulazi u posjed Hrama

Salomonova riječ puku

Salomonova molitva

Molitva za narod

Završetak molitve

Posveta Hrama

Božji odgovor na Salomonovu molitvu

Završetak gradnje

Salomonova slava

Salomonova smrt

IV. PRVE OBNOVE U KRALJEVSTVU

1. ROBOAM I PREUSTROJSTVO LEVITA

Rascjep

Roboamovo vladanje

Svećenstvo prelazi k Roboamu

Roboamova nevjera

2. ABIJA I VJERNOST ZAKONITOM SVEĆENSTVU

Rat

Abijin govor

Bitka

Abijin svršetak

3. ASA I NJEGOVE BOGOSLUŽNE PREINAKE

Asin mir

Napad Zerahov

Proroštvo Azarjino i obnova

Ostala djela Asina

Asin svršetak

4. JOŠAFAT I NJEGOVA UPRAVA

Jošafatova moć

Njegova briga za Zakon

Vojska

Savez s Ahabom i proroci

Promicanje jahvizma

Vjera i sveto pjevanje u edomskom ratu

Jošafatov svršetak

5. BEZBOŽNOST I NEVOLJE POD JORAMOM, AHAZJOM, ATALIJOM I JOAŠEM

Joramov nastup i zločin

Kazne

Ahazjina vladavina

Atalijin zločin

Svećenstvo protiv Atalije

Jojadina obnova

Joaš obnavlja Hram

Joašev otpad i kazna

6. DJELOMIČNA POBOŽNOST I DJELOMIČNI USPJEH AMASJE, OZIJE I JOTAMA

Amasjini vjerski nazori

Nevjera nakon edomskog rata

Slom kod Bet Šemeša

Amasjin svršetak

Početak Uzijina kraljevanja

Uzijina moć

Oholost i kazna

Jotamovo kraljevanje

V. VELIKA EZEKIJINA I JOŠIJINA OBNOVA

1. AHAZOVA BEZBOŽNOST

Najezda

Prorok Oded

Ahazovi prijestupi

2. EZEKIJIN OBNOVITELJSKI RAD

Čišćenje Hrama

Žrtva okajnica

Poziv na Pashu

Pasha i beskvasni kruhovi

Obnova bogoštovlja

Obnova svećeništva

Sanheribova najezda

Sanheribove bogohulne riječi

Uspjeh Ezekijine molitve

Ezekijin svršetak

3. MANAŠEOVA I AMONOVA BEZBOŽNOST

Manaše razara Ezekijino djelo

Manašeovo obraćenje

Amonova okorjelost

4. JOŠIJINA OBNOVA

Popravak Hrama

Našašće Zakona

Proročica

Obnova Saveza

Priprava za Pashu

Svetkovanje

Nesretni svršetak Jošijin

5. KONAC IZRAELSKOG KRALJEVSTVA

Joahaz

Jojakim i Jojakin

Sidkija

Narod

Propast

Prema budućnosti