Druga knjiga o Makabejcima

I. PISMA EGIPATSKIM ŽIDOVIMA

PRVO PISMO

DRUGO PISMO

Pozdrav

Zahvala što je Antioh kažnjen

Sveta vatra čudesno sačuvana

Jeremija sakriva obredne stvari

Nehemijina knjižnica

Poziv na posvetu

II. PIŠČEV PREDGOVOR

III. O HELIODORU

Dolazak Heliodora u Jeruzalem

Grad je uzbuđen

Kazna na Heliodoru

Heliodorovo obraćenje

IV. HELENISTIČKA PROPAGANDA I PROGONSTVO POD ANTIOHOM EPIFANOM

Nedjela nadzornika Šimuna

Veliki svećenik Jason uvodi helenizam

Antioha Epifana pozdravljaju u Jeruzalemu

Menelaj postaje veliki svećenik

Umorstvo Onije

Lizimah pogiba u buni

Menelaj oslobođen novcem

Druga egipatska vojna

Jasonova smrt

Pljačka Hrama

Nadglednici

Uspostava poganskih obreda

Božja promisao očituje se u progonstvu

Eleazarovo mučeništvo

Mučeništvo sedmorice braće

V. POBJEDA ŽIDOVSTVA

SMRT PROGONITELJA I OČIŠĆENJE HRAMA

Počeci Makabejskog ustanka

Nikanorova i Gorgijina vojna

Timotej i Bakid pobijeđeni

Nikanorov bijeg i ispovijest

Kraj Antioha Epifana

Antiohovo pismo Židovima

Očišćenje Hrama

VI. JUDINA BORBA PROTIV SUSJEDNIH NARODA I PROTIV LIZIJE, EUPATOROVA MINISTRA

Ptolemej Makron u nemilosti

Gorgija i idumejska tvrđava

Juda se tuče s Timotejem, zauzima Gezer

Prva Lizijina vojna

Mir sa Židovima - Četiri pisma o ugovoru

Judina odmazda protiv Jope i Jamnije

Upad u Galaaditidu

Bitka kod Karniona

Povratak putem Efrona i Scitopolisa

Borba protiv Gorgije

Žrtva za mrtve

Vojna Antioha i Lizije

Menelajeva smrt

Molitve i uspjeh Židova kraj Modina

Antioh V. pregovara sa Židovima

VII. BORBA PROTIV NIKANORA, ZAPOVJEDNIKA DEMETRIJA I.

NIKANOROV DAN

Upletanje velikog svećenika Alkima

Nikanor se sprijateljuje s Judom

Alkim ponovo raspiruje neprijateljstvo

Nikanor prijeti Hramu

Razisova smrt

Nikanorove hule

Judin poticaj i san

Raspored boraca

Nikanorov poraz

Pogovor