Daniel

DANIEL NA KRALJEVSKOM DVORU U BABILONU

Danielovo obrazovanje

Danielova vjernost Zakonu

U kraljevskoj službi

DANIEL TUMAČI NABUKODONOZOROV SAN

Mudraci ne mogu protumačiti sna

Danielu objavljen san

Daniel saopćuje san kralju

Tumačenje sna

Nabukodonozor slavi Boga

IZBAVLJENJE TROJICE DANIELOVIH DRUGOVA IZ UŽARENE PEĆI

Postavljanje zlatnoga kipa

Tri mladića neće da se pokore

Danielovi drugovi u užarenoj peći

Azarjina molitva

Nabukodonozor priznaje Boga

NABUKODONOZOR PONIŽEN I IZLIJEČEN

Uvod u kraljevo pismo

Nabukodonozor pripovijeda svoj san

Daniel tumači san

San se ispunja

Nabukodonozor izliječen

BALTAZAROVA GOZBA

Oskvrnuće svetog suđa

Tajanstvena ruka

Kraljičin savjet

Daniel pred kraljem

Danielov govor

Tumačenje pisma

Ispunjenje proročanstva

DANIEL U LAVSKOJ JAMI

Zavist satrapa

Kralj izdaje bezbožnu naredbu

Daniel se ne pokorava zabrani

Daniel među lavovima

Kralj priznaje Boga

DANIELOV SAN

Četiri nemani

Pradavni sudi nemanima

Vlast svijeta predana Sinu čovječjemu

Anđeo tumači viđenje

DANIELOVO VIĐENJE: OVAN I JARAC

Borba ovna i jarca

Mali rog

Trajanje kušnja

Tumačenje viđenja

SEDAMDESET SEDMICA

Povod i vrijeme proročanstva

Danielova molitva za izbavljenje naroda

Anđeo Gabriel tumači proroštvo

Objava o sedamdeset sedmica

VELIKO VIĐENJE

VRIJEME GNJEVA

Čovjek u lanenim haljinama

Anđeo hrabri Daniela

Perzijski kraljevi

Aleksandar Veliki

Borbe Ptolemejevića i Seleukovića

Antioh Epifan

Progon Židova

Borba protiv Boga

SVRŠETAK PROGONITELJA

Uskrsnuće i plaća

Zapečaćeno proročanstvo

DANIEL IZBAVLJA SUZANU

Danielov sud

DANIEL I BELOVI SVEĆENICI

Daniel se ne klanja Belu

Daniel otkriva varku

Daniel ubija zmiju

Daniel u lavskoj jami