Estera

UVOD

Mordokajev san

Osujećena zavjera

I. AHASVER I VAŠTI

Ahasverova gozba

Vašti pada u nemilost

II. MORDOKAJ I ESTERA

Traži se nova kraljica

Estera postaje kraljica

Mordokaj i Haman

III. ŽIDOVI UGROŽENI

Odluka o zatoru

Mordokaj i Estera predusreću opasnost

Mordokajeva molitva

Esterina molitva

Estera pred kraljem

IV. ŽIDOVSKA ODMAZDA

Haman u stisci

Haman na Esterinoj gozbi

Ahasver sklon Židovima

Ukaz u korist Židova

Veliki dan Purima

V. BLAGDAN PURIM

Pohvala Mordokaja

Bilješka grčkog prevodioca