Ezekiel

UVOD

Viđenje "Jahvinih kola"

Viđenje knjige

Prorok kao čuvar Izraela

I. PRIJE OPSADE JERUZALEMA

Ezekiel nijem

Najava opsade Jeruzalema

Protiv gora Izraelovih

Izraelovi grijesi

Skori svršetak

Opačine Jeruzalema

Kazna

Slava Jahvina napušta Hram

Prispodoba o kotlu i mesu

Novi savez obećan izgnanicima

Slava Jahvina ostavlja Jeruzalem

Prorok oponaša izgnanstvo

Govorkanja u narodu

Protiv lažnih proroka

Protiv lažnih proročica

Protiv idolopoklonstva

Osobna odgovornost

Prispodoba o vinovoj lozi

Povijest Izraela u slici: Jeruzalem - nevjerna zaručnica

Prispodoba s orlom

Osobna odgovornost

Tužaljka za knezovima izraelskim

Povijest nevjera Izraelovih

Jahvin mač nad Izraelom

Kralj babilonski na raskrsnici

Kažnjavanje Amonaca

Nedjela Jeruzalema

Povijest Samarije i Jeruzalema u slici

Objava opsade Jeruzalema

Iskušenje prorokovo

II. PROROČANSTVA PROTIV NARODA

Protiv Amonaca

Protiv Moaba

Protiv Edoma

Protiv Filistejaca

Protiv Tira

Tužaljka nad propašću Tira

Proroštvo protiv tirskoga kralja

Pad tirskoga kralja

Protiv Sidona

Izrael oslobođen drugih naroda

Protiv Egipta

Jahvin dan protiv Egipta

Faraon - cedar visoki

Faraon uspoređen s krokodilom

Faraonov silazak u carstvo mrtvih

III. ZA OPSADE JERUZALEMA I NAKON NJE

Prorok kao stražar grada

Obraćenje i zastranjenje

Zauzeće grada

Opustošenje zemlje

Učinci propovijedi

Pastir Izraelov

Protiv gora edomskih

Proroštvo o gorama izraelskim

Prispodoba sa suhim kostima

Ujedinjenje Izraela i Judeje

Proroštvo protiv Goga, kralja u Magogu

Zaključak

IV. EZEKIELOV ZAKON

Budući Dom

Vanjski zid Doma

Istočna vrata Doma

Vanjsko predvorje Doma

Sjeverna vrata Doma

Južna vrata Doma

Unutrašnje predvorje i južna vrata

Istočna vrata predvorja

Sjeverna vrata predvorja

Pomoćno prostorje

Unutrašnje predvorje

Glavni ulaz Doma

Glavni dio Doma:

Hekal i Debir

Pobočno prostorje

Zapadno zdanje

Ukrasi na zidovima i vratima

Drveni oltar

Vrata Doma

Svećeničko prostorje

Mjere predvorja

Povratak Slave Jahvine

Mjere žrtvenika

Posveta žrtvenika

Upotreba istočnih vrata

Pravilo o upotrebi Doma

Dužnosti levita

Pravila o svećenicima

Podjela zemlje:

Jahvin dio

Knežev dio

Prinosi i žrtve

Svetkovanje Pashe

Svetkovanje Blagdana sjenica

Svetkovanje subote i mlađaka

Razni propisi

Hramski izvor

Granice zemlje

Podjela zemlje

Vrata novoga Jeruzalema