Knjiga Izlaska

I. OSLOBOĐENJE IZ EGIPTA

1. IZRAEL U EGIPTU

Nevolje Hebreja u Egiptu

2. MOJSIJEVA MLADOST I POZIV

Rođenje Mojsijevo

Mojsije bježi u zemlju Midjan

Bog poziva Mojsija za vođu hebrejskom narodu

Gorući grm

Poziv Mojsijev

Bog objavljuje svoje ime

Mojsijevo poslanje

Čudesni znaci Mojsijeva poslanstva

Aron - tumač Mojsijev

Mojsijev povratak u Egipat

Obrezanje Mojsijeva sina

Susret s Aronom

Prvi susret s faraonom

Nove nevolje Hebreja

Žalbe hebrejskih bilježnika

Narod okrivljuje Mojsija i Arona

Novo obećanje oslobođenja

Mojsijevo i Aronovo rodoslovlje

Nastavak izvještaja o Mojsijevu poslanju

3. ČUDESNI ZNACI PRED OKORJELIM FARAONOM

Štap pretvoren u zmiju

Voda pretvorena u krv

Žabe

Komarci

Obadi

Pomor stoke

Čirevi

Tuča

Skakavci

Tama

4. IZLAZAK IZ EGIPTA

Najava smrti prvorođenaca

Pasha

Blagdan beskvasnih kruhova

Propisi o Pashi

Smrt prvorođenaca

Izlazak Izraelaca

Propisi o Pashi

Zakon o prvorođencima

Propis o beskvasnim hljebovima

Prvorođenci

5. PREKO CRVENOGA MORA

Polazak Izraelaca

Od Etama do Crvenoga mora

Egipćani u potjeri za Izraelcima

Prijelaz preko Crvenoga mora

Zahvala za izbavljenje

II. PUTOVANJE PUSTINJOM

Prva postaja: Mara

Mana i prepelice

Voda iz pećine

Pobjeda nad Amalečanima

Jitro i Mojsije

Postavljanje sudaca

III. SAVEZ NA SINAJU

1. SAVEZ I DESET ZAPOVIJEDI

Dolazak do Sinaja

Obećanje Boga Saveznika

Priprave za Savez

Bogojavljenje

Deset zapovijedi

2. KNJIGA SAVEZA

Žrtvenik

Zakon o robovima

Ubojstvo

Tučnjava

Odšteta

Krađa

Propisi o odšteti

Ćudoredni zakoni

Pravednost prema bližnjemu i prema neprijatelju

Subotna godina i subota

Blagdani

Upute za ulazak u zemlju kanaansku

3. SKLAPANJE SAVEZA

4. UPUTE O SVETIŠTU I BOGOSLUŽJU

Doprinosi za Svetište

Šator i njegov namještaj: Kovčeg

Pomirilište

Stol za prinesene kruhove

Svijećnjak

Šator - Prebivalište

Zastor

Žrtvenik za paljenice

Dvorište

Ulje za svijeće

Svećeničko ruho

Oplećak - "efod"

Naprsnik za presuđivanje

Ogrtač

"Jahvi posvećen"

Posvećenje Arona i njegovih sinova

Pripreme

Čišćenje, oblačenje i pomazanje

Žrtva

Uvođenje svećenika

Sveto blagovanje

Posveta žrtvenika za paljenice

Svakodnevna žrtva paljenica

Kadioni žrtvenik

Porez

Umivaonik

Ulje za pomazanje

Miomirisni kad

Graditelji Svetišta

Propis o suboti

Mojsije prima ploče Saveza

5. OTPAD IZRAELACA I OBNOVA SAVEZA

Zlatno tele

Prijetnja Jahvina

Zagovor Mojsijev

Savez raskinut - razbijene ploče

Revnost levita

Mojsije ponovo zagovara

Nastavlja se put u obećanu zemlju

Šator sastanka

Jahve - Suputnik Izraelov

Slava Jahvina

Obnova saveza - nove ploče

Bogojavljenje

Savez

Mojsije silazi sa Sinaja

6. PODIZANJE SVETIŠTA

Zakon subotnjeg počinka

Prikupljanje građe

Graditelji Svetišta

Više ne treba sabirati

Prebivalište Jahvino

Zavjesa

Kovčeg

Stol s prinesenim hljebovima

Svijećnjak

Kadioni žrtvenik

Žrtvenik za paljenice

Umivaonik

Dvorište

Popis utrošenih stvari

Odijelo velikog svećenika i ostalih svećenika

Oplećak

Naprsnik

Ogrtač

Svećeničko odijelo

Vijenac

Predaja napravljenih stvari Mojsiju

Postavljanje i posveta Svetišta

Izvršenje Jahvinih naloga

Jahve prebiva posred Izraela