Judita

I. HOLOFERNOV VOJNI POHOD

Nabukodonozor i Arfaksad

Rat protiv Arfaksada

Vojna protiv Zapada

Uzbuna u Judeji

Molitva i pokora

Savjetovanje u Holofernovu taboru

Ahior predan Izraelcima

II. OPSJEDANJE BETULIJE

III. JUDITA

Uvod

Judita i starješine

Juditina molitva

IV. JUDITA I HOLOFERNO

Judita u neprijateljskom taboru

Prvi susret s Holofernom

Judita na Holofernovoj gozbi

Holofernova glava

V. POBJEDA

Židovi u asirskom taboru

Pohvale Juditi

Juditin hvalospjev

Juditina starost i smrt