Joel

I. NAVALA SKAKAVACA

1. BOGOSLUŽJE ŽALOSTI I PROŠNJE

Tužaljka zbog pohare

Poziv na pokoru i molitvu

Dan Jahvin i sadašnja nesreća

Uzbuna na Dan Jahvin

Upadači

Viđenje dana Jahvina

Poziv na pokoru

2. JAHVIN ODGOVOR

Oslobođenje

Viđenje obilja

II. NOVO DOBA I JAHVIN DAN

1. DUH BOŽJI NA LJUDIMA

2. SUD NARODIMA

Općenito

Pritužbe

Saziv naroda

Jahvin dan

3.RAJSKO DOBA OBNOVE IZRAELA