Jona

Jona protiv svog poslanja

Jona izbavljen

Obraćenje Ninive i božanski oprost

Prorokov gnjev i Božji odgovor