Jeremija

Naslov

I. PROROČANSTVA PROTIV JUDEJE I JERUZALEMA

1. U DANE JOŠIJE

Poziv Jeremijin

Prve Jeremijine propovijedi:

Otpadništvo Izraelovo

Pjesma o obraćenju

Poziv na obraćenje

Mesijanski narod na Sionu

Nastavak pjesme o obraćenju

Najezda sa sjevera

Uzroci najezde

Dva dodatka

Opomena

Bezakonje

Još o najezdi

2. PROROČANSTVA VEĆINOM IZ VREMENA JOJAKIMOVA

Pravo čašćenje Boga

a) Napad na Hram

b) Tuđi bogovi

c) Neistinito čašćenje Boga

d) Protiv idolopoklonstva

Prijetnja izgnanstvom

Prijetnje, jadikovke, pouke

Protiv svećenika i lažnih proroka

Ponavljanje ulomka

Prijetnja lozi Judinoj

Prorokova tužaljka zbog gladne godine

Pokvarenost Judina

Tužaljka nad Sionom

Prava mudrost

Lažno pouzdanje u obrezanje

Idoli i Bog istiniti

Strava na zemlji

Molitva Jeremijina

Jeremija i "riječi Saveza"

Prigovor posjetiocima Hrama

Jeremija progonjen u Anatotu

Sreća zlikovaca

Žalbe Jahvine nad poharanom Baštinom

Sud i spasenje susjednih naroda

Pojas na Eufratu

Razbijeni vinski vrčevi

Prijetnja izgnanstvom

Prijetnje Jojakinu

Opomena okorjelom Jeruzalemu

Velika suša

O nevoljama rata

Obnovljeno zvanje

Prorokov život kao znamen

Raspršeni se Izraelci vraćaju

Navještaj neprijateljske najezde

Otraćenje naroda

Judina bezakonja i kazne

Mudre izreke

Pouzdanje u Hram i u Jahvu

Osvetnička molitva

Svetkovanje subote

Jeremija kod lončara

Izrael zaboravlja Jahvu

Urota protiv Jeremije

Razbijeni vrč i prepirka s Pašhurom

Iz Jeremijinih "Ispovijesti"

3. PROROČANSTVA IZ DOBA POSLIJE JOJAKIMA

Odgovor izaslanicima Sidkijinim

Opomena domu kraljevskom

Protiv raznih kraljeva:

Protiv Joahaza

Protiv Jojakima

Protiv Jojakina

Mesijansko proroštvo

Budući kralj

Zbirka izreka protiv lažnih proroka

Dvije kotarice smokava

4. BABILON - BIČ BOŽJI

II. PROROČANSTVA PROTIV NARODÄA (početak)

1. UVOD

Viđenje pehara

III. SRETNA PROROČANSTVA

1. UVOD

Jeremija kao prorok

2. KNJIŽICA ZA IZGNANIKE

Simbolična izrada jarma i obavijest kraljevima Zapada

Raspra s prorokom Hananijom

Poslanica izgnanicima

Odgovor jednog prognanika na Jeremijinu poslanicu

3. KNJIGA UTJEHE

Sjeverni će Izrael biti obnovljen

I Judeja će biti obnovljena

Izrael i Juda

Osobna odgovornost

Novi savez

Trajnost Izraelova

Obnova i veličina Jeruzalema

4. DODACI KNJIZI UTJEHE

Kupnja njive - zalog za Judinu sretnu budućnost

Još jedno obećanje o obnovi Jeruzalema i Judeje

Ustanova budućnosti

5. RAZNI ULOMCI

Konačna sudbina Sidkijina

O oslobođenju robova

Primjer Rekabovaca

IV. PATNJE PROROKA JEREMIJE

Svitak proroštava 605.-604. godine

Opći sud o Sidkiji

Prijekid opsade 588. godine

Jeremija u tamnici

Jeremija u čatrnji - Ebed-Melek zauzima se za nj

Posljednji razgovor sa Sidkijom

Jeremijina sudbina za osvojenja Jeruzalema

Proroštvo o spasenju Ebed-Meleka

Još o sudbini Jeremije

Namjesnik Gedalija

Bijeg u Egipat

Jeremijino proročanstvo o upadu

Nabukodonozora u Egipat

Judejci i "Kraljica neba"

Riječ utjehe Baruhu

II. PROROČANSTVA PROTIV NARODA (nastavak)

2. ODLOMCI IZ PROROČANSTAVA

Proročanstvo protiv Egipta

Poraz kod Karkemiša

Pohod na Egipat

Proročanstvo protiv Filistejaca

Proročanstvo protiv Moaba

Proročanstvo protiv Amona

Proročanstvo protiv Edoma

Proročanstvo protiv sirijskih gradova

Proročanstvo protiv arapskih plemena

Proročanstvo protiv Elama

Proročanstvo protiv Babilona

Pad Babilona objavljen u Jeruzalemu

Grijeh bezočnosti

Jahve, Izbavitelj Izraelov

Narod sa sjevera i lav s Jordana

Jahve protiv Babilona

Malj Jahvin i gora golema

U susret kraju

Jahvina osveta

Plač nad Babilonom

Jahvin pohod na kipove

Babilon sravnjen sa zemljom

Proročanstvo bačeno u Eufrat

V. DODATAK

Propast Jeruzalema - Jojakin pomilovan