Jošua

I. OSVAJANJE OBEĆANE ZEMLJE

1. PRIPREME

Poziv za polazak u Obećanu zemlju

Vjernost Zakonu, jamstvo nebeske pomoći

Okupljanje plemena

Jošuine uhode u Jerihonu

Sporazum između Rahabe i uhoda

Povratak uhoda

2. PRIJELAZ PREKO JORDANA

Priprave za prijelaz

Posljednje upute

Prijelaz preko rijeke

Dvanaest spomen-kamenova

Svršetak prijelaza

Dolazak u Gilgal

Strah naroda na zapadnoj obali Jordana

Obrezivanje Židova u Gilgalu

Svetkovanje Pashe

3. OSVAJANJE JERIHONA

Objava Božja

Pad Jerihona

Jerihon - "herem" Jahvi

Rahabina kuća pošteđena

Kršenje kletve i neuspjeh kod Aja

Jošuina molitva i Jahvin odgovor

Otkrivanje i kažnjavanje krivca

4. OSVAJANJE AJA

Jahvine zapovijedi Jošui

Bitka za Aj

Pokolj građana Aja

Prokletstvo i razaranje

5. ŽRTVA I ČITANJE ZAKONA NA GORI EBALU

Žrtvenik od neklesanog kamena

Čitanje Zakona

6. SPORAZUM IZMEĐU IZRAELACA I GIBEONACA

Savez protiv Izraela

Varka Gibeonaca

Položaj Gibeonaca

7. SAVEZ PETORICE AMOREJSKIH KRALJEVA - OSVAJANJE JUŽNE PALESTINE

Pet kraljeva protiv Gibeona

Jošua dolazi u pomoć Gibeonu

Pomoć s neba

Petorica kraljeva u pećini kraj Makede

Osvajanje južnih kanaanskih gradova

Pobjeda na jugu Palestine

8. OSVAJANJE SJEVERNE PALESTINE

Savez kraljeva sa sjevera

Pobjeda kod Meroma

Osvajanje Hasora i ostalih sjevernih gradova

Jošua izvršava Mojsijevu zapovijed

Uništenje Anakovaca

9. POPIS POBIJEĐENIH KRALJEVA

Pobijeđeni kraljevi istočno od Jordana

Pobijeđeni kraljevi zapadno od Jordana

II. DIOBA ZEMLJE IZMEĐU PLEMENA

Neosvojena područja

1. POPIS PLEMENA ISTOČNO OD JORDANA

Opći pregled

Pleme Rubenovo

Pleme Gadovo

Polovina plemena Manašeova

2. TRI VELIKA PLEMENA ZAPADNO OD JORDANA

Uvod

Kalebova baština

Baština plemena Judina

Kalebovci zauzimaju područje Hebrona

Popis mjesta plemena Judina

Baština plemena Efrajimova

Baština plemena Manašeova

Josipovi sinovi prodiru u šume

3. SEDAM OSTALIH PLEMENA

Pleme Benjaminovo

Benjaminovi gradovi

Baština plemena Šimunova

Baština plemena Zebulunova

Baština plemena Jisakarova

Baština plemena Ašerova

Baština plemena Naftalijeva

Baština plemena Danova

4. POVLAŠTENI GRADOVI

Gradovi-utočišta

Levitski gradovi

Gradovi sinova Kehatovih

Gradovi sinova Geršonovih

Gradovi sinova Merarijevih

Svršetak diobe

III. JOŠUIN SVRŠETAK

1. POVRATAK PREKOJORDANSKIH PLEMENA

Otpuštanje prekojordanskih plemena

Podizanje žrtvenika na obali Jordana

Prijekori istočnim plemenima

Opravdanje prekojordanskih plemena

Uspostavljena sloga među zavađenima

2. JOŠUIN OPROŠTAJNI GOVOR

Jošua o svome djelu

Upute za ponašanje među strancima

3. VELIKA SKUPŠTINA U ŠEKEMU

Jahvina ljubav prema Izraelu

Izrael bira Jahvu

Savez u Šekemu

4. DODATAK

Jošuina smrt

Josipove kosti - Smrt Eleazarova