Levitski zakonik

I. ŽRTVENI OBREDNIK

Žrtva paljenica

Žrtva prinosnica

Žrtva pričesnica

Žrtve okajnice

1. Okajnica za velikog svećenika

2. Okajnica za svu zajednicu

3. Okajnica za glavara

4. Okajnica za pojedinca iz naroda

5. Žrtva naknadnica i okajnica

6. Okajnica siromaha

Još o žrtvi naknadnici

SVEĆENIŠTVO I ŽRTVE

1. Žrtva paljenica

2. Žrtva prinosnica

3. Žrtva okajnica

4. Žrtva naknadnica

5. Žrtve pričesnice

a) Zahvalnica

b) Zavjetnica

Opći propisi

Dijelovi za svećenike

Zaključak

II. POSVETA, PRAVA I DUŽNOSTI SVEĆENIKA

Obred svećeničkog posvećenja

Nastup u svećeničku službu

Vjernost obrednim propisima

Trijeznost svećenika

Dijelovi žrtava za svećenike

Posebni propisi o žrtvama okajnicama

III. OBREDNA ČISTOĆA I NEČISTOĆA

ČISTE I NEČISTE ŽIVOTINJE

1. Kopnene životinje

2. Vodene životinje

3. Ptice

4. Ostale krilate životinje

5. Gmizavci

Zaključak

ZDRAVSTVENI PROPISI

Očišćenje žene poslije poroda

Guba

Čir

Opeklina

Šuga

Osip

Ćelavost

Propisi za gubavce

Guba na odjeći

Očišćenje gubavoga

Kućna guba

Spolna nečistoća muškarca

Spolna nečistoća žene

Zaključak

VELIKI DAN POMIRENJA

IV. ZAKON SVETOSTI

Jedno Prebivalište - jedan žrtvenik

Zabrana blagovanja krvi

Svetost bračnih odnosa

"Budite sveti!"

Kazne za nedopušteni obred

Kazne za grijehe protiv obitelji

Svetost i vjernost Zakonu

Svećenička svetost

Propisi za velikog svećenika

Tjelesna besprijekornost svećenika

Svetost pričesnika svetih žrtava

1. Svećenici

2. Svjetovnjaci

Besprijekornost životinja za žrtvu

Zaključna opomena

SVETKOVINE

1. Subota

2. Pasha i Blagdan beskvasnih kruhova

3. Prva žetva

4. Blagdan sedmica

5. Prvi dan sedmoga mjeseca

6. Dan pomirenja

7. Blagdan sjenica

Zaključak

Još o Blagdanu sjenica

DODATNI OBREDNI PROPISI

Vječna vatra

Kruhovi na zlatnom žrtveniku

Psovka i zakon odmazde

Sedma godina

Jubilejska godina

POSLJEDICE SVETOSTI

1. Vraćanje vlasništva

2. Pravo na pravednost i slobodu

Zaključak

Blagoslov

Prokletstvo

Bog ostaje vjerni Saveznik

DODATAK

Otkup zavjetovanih osoba i stvari