Nahum

PROSLOV

Jahvina srdžba

Proročke opomene: Judeji

Asiriji

Judeji

Kralju Ninive

Judeji

PROPAST NINIVE

Napad

Prijetnje lavu asirskom

Prijetnje Ninivi

Primjer Tebe

Niniva se uzalud sprema na obranu

Skakavci

Naricaljka