Obadija

Sud Edomu

Uništenje Edoma

Grijeh Edoma

Osveta Izraelova

Novi Izrael