Prva knjiga o kraljevima

I. SPOR OKO DAVIDOVA NASLJEDNIKA

Davidova starost i spletka Adonijina

Spletka Natana i Bat-Šebe

David određuje Salomona za svoga nasljednika

Adonijin strah

Davidova oporuka i smrt

Adonijina smrt

Sudbina Ebjatara i Joaba

Šimejev neposluh i smrt

II. POVIJEST SALOMONOVE SLAVE

1. SALOMON MUDRAC

Uvod

Salomon moli za dar mudrosti

Salomonova presuda

Salomonovi odličnici

Salomonovi namjesnici

Salomonova slava

2. SALOMON GRADITELJ

Pripreme za gradnju Hrama

Gradnja Hrama

Uređenje unutrašnjosti Hrama - Svetište i Svetinja nad svetinjama

Kerubini

Vrata i predvorje

Salomonov dvor

Hiram, ljevač tuča

Stupovi od tuča

Mjedeno more

Tučana podnožja i umivaonici

Sitni namještaj

Zaključak

Prijenos Kovčega saveza

Bog ulazi u svoj Dom

Salomonov govor puku

Salomonova molitva

Molitva za narod

Dopune

Svršetak molitve i blagoslov puka

Posveta Hrama i prve pobožnosti

Novo ukazanje

Suradnja s Hiramom

Rabota

Služba u Hramu

3. SALOMON VELETRGOVAC

Salomonovo brodovlje

Posjet kraljice od Sabe

Salomonovo bogatstvo

Salomonovo bogatstvo u kolima i konjima

4. PROPADANJE SALOMONOVA KRALJEVSTVA

Salomonove žene

Vanjski neprijatelji Salomonovi

Pobuna Jeroboamova

Svršetak kraljevanja

III. POLITIČKI I VJERSKI RASKOL

Zbor u Šekemu

Politički raskol

Vjerski raskol

Osuda žrtvenika u Betelu

Božji čovjek i prorok

IV. OBA KRALJEVSTVA DO ILIJE

Svršetak kraljevanja Jeroboama I.

Kraljevanje Roboamovo

Abijamovo kraljevanje u Judeji

Kraljevanje Asino u Judeji

Nadabovo kraljevanje u Izraelu

Bašino kraljevanje u Izraelu

Elino kraljevanje u Izraelu

Zimrijevo kraljevanje u Izraelu

Omrijevo kraljevanje u Izraelu

Uvod u Ahabovo kraljevanje

V. ILIJINO DOBA

1. VELIKA SUŠA

Navještaj Božje kazne

Na potoku Keritu

U Sarfati - Čudo s kruhom i uljem

Uskrisenje udovičina sina

Susret Ilije i Obadije

Ilija i Ahab

Žrtva na Karmelu

Svršetak suše

2. ILIJA NA HOREBU

Na putu prema Horebu

Susret s Bogom

Poziv Elizeju

3. ARAMEJSKI RATOVI

Opsada Samarije

Izraelska pobjeda

Pobjeda kod Afeka

Prorok kara Ahaba

4. NABOTOV VINOGRAD

Nabot neće da ustupi vinograd

Ahab i Izebela

Umorstvo Nabota

Ilija prijeti Božjom kaznom

Ahabovo kajanje

5. NOVI RAT S ARAMEJCIMA

Ahab poduzima pohod protiv Ramot Gileada

Lažni proroci obećavaju uspjeh

Prorok Mihej proriče nesreću

Ahabova smrt kod Ramot Gileada

6. POSLIJE AHABOVE SMRTI

Svršetak Ahabova kraljevanja

Jošafatovo kraljevanje u Judeji

Kralj izraelski Ahazja i prorok Ilija